Dlaczego warto skorzystać

Pożyczka Hipoteczna to idealnie rozwiązanie dla posiadaczy nieruchomości

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu i wcześniejszą spłatę (RRSO 10,43%)
 • finansowanie do 70% wartości nieruchomości
 • naszym aktywnym Klientom oferujemy marże niższe nawet o 0,5% Sprawdź
Zamów rozmowę

Zabezpieczenia

Docelowym zabezpieczeniem kredytu w Banku Millennium są:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy wraz ze wskazaniem Banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

Pamiętaj Docelowym zabezpieczeniem kredytu może być też hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, należącej do Ciebie lub osoby trzeciej.

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów

 • Do złożenia wniosku

  • Wniosek o udzielenie informacji o kredycie Pobierz
  • dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  • operat szacunkowy nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej – dotyczy nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu

  Dodatkowo, gdy zabezpieczeniem będzie: dom jednorodzinny lub niezabudowana działka budowlana mogą być wymagane:

  • ostateczne pozwolenie na użytkowanie, lub gdy nie jest ono wymagane prawem, zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu potwierdzone przez właściwy organ, lub decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
  • wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej
  • zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości

 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów Pobierz
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodu (wersja angielska) Pobierz
  • Wyciągi z rachunku bieżącego za okres ostatnich 3 miesięcy

Cennik i regulamin

Warunki do obniżenia marży

Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:

 • są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
 • są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium i wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie.

Koszt kredytu i nota prawna

RRSO DLA OPROCENTOWANIA OKRESOWO STAŁEGO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem okresowo stałym wynosi 10,43% i wyliczyliśmy ją przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) wynosi 316 432,84 zł, okres kredytowania 23 lata, rata pożyczki 2 681,01 zł, liczba rat 276, oprocentowanie w pierwszym 60-miesięcznym okresie obowiązywania stopy stałej 4,05%, a w dalszym okresie kredytowania oprocentowanie zmienne 9,88% (suma stałej marży 4,05% oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, który według stanu na 30.11.2023 r. wynosi 5,83%), pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości o wartości 599 418,15 zł. Marża 4,05% dostępna jest, jeśli masz u nas konto Millennium 360°na które co miesiąc wpływa Twoje wynagrodzenie lub inny dochód netto oraz kartę debetową do tego konta i wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł m-cznie. Całkowity koszt pożyczki hipotecznej wynosi 498 511,58 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 465 402,67 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 12 420 zł z oferty dostępnej za naszym pośrednictwem, ubezpieczenie na życie 20 469,91 zł z oferty dostępnej za naszym pośrednictwem, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł. Koszt prowadzenia konta wynosi 0 zł. Opłata za obsługę karty debetowej lub płatności zbliżeniowych BLIK wynosi 0 zł, jeśli w poprzednim miesiącu min. raz zapłacisz kartą lub BLIKIEM (jeśli masz 18-26 lat) lub 5 razy (jeśli masz powyżej 26 lat). Całkowita kwota do zapłaty 814 944,42 zł. Kalkulację wykonaliśmy 1.12.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegółowe zasady i warunki, na jakich udzielamy kredytów hipotecznych opisujemy w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Opłaty i prowizje, które pobieramy, a także wysokość oprocentowania wskazujemy w Cenniku Kredytu Hipotecznego / Pożyczki Hipotecznej. Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Zanim udzielimy Ci kredytu, za każdym razem oceniamy Twoją zdolność i wiarygodność kredytową. W uzasadnionych przypadkach możemy nie udzielić Ci kredytu. Jako zabezpieczenie kredytu możesz przedstawić ubezpieczenie nieruchomości lub ubezpieczenie na życie spoza oferty dostępnej za naszym pośrednictwem. Taką umowę ubezpieczenia powinieneś zawrzeć z ubezpieczycielem, który jest na liście publikowanej przez KNF. Możemy udzielić Ci kredytu powyżej 80% LTV (ale nie więcej niż 90%) tylko przy dodatkowym zabezpieczeniu kredytu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV. LTV jest to stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, która jest przedmiotem zabezpieczenia.

Informacje o ryzykach

Oprocentowanie okresowo stałe

W przypadku kredytu hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej Twoja rata może być wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, który jest stosowany w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Po zmianie oprocentowania Twojego kredytu na zmienne, wzrost wskaźnika referencyjnego w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej może spowodować, że istotnie wzrośnie rata kapitałowo-odsetkowa i tym samym całkowity koszt Twojego kredytu. Z kolei w okresie stosowania zmiennego oprocentowania występuje ryzyko wzrostu oprocentowania. Jego wysokość zależy bowiem od wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M. Jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie, to wyższe będzie oprocentowanie Twojego kredytu i wzrośnie miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. Wzrośnie wtedy również całkowity kosztu kredytu. Jeśli wskaźnik referencyjny mający zastosowanie w danym okresie odsetkowym będzie miał wartość zero lub będzie ujemny, to oprocentowanie Twojego kredytu w tym okresie odsetkowym będzie równe marży.

Oprocentowanie zmienne

W przypadku kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko wzrostu oprocentowania. Jego wysokość zależy bowiem od wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M. Jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie, to wyższe będzie oprocentowanie Twojego kredytu i wzrośnie miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. Wzrośnie wtedy również całkowity koszt kredytu. Jeśli wskaźnik referencyjny zastosowany w danym okresie odsetkowym będzie miał wartość zero lub będzie ujemny, to oprocentowanie Twojego kredytu w tym okresie odsetkowym będzie równe marży.