Grzegorz Maliszewski – najlepszy ekonomista 2014 roku wg gazety „Parkiet”

Dziennik „Parkiet” podsumował trafność prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych i rynkowych zbieranych w 2014 roku. W każdym miesiącu analitycy z ponad 20 instytucji finansowych przygotowywali prognozy wskaźników makroekonomicznych, m.in. inflacji, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, PKB, stopy bezrobocia oraz wskaźniki rynku finansowego – prognozy kursu złotego, stóp procentowych czy rentowności obligacji. W ciągu całego roku przygotowano prognozy ponad 430 wskaźników.

Najtrafniejsze prognozy w 2014 r. przygotowywał zespół analityków Banku Millennium kierowany przez Grzegorza Maliszewskiego. Warto podkreślić, że ekonomiści Banku Millennium zajęli pierwsze miejsca we wszystkich kwartałach ubiegłego roku, co najlepiej świadczy o stabilnej i bardzo dobrej jakości tych prognoz.