Pożyczka hipoteczna

O kredycie

Pożyczka hipoteczna w Banku Millennium to kredyt, który możesz przeznaczyć na dowolny cel! Wakacje, samochód, studia? Z pożyczką w Millennium wszystko może być w zasięgu Twojej ręki!

Dlaczego warto wybrać pożyczkę hipoteczną w Banku Millennium?

 • atrakcyjny poziom marż i oprocentowania oraz możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego o 0,5 p.p.*
 • pożyczka do 70% wartości nieruchomości
 • korzystny okres kredytowania - do 25 lat

A dodatkowo:

 • krótki czas udzielenia pożyczki
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu - u nas możesz uzyskać pożyczkę, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony), uzyskujesz dochody w oparciu o umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także z działalności gospodarczej lub w jednej z wielu innych form akceptowanych przez Bank
 • wygoda - szereg udogodnień w obsłudze zadłużenia, takich jak wakacje kredytowe lub karencja
 • przyjazna obsługa - możliwość realizacji przez internet wielu zleceń związanych z obsługą kredytu (np. wcześniejszej spłaty kredytu, wakacji kredytowych, zmiany dnia płatności raty i in.)

* Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:
- są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
- są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min 500 PLN miesięcznie).

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,56% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 28.04.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 115 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 202 272,82 zł, oprocentowanie zmienne 5,78%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 87 272,82 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 79 247,25 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 576 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 3 360 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 3 290,57 zł, opłata za wycenę nieruchomości 480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki łącznie 319 zł), okres kredytowania 20 lat, rata kredytu 809,37 zł, liczba rat 240. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 190 000 zł, marża kredytu wynosi 4,05% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie, które to konto wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, iż w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty za pośrednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF.

Szczegóły

 • Wysokość pożyczki

  Minimalna kwota pożyczki: 20 tys. PLN
  Maksymalna kwota pożyczki: do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Dodatkowo maksymalna wysokość pożyczki zależy od Twoich dochodów

 • Okres kredytowania

  Minimalny okres kredytowania: 3 lata
  Maksymalny okres kredytowania: 25 lat


 • Wypłata pożyczki

  Pożyczkę wypłacamy jednorazowo lub w transzach

 • Spłata pożyczki

  Pożyczkę możesz spłacać w miesięcznych ratach równych lub malejących.

  W trakcie spłaty pożyczki możesz skorzystać z wielu przydatnych udogodnień. Oferujemy:

  • wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty pożyczki w roku
  • 6-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
  • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki - bez opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty pożyczki.

 • Zabezpieczenie pożyczki

  Sprawdź, jakie zabezpieczenia musisz posiadać, aby uzyskać pożyczkę hipoteczną w Millennium.

Oprocentowanie

Bank Millennium oferuje pożyczki z oprocentowaniem zmiennym. Oprocentowanie zmienia się co 3 miesiące.

Dokładny poziom oprocentowania Twojej pożyczki zależy od kwoty pożyczki oraz relacji kwoty Twojej pożyczki do wartości nieruchomości, która będzie stanowić jej zabezpieczenie.

Sprawdź oprocentowanie kredytów hipotecznych w Banku Millennium

Opłaty

Prowizja bankowa za udzielenie Pożyczki Hipotecznej wynosi 0%.
 • Opłata za opinię dotyczącą zabezpiecznenia kredytu

  Lokal mieszkalny / działka 480 zł*
  Budynek mieszkalny (dom wolnostojący / segment w zabudowie szeregowej / dom bliźniaczy / dom letniskowy całoroczny) 800 zł*
  Kontrola inwestycji w przypadku kredytu hipotecznego wypłacanego w transzach 300 zł

  * w przypadku zlecenia wyceny za pośrednictwem Banku


 • Prowizja za wcześniejszą spłatę Pożyczki Hipotecznej

  Po 4 latach kredytowania oraz w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania 0%
  W pozostałych przypadkach 2%
   

 • Inne opłaty dla Pożyczki Hipotecznej

  Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu w PLN 2%
   Prowizja za podwyższone ryzyko (pobierana miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki) 0,0833% 
  (1% w skali roku)
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii 100 zł
  Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu hipotecznego 6 zł
  Opłata za aneks/ czynność od 200 do 500 zł

Zabezpieczenia

Aby uzyskać pożyczkę hipoteczną w Banku Millennium, powinieneś dysponować odpowiednim zabezpieczeniem. Docelowym zabezpieczeniem pożyczki jest:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium

UWAGA! Zabezpieczeniem może być nieruchomość inna niż kredytowana, należąca do Ciebie lub osoby trzeciej.

 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy

UWAGA!  Jeśli nie chcesz ubezpieczać się we własnym zakresie, pomożemy Ci - możesz skorzystać z opcji grupowego ubezpieczenia nieruchomości i na życie. Zyskujesz podwójnie - płacisz niskie składki i oszczędzasz czas (nie musisz co roku dostarczać do Banku cesji z indywidualnej polisy ubezpieczenia na życie i nieruchomości).

Do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego ustanawia się tzw. przejściowe zabezpieczenie kredytu. Standardowo w Banku Millennium jest nim ubezpieczenie pomostowe, tj. ubezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku Millennium.

UWAGA! Miesięczna składka ubezpieczenia pomostowego w Banku Millennium wynosi tylko 0,0833% kwoty pożyczki. Załatwieniem wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem zajmie się Bank - wystarczy zaznaczyć we wniosku kredytowym opcję ubezpieczenia pożyczki do czasu ustanowienia hipoteki.

 

Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć się dodatkowo. W Banku Millennium skorzystasz z opcji dobrowolnego ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Banku Millennium