Rachunek VAT

Do rachunku bieżącego lub pomocniczego Twojej firmy dodany zostanie nowy Rachunek VAT.

Nie możesz zrezygnować z otwarcia takiego rachunku, możesz jednak złożyć wniosek o otwarcie więcej niż jednego rachunku VAT.

Obowiązkowy rachunek VAT zostanie założony:

  • niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma
  • bez względu na to, czy Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT
  • bez wnioskowania

Konieczność posiadania rachunku VAT wynika z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy i podatku od towarów i usług.

Więcej informacji o rachunku VAT znajdziesz tutaj.

Przelew VAT

Na czym polega przelew VAT?

Od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy posiadający rachunek VAT będą mogli skorzystać z przelewu VAT (przelew split payment/przelew płatności podzielonej).

Ten rodzaj przelewu dostępny jest:

  • wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • tylko dla płatności w PLN

Aby wykonać przelew VAT potrzebujesz następujących informacji:

  • kwotę VAT
  • numer faktury
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca identyfikowany jest w celach podatkowych (w większości przypadków jest to NIP)

Więcej informacji o przelewie VAT znajdziesz tutaj.