O usłudze

Powiadomienia SMS to usługa pozwalająca na ustawienie powiadomień w formie wiadomości SMS o następujących zdarzeniach:

 • realizacja przelewów przychodzących i wychodzących
 • odrzucenie przelewu
 • autoryzacja transakcji i wypłata kartą kredytową lub debetową
 • zakończenie lokaty
 • niewykonane zlecenie stałe
 • udane i nieudane logowanie na koncie
 • wystawienie faktur/not leasingowych przez Millennium Leasing
 • zbliżający się lub przekroczony termin zapłaty faktur/not z Millennium Leasing

W ramach usługi Powiadomień SMS możesz określić:

 • zdarzenie, o którym chcesz być informowany
 • godziny, w których będą wysyłane SMS-y
 • rachunki, dla których będą wysyłane informacje o przelewach
 • minimalne kwoty przelewów i operacji kartowych, od których powiadomienia będą aktywne
 • godziny monitorowania logowań do systemu
 • dzień, w którym otrzymasz informację o zbliżającym się terminie płatności faktury Millennium Leasing

 

Otrzymywanie powiadomień o logowaniach innych użytkowników będzie wymagało dodatkowego uprawnienia.

Powiadomienia będą wysyłane na numer telefonu komórkowego zdefiniowany w danych osobowych użytkownika jako telefon do kontaktu.

SMS-y informujące o zdarzeniach na koncie firmowym są płatne, a wysokość opłaty określają cenniki - dla małych przedsiębiorstw oraz dla bankowości przedsiębiorstw. Wszystkie powiadomienia związane z fakturami Millennium Leasing są bezpłatne.

Aby uruchomić wiadomości, wystarczy:

 1. Zalogować się do Millenetu.
 2. Wybrać z menu opcję Ustawienia > Powiadomienia SMS > Ustawienia Powiadomień SMS.
 3. Zdefiniować rodzaje powiadomień i zapisać zmiany.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat konfiguracji usługi zapraszamy do Przewodnika.

 

Usługa powiadomień SMS

Pytania i odpowiedzi