O produkcie

Faktoring niepełny to rozwiązanie polegające na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami powstałymi w obrocie krajowym i zagranicznym realizowanym przez Twoją firmę oraz finansowaniu jej bieżącej działalności poprzez zamianę należności zamrożonych w fakturach na gotówkę. Produkt ten znacząco usprawnia zarządzanie portfelem wierzytelności. Bank przejmuje także czynności związane z monitorowaniem terminowości spłat oraz dochodzeniem należności. Rozliczenia prowadzone są zarówno w złotych polskich, jak i w walutach obcych.

Produkt ten jest szczególnie atrakcyjny dla firm, dla których ważna jest szybka zamiana należności zamrożonych w fakturach na gotówkę.

Korzyści:

  • Brak ukrytych opłat związanych ze wstępnym dochodzeniem płatności przez Bank.
  • Całodobowy dostęp do aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank, umożliwiającej przeprowadzanie transakcji faktoringowych on-line oraz kontrolę statusu rozliczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Brak minimalnej kwoty nabywanej wierzytelności.
  • Możliwość korzystania z innych usług faktoringowych (takich jak faktoring pełny z ubezpieczeniem czy inkaso płatności) w ramach jednej umowy faktoringowej.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.
W bezpieczny i wygodny sposób za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji internetowej WEB Faktor w każdej chwili możesz zarejestrować faktury, śledzić status rozliczeń faktoringowych czy wygenerować raport obrazujący stan interesujących Cię należności.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek bieżący

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Leasing

Leasing na partnerskich zasadach.