Kredyt Konsolidacyjny

O kredycie

Kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium to atrakcyjny kredyt na spłatę innych, drogich zobowiązań, jakie już posiadasz w innych bankach. Masz kredyt mieszkaniowy, samochodowy, ratalny, niespłaconą kartę kredytową? Zamiast nich wszystkich możesz spłacać jedną niską ratę w Banku Millennium!

Dlaczego warto wybrać kredyt w Banku Millennium?

 • atrakcyjny poziom marż i oprocentowania oraz możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego o 0,5 p.p. w całym okresie kredytowania *
 • kredyt do 80% wartości nieruchomości
 • korzystny okres kredytowania - do 30 lat

A dodatkowo:

 • wygoda - zamiast wielu wysokich rat w różnych bankach, spłacasz jeden korzystnie oprocentowany kredyt z jednym terminem płatności raty
 • krótki czas udzielenia kredytu
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu - u nas możesz uzyskać kredyt, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony), uzyskujesz dochody w oparciu o umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także z działalności gospodarczej lub w jednej z wielu innych form akceptowanych przez Bank
 • możliwość łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych
 • wygoda - szereg udogodnień w obsłudze zadłużenia, takich jak wakacje kredytowe lub karencja
 • przyjazna obsługa - możliwość realizacji przez internet wielu zleceń związanych z obsługą kredytu (np. wcześniejszej spłaty kredytu, wakacji kredytowych, zmiany dnia płatności raty i in.)

* Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:
- są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
- są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min 500 PLN miesięcznie).

Jakie kredyty możesz spłacić kredytem konsolidacyjnym Millennium?

 • kredyty mieszkaniowe
 • kredyty samochodowe
 • kredyty ratalne
 • pożyczki gotówkowe
 • limity na karcie kredytowej
 • limity kredytowe na rachunku bieżącym
 • kredyty/pożyczki udzielone przez zakład pracy
 • inne kredyty konsumpcyjne.

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,74% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 28.04.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 170 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 313 741,37 zł, oprocentowanie zmienne 5,08%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 143 741,37 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 130 523,77 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 852 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 5 400 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 166,60 zł, opłata za wycenę nieruchomości 480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki łącznie 319 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 001,74 zł, liczba rat 300. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 245 000 zł, marża kredytu wynosi 3,35% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie, które to konto wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty za pośrednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF.

Szczegóły

 • Wysokość kredytu

  Minimalna kwota kredytu: 20 tysięcy złotych
  Maksymalna kwota kredytu:

  • do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt mieszkaniowy
  • do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku spłaty kredytów i pożyczek o charakterze konsumpcyjnym.

  Dodatkowo maksymalna wysokość kredytu zależy od Twoich dochodów. 


 • Okres kredytowania

  Minimalny okres kredytowania: 3 lat

  Maksymalny okres kredytowania: 30 lat • Wypłata kredytu

  Kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach

 • Spłata kredytu

  Kredyt możesz spłacać w miesięcznych ratach równych lub malejących.

  W trakcie spłaty kredytu możesz skorzystać z wielu przydatnych udogodnień. Oferujemy:

  • wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
  • 24-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu.

 • Zabezpieczenie kredytu

  Sprawdź, jakie zabezpieczenia musisz posiadać, aby uzyskać kredyt konsolidacyjny w Millennium

Oprocentowanie

Bank Millennium oferuje kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Oprocentowanie zmienia się co 3 miesiące.

Dokładny poziom oprocentowania Twojego kredytu zależy od kwoty kredytu oraz relacji kwoty Twojego kredytu do wartości nieruchomości, która będzie stanowić jego zabezpieczenie.

Sprawdź oprocentowanie kredytów hipotecznych w Banku Millennium

Opłaty

Prowizja bankowa za udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego wynosi 0%.
 • Opłata za opinię dotyczącą zabezpiecznenia kredytu

  Lokal mieszkalny / działka 480 PLN*
  Budynek mieszkalny (dom wolnostojący / segment w zabudowie szeregowej / dom bliźniaczy / dom letniskowy całoroczny) 800 PLN*
  Kontrola inwestycji w przypadku kredytu hipotecznego wypłacanego w transzach 300 PLN

  * w przypadku zlecenia wyceny za pośrednictwem Banku


 • Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu Konsolidacyjnego

  Po 4 latach kredytowania oraz w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania
  0%
  W pozostałych przypadkach
  2%
   

 • Inne opłaty dla Kredytu Konsolidacyjnego

  Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu w PLN 2%
   Prowizja za podwyższone ryzyko (pobierana miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki) 0,0833%
  (1% w skali roku)
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii 100 PLN
  Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu hipotecznego 6 PLN
  Opłata za aneks/ czynność od 200 do 500 PLN

Zabezpieczenia


Aby uzyskać kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium, powinieneś dysponować odpowiednim zabezpieczeniem. Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium

UWAGA! Zabezpieczeniem może być nieruchomość inna niż kredytowana, należąca do Ciebie lub osoby trzeciej.

 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

UWAGA! Jeśli nie chcesz ubezpieczać się we własnym zakresie, pomożemy Ci - możesz skorzystać z opcji grupowego ubezpieczenia nieruchomości i na życie. Zyskujesz podwójnie - płacisz niskie składki i oszczędzasz czas (nie musisz co roku dostarczać do Banku cesji z indywidualnej polisy ubezpieczenia na życie i nieruchomości).

Do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego ustanawia się tzw. przejściowe zabezpieczenie kredytu. Standardowo w Banku Millennium jest nim ubezpieczenie pomostowe, tj. ubezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku Millennium.

UWAGA! Miesięczna składka ubezpieczenia pomostowego w Banku Millennium wynosi tylko 0,0833% kwoty kredytu. Załatwieniem wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem zajmie się Bank - wystarczy zaznaczyć we wniosku kredytowym opcję ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki.

Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć się dodatkowo. W Banku Millennium skorzystasz z opcji dobrowolnego ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Banku Millennium