Pożyczamy w promocji nawet 40 000 zł bez prowizji

 • 0 zł prowizji za udzielenie
 • pożyczasz od 5000 zł do 40 000 zł
 • wniosek złożysz też przez internet
 • możesz rozłożyć spłatę nawet na 70 miesięcy
 • możesz skorzystać z pożyczki ubezpieczonej od utraty pracy czy choroby (RRSO 17,87%)

Oferta standardowa

W naszej ofercie zawsze pożyczamy:

 • szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności
 • od 1 000 zł nawet do 150 000 zł
 • ze stałą ratą

Jak skorzystać

Nie czekaj, działaj

 • Nie jestem jeszcze Klientem Banku Millennium:
  1. Złóż wniosek kontaktowy

   Złóż wniosek

  2. Wstępną decyzję otrzymasz natychmiast

  3. Wybierz placówkę

   Przynieś dokumenty i podpisz umowę

 • Jeśli jesteś już naszym Klientem, zaloguj się i wypełnij wniosek w Millenecie.

Ubezpieczenie

Pożyczka pod ochroną

Zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnego ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną, które otwiera nad Tobą i Twoją rodziną parasol ochronny, zabezpieczający przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak:

 • poważne zachorowanie
 • śmierć
 • hospitalizacja na skutek choroby lub wypadku
 • utrata stałego źródła dochodów albo śmierć w wyniku wypadku
 • czasowa niezdolność do pracy albo Inwalidztwo lub poniesienie kosztów rehabilitacji lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Ubezpieczyciel umożliwi również otrzymanie drugiej opinii medycznej w zagranicznej placówce medycznej.

 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o warunkach ubezpieczenia.

  Co ważne, nie musisz wybierać ryzyk, czy też zdarzeń, od skutków których miałbyś być chroniony. Zakres pakietu ubezpieczeń w Wariancie 1 zawsze obejmuje 8 ryzyk i zmienia się automatycznie w zależności od Twojej sytuacji zawodowej oraz aktualnych w danym czasie uprawnień do emerytury/renty.

  W razie zajścia któregoś z powyższych zdarzeń, Ubezpieczyciele wypłacą:

  • do 12 rat w przypadku utraty stałego źródła dochodu;
  • do 6 rat w przypadku hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
  • nawet 36 rat w przypadku czasowej niezdolności do pracy;
  • 50% przypadającej na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką), w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku*;
  • przypadającą na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką)*;
  • przypadającą na Ciebie początkową kwotę Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką) i dodatkowe świadczenie w wysokości 25 000 PLN w przypadku poważnego zachorowania*;
  • 50% przypadającej na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką), w przypadku Twojego inwalidztwa*;
  • Do 5000 PLN w przypadku pokrycia kosztów rehabilitacji lub do 1000 PLN w przypadku pokrycia kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

  Dodatkowo zorganizują i pokryją koszt drugiej opinii medycznej.

  * Jeśli umowę ubezpieczenia zawrzesz w trakcie spłaty Pożyczki ubezpieczyciele wypłacą świadczenie w wysokości przypadającej na Ciebie kwoty kapitału pozostającego do spłaty na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem spłaty Pożyczki.

  Zawarcie umowy ubezpieczenia jest proste i wygodne – odbywa się w trakcie zawierania umowy pożyczki gotówkowej, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po uruchomieniu pożyczki. Składka ubezpieczeniowa wynosi jedynie 0,3% przyznanej kwoty pożyczki miesięcznie i dla Twojej wygody doliczana jest do kwoty kredytu.


Przydatne informacje

Sprawdź czego potrzebujesz by wziąć pożyczkę

Chcesz skorzystać z naszej pożyczki gotówkowej? Wybierz dokument zgodnie z Twoim źródłem dochodu.

 • Umowa o pracę / Umowa zlecenie / Umowa o dzieło

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:


 • Działalność gospodarcza

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • roczne zeznanie podatkowe i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/ZUS/KRUS
  • książka przychodów i rozchodów

 • Emerytura

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek emerytury
  • ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
  • decyzja o przyznaniu emerytury

 • Renta

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego
  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ renty za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek renty
  • ostatnia decyzja o waloryzacji renty
  • decyzja o przyznaniu renty

 • Świadczenie przedemerytalne

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ świadczenia za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek świadczenia
  • ostatnia decyzja Urzędu Pracy/ZUS o waloryzacji świadczenia
  • decyzja Urzędu Pracy/ZUS o przyznaniu świadczenia

 • Kontrakt marynarski

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • kontrakty zawarte z armatorami za okres 12 miesięcy z potwierdzeniem wpłat wynagrodzenia
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Zobacz pozostałe źródła dochodu

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Jeśli wolisz...
Zadzwoń do nas!

801 12 7000

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych

Informacje dodatkowe

Koszt kredytu i nota prawna

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej w promocji „Powiedz tak marzeniom”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 22 445,43 zł, całkowita kwota do zapłaty: 29 032,30 zł, oprocentowanie stałe 10,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu: 6 586,87 zł (w tym: prowizja 0%, odsetki 6 586,87 zł), 58 miesięcznych rat równych w wysokości 500,56 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia kredytu. Kalkulację wykonaliśmy na dzień 27.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Powiedz tak marzeniom” trwa od 27.04.2024 r. do 26.07.2024 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych, których udzielamy na wybrany okres od 48 do 70 miesięcy, z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji możesz skorzystać jeśli spełnisz łącznie warunki: w ciągu ostatnich 6 miesięcy, licząc od dnia wnioskowania, nie miałeś w Banku Millennium S.A. (dalej też „my”) pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej, zobowiążesz się przelewać wynagrodzenie lub dochód netto w wysokości określonej w umowie pożyczki, min. 1000 zł netto miesięcznie w całym okresie jej spłaty na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony u nas oraz wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez kanały elektroniczne i na przetwarzanie przez bank swoich danych osobowych w celu przekazywania przez nas informacji dotyczących produktów i usług firmom współpracującym z nami. W przypadku braku w danym miesiącu zadeklarowanego wpływu wynagrodzenia lub dochodu netto, oprocentowanie pożyczki w tym miesiącu zostanie podniesione o 0,4 punku procentowego, nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹Kodeksu cywilnego - w takiej sytuacji stała rata ulegnie zmianie. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie promocji pożyczki gotówkowej „Powiedz tak marzeniom”. Szczegółowe zasady i warunki, według których udzielamy pożyczek opisujemy w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie pobieramy zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej.

Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na naszej stronie www.bankmillennium.pl.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej w promocji „Powiedz tak marzeniom z ubezpieczeniem”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,87% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20 751,19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 30 645,76 zł, oprocentowanie stałe 8,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu: 9 894,56 zł (w tym: prowizja 0%, odsetki 6 034,84 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie: 3 859,72 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 510,76 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia kredytu. Kalkulację wykonaliśmy na dzień 27.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Powiedz tak marzeniom z ubezpieczeniem” trwa od 27.04.2024 r. do 26.07.2024 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych, których udziela Bank Millennium S.A. (dalej też „my”) na wybrany okres od 48 do 70 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji możesz skorzystać jeżeli spełnisz łącznie warunki: za naszym pośrednictwem zawrzesz umowę ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną wariant I (udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.,gdzie Bank i Europa Millennium Finacial Services sp. z o.o. pełnią rolę agenta ubezpieczeniowego oraz dostępnej dla osób, które w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65 roku życia), w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia wnioskowania, nie miałeś u nas pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej, zobowiążesz się przelewać nam wynagrodzenie lub dochód netto w wysokości określonej w umowie pożyczki, min.1 000 zł netto miesięcznie w całym okresie jej spłaty na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony u nas oraz zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez kanały elektroniczne i na przetwarzanie przez bank swoich danych osobowych w celu przekazywania przez nas informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z nami. Jeśli w danym miesiącu nie zapewnisz zadeklarowanego wpływu wynagrodzenia lub dochodu netto, podniesiemy Ci oprocentowanie pożyczki w tym miesiącu o 0,4 punku procentowego, nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹Kodeksu cywilnego – w takiej sytuacji stała rata ulegnie zmianie. Jeśli w trakcie trwania umowy zrezygnujesz z umowy ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną wariant I podniesiemy Ci oprocentowanie o 2,00 punktu procentowego od następnego dnia po tej rezygnacji, ale nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych. (art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego) - w takiej sytuacji stała rata ulegnie również zmianie.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie promocji pożyczki gotówkowej „Powiedz tak marzeniom z ubezpieczeniem”. Szczegółowe zasady i warunki, na jakich udzielamy pożyczek opisujemy w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie pobieramy zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną.

Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na naszej stronie www.bankmillennium.pl.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 22,65%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 483,78 zł, całkowita kwota do zapłaty: 26 534,18 zł, oprocentowanie stałe: 12,63%, całkowity koszt kredytu: 11 050,40 zł (w tym: prowizja 0% (0 zł), odsetki: 7 738,42 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie 3 311,98 zł, 69 miesięcznych rat równych w wysokości: 384,55 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulację wykonaliśmy 6.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegółowe zasady i warunki, według których udzielamy pożyczek opisujemy w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje i oprocentowanie pobieramy zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w ramach ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną, zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną.

Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na naszej stronie www.bankmillennium.pl.

Zanim udzielimy Ci pożyczki każdorazowo oceniamy Twoją zdolność i wiarygodność kredytową. W uzasadnionych przypadkach możemy odmówić Ci udzielenia pożyczki.