Kredyt na zakup akcji

Kredyt na zakup akcji jest kredytem konsumpcyjnym przeznaczonym na sfinansowanie zakupu akcji oferowanych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.

Warunki oferty kredytowej i warunki cenowe są ustalane odrębnie dla każdej emisji.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Banku Millennium

Jak otrzymać

W Centrach Finansowych Banku Millennium