O produkcie

Gwarancja przetargowa (wadialna) jest składana jako zabezpieczenie wpłaty kaucji (wadium) w sytuacji, gdy Twoja firma przystępuje do przetargu. Bank Millennium, działając na Twoje zlecenie (tj. wykonawcy), zobowiązuje się do zapłaty na rzecz organizatora przetargu kwoty wadium, jeśli Twoja firma nie wywiąże się z zobowiązań określonych warunkami przetargu i/lub warunkami Prawa zamówień publicznych (np. nie podpisze umowy w okresie związania ofertą).

Usługa jest dostępna on-line za pośrednictwem modułu Finansowanie handlu w systemie bankowości internetowej Millenet.

Korzyści dla Klienta:

  • Budujesz zaufanie u kontrahentów i lepszą pozycję na rynku.
  • Nie musisz angażować własnych środków na wpłatę wadium.
  • Zarządzasz gwarancjami przez Internet w ramach systemu bankowości internetowej Millenet.

Korzyści dla kontrahenta - organizatora przetargu:

  • Uzyskuje pewne zabezpieczenie wystawione przez Bank na wypadek niewywiązania się wykonawcy z warunków przetargu.
  • W razie konieczności w szybki sposób będzie mógł zaspokoić roszczenia niezależnie od sytuacji finansowej wykonawcy, bez ponoszenia kosztów sądowych.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet (moduł Finansowanie handlu)

Finansowanie handlu online to zaawansowany moduł w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw.

Gwrancja bankowa

Potwierdź swoją zdolność płatniczą wobec kontrahenta, przedstawiając zabezpieczenie renomowanego banku.

Linia na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne i akredytywy dokumentowe

Składaj zlecenia na produkty finansowania handlu bez konieczności każdorazowego podpisywania umów, skracając do minimum czas wystawienie dokumentów przez Bank.

Pytania i odpowiedzi