Czym jest e-gwarancja?

E-gwarancja to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej (plik PDF) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego dwóch pełnomocników Banku.

Pod względem prawnym gwarancja zapisana w postaci pliku i podpisana przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego stanowi oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej i zgodnie z polskim ustawodawstwem traktowana jest na równi z gwarancją w formie papierowej opatrzoną własnoręcznymi podpisami.

Jak przekazywana jest e-gwarancja?

schemat

Korzyści dla Twojej firmy

 • ekspresowe dostarczenie udzielonej gwarancji (na wskazany adres e-mail lub do pobrania w systemie Millenet)
 • brak kosztów przesyłek kurierskich
 • możliwość zlecania e-gwarancji przez internet w ramach systemu Millenet – przyspieszenie i monitorowanie realizacji zleceń, dostępność przez całą dobę

Korzyści dla Twojego kontrahenta/beneficjenta

 • ekspresowe otrzymanie gwarancji bankowej (na wskazany adres e-mail)
 • brak konieczności archiwizowania papierowego dokumentu gwarancji
 • prosta weryfikacja autentyczności podpisów elektronicznych bezpośrednio w pliku z e-gwarancją
 • możliwość otrzymania dodatkowego potwierdzenia udzielenia e-gwarancji przez Bank Millennium za pośrednictwem własnego banku

Kto może podpisywać e-gwarancje?

Nazwisko i Imię Numer seryjny certyfikatu Ważny od Ważny do
Borucińska Magdalena 66 EC CE 71 8D 9F BC 37 FE E9 51 AF 74 CC AE 27 2017/12/06 2019/12/06
Dudek Krzysztof 4E B9 EC 68 B6 2B F9 B5 31 C6 C2 A2 3C 1E E9 F3 7F 9E DE 4A 2021/05/17 2023/05/17
Dudek Krzysztof 11 C9 A4 1B B7 9B 48 32 07 BD A2 B2 9F 6F 0E 88 2019/06/07 2021/06/06
Dudek Krzysztof 5E 99 C6 0D FB 2D B9 7C 74 CC EA 3E 3A 62 45 27 2017/06/07 2019/06/07
Gasik Alicja 47 01 FA 51 7D 36 76 3B 02 EA 8C B9 F6 6F 6C 91 2019/12/06 2021/12/05
Gasik Alicja 72 B9 EB 6B 08 97 DD A6 D2 33 25 83 2E 72 E0 5E 2017/12/06 2019/12/06
Gregorczyk Katarzyna 1F 2D 7C 50 DA 75 C3 47 2D 7F 3D 7E 12 3D FE 91 2019/12/07 2021/12/06
Gregorczyk Katarzyna 05 52 8A E5 FF F1 F7 43 4F 92 6B 4B F0 24 76 9D 2017/12/07 2019/12/07
Korpas Dorota 25 EB 40 DE 21 6B B4 3A 51 31 6A 9D D4 33 3F D7 2020/10/09 2022/10/09
Papiernik Hanna 15 F7 9D 5C BC 51 7E 3B 85 3E 06 7A C5 45 9F 0C 2019/12/06 2021/12/05
Papiernik Hanna 4C 49 CE B5 B6 B9 6E 04 B3 B2 E7 A7 47 BA E0 04 2017/12/06 2019/12/06
Szewczyk Katarzyna 12 69 91 D1 D7 71 E5 3F EE 67 3A 08 48 F1 9A 87 2019/12/06 2021/12/05
Szewczyk Katarzyna 60 B5 A8 AD 5B ED 15 E6 31 29 B9 9E AF 00 95 2017/12/06 2019/12/06
Wasielewska Alina 3B 2B EB 02 D9 70 8B B6 4E 80 AC 15 69 FD 51 38 D6 24 4E 27 2021/06/10 2023/06/10
Wąsowska Magdalena 3A 27 37 BB C0 9C 98 47 F3 8E FF 42 78 FF 42 EB 2019/05/07 2021/05/06

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

 • Jak zlecić wystawienie e-gwarancji?

  Istnieje możliwość zlecania e-gwarancji przez internet w ramach systemu Millenet lub w formie papierowego zlecenia udzielenia gwarancji. Jako sposób wysłania/przekazania gwarancji należy wybrać "e-gwarancja".


 • Jak dostarczana jest e-gwarancja?

  Dokument e-gwarancji jest przekazywany przez Bank Millennium beneficjentowi:

  • bezpośrednio na wskazany w zleceniu adres e-mail lub
  • za pośrednictwem Klienta (na jego adres e-mail bądź udostępniany do pobrania w systemie Millenet w zakładce Wyciągi i Raporty)

 • Jak sprawdzić autentyczność e-gwarancji?

  Weryfikacja autentyczności podpisów elektronicznych jest możliwa bezpośrednio w pliku z e-gwarancją przy wykorzystaniu funkcjonalności programu Adobe Reader. Przewodnik z opisem sposobu weryfikacji znajduje się w sekcji Dokumenty.

  Lita pełnomocników Banku upoważnionych do podpisywania e-gwarancji jest dostępna w sekcji Kto może podpisywać e- gwarancje.

  Na zlecenie Klienta Bank Millennium może dodatkowo przesłać do banku beneficjenta potwierdzenie udzielenia e-gwarancji w formie komunikatu SWIFT.