Ochrona Karty dla kart debetowych i kredytowych

Bezpieczna Karta dla kart debetowych i kredytowych

Pewna Spłata dla kart kredytowych

Ubezpieczenie podróżne dla kart kredytowych

 • Zgłaszanie roszczenia

  Jeśli podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachorujesz lub zajdzie inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem Assistance, powinieneś przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktować się z Centrum Pomocy Generali czynnym całą dobę, dzwoniąc pod numer telefonu +48 521 05 92.

  Kontaktując się z Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu powinna podać:

  • rodzaj i numer karty,
  • imię i nazwisko Ubezpieczonego,
  • dokładnie wyjaśnić osobie dyżurującej okoliczności, w których znajduje się Ubezpieczony
  • określić, jakiej pomocy potrzebuje,
  • podać numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy Generali może skontaktować się z Ubezpieczonym lub osobą występującą w jego imieniu,
  • umożliwić lekarzom Centrum Pomocy Generali dostęp do wszystkich informacji medycznych.

  Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest:

  • stosowanie się przez Ubezpieczonego lub osobę występującą w jego imieniu do zaleceń Centrum Pomocy Generali, udzielając wszystkich niezbędnych informacji i pełnomocnictw;
  • umożliwienie Centrum Pomocy Generali dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności zajścia szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenie przez Ubezpieczonego lub osobę występującą w jego imieniu wszelkiej koniecznej pomocy i wyjaśnień.

  Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest złożenie zgłoszenia szkody na kompletnie i poprawnie wypełnionym formularzu Generali. • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Generali T.U. S.A.

  Budynek Marynarska Point
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa


 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  W przypadku kart segmentu Classic rezygnacja z ubezpieczenia możliwa jest w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia w oddziale Banku  Millennium na piśmie lub za pośrednictwem TeleMillennium.

  W przypadku złożenia przez Posiadacza karty rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia podróży zagranicznych, ochrona ubezpieczeniowa trwa do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który pobrana została ostatnia opłata ubezpieczeniowa.

  W przypadku kart segmentu Gold oraz Platinum ochrona ubezpieczeniowa wygasa wraz z wygaśnięciem umowy o kartę kredytową.