Pożyczamy nawet 40 000 zł bez prowizji

 • 0 zł prowizji za udzielenie
 • pożyczasz od 5000 zł do 40 000 zł
 • wniosek złożysz też przez internet
 • możesz rozłożyć spłatę nawet na 70 miesięcy
 • możesz skorzystać z pożyczki ubezpieczonej od utraty pracy czy choroby (RRSO 18,01%)

Oferta standardowa

W naszej ofercie zawsze pożyczamy:

 • szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności
 • od 1 000 zł nawet do 150 000 zł
 • ze stałą ratą

Jak skorzystać

Nie czekaj, działaj

 • Nie jestem jeszcze Klientem Banku Millennium:
  1. Złóż wniosek kontaktowy

   Złóż wniosek

  2. Wstępną decyzję otrzymasz natychmiast

  3. Wybierz placówkę

   Przynieś dokumenty i podpisz umowę

 • Jeśli jesteś już naszym Klientem, zaloguj się i wypełnij wniosek w Millenecie.

Ubezpieczenie

Pożyczka pod ochroną

Zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnego ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną, które otwiera nad Tobą i Twoją rodziną parasol ochronny, zabezpieczający przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak:

 • poważne zachorowanie
 • śmierć
 • hospitalizacja na skutek choroby lub wypadku
 • utrata stałego źródła dochodów albo śmierć w wyniku wypadku
 • czasowa niezdolność do pracy albo Inwalidztwo lub poniesienie kosztów rehabilitacji lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Ubezpieczyciel umożliwi również otrzymanie drugiej opinii medycznej w zagranicznej placówce medycznej.

 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o warunkach ubezpieczenia.

  Co ważne, nie musisz wybierać ryzyk, czy też zdarzeń, od skutków których miałbyś być chroniony. Zakres pakietu ubezpieczeń w Wariancie 1 zawsze obejmuje 8 ryzyk i zmienia się automatycznie w zależności od Twojej sytuacji zawodowej oraz aktualnych w danym czasie uprawnień do emerytury/renty.

  W razie zajścia któregoś z powyższych zdarzeń, Ubezpieczyciele wypłacą:

  • do 12 rat w przypadku utraty stałego źródła dochodu;
  • do 6 rat w przypadku hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
  • nawet 36 rat w przypadku czasowej niezdolności do pracy;
  • 50% przypadającej na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką), w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku*;
  • przypadającą na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką)*;
  • przypadającą na Ciebie początkową kwotę Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką) i dodatkowe świadczenie w wysokości 25 000 PLN w przypadku poważnego zachorowania*;
  • 50% przypadającej na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką), w przypadku Twojego inwalidztwa*;
  • Do 5000 PLN w przypadku pokrycia kosztów rehabilitacji lub do 1000 PLN w przypadku pokrycia kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

  Dodatkowo zorganizują i pokryją koszt drugiej opinii medycznej.

  * Jeśli umowę ubezpieczenia zawrzesz w trakcie spłaty Pożyczki ubezpieczyciele wypłacą świadczenie w wysokości przypadającej na Ciebie kwoty kapitału pozostającego do spłaty na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem spłaty Pożyczki.

  Zawarcie umowy ubezpieczenia jest proste i wygodne – odbywa się w trakcie zawierania umowy pożyczki gotówkowej, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po uruchomieniu pożyczki. Składka ubezpieczeniowa wynosi jedynie 0,3% przyznanej kwoty pożyczki miesięcznie i dla Twojej wygody doliczana jest do kwoty kredytu.


Przydatne informacje

Sprawdź czego potrzebujesz by wziąć pożyczkę

Chcesz skorzystać z naszej pożyczki gotówkowej? Wybierz dokument zgodnie z Twoim źródłem dochodu.

 • Umowa o pracę / Umowa zlecenie / Umowa o dzieło

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:


 • Działalność gospodarcza

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • roczne zeznanie podatkowe i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/ZUS/KRUS
  • książka przychodów i rozchodów

 • Emerytura

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek emerytury
  • ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
  • decyzja o przyznaniu emerytury

 • Renta

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego
  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ renty za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek renty
  • ostatnia decyzja o waloryzacji renty
  • decyzja o przyznaniu renty

 • Świadczenie przedemerytalne

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ świadczenia za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek świadczenia
  • ostatnia decyzja Urzędu Pracy/ZUS o waloryzacji świadczenia
  • decyzja Urzędu Pracy/ZUS o przyznaniu świadczenia

 • Kontrakt marynarski

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • kontrakty zawarte z armatorami za okres 12 miesięcy z potwierdzeniem wpłat wynagrodzenia
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Zobacz pozostałe źródła dochodu

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Jeśli wolisz...
Zadzwoń do nas!

801 12 7000

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych

Informacje dodatkowe

Koszt kredytu i nota prawna

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej w promocji „Zimowe okazje”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,01%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20 918,34 zł, całkowita kwota do zapłaty: 27 304,66 zł, oprocentowanie stałe 11,40% w skali roku, całkowity koszt kredytu: 6 386,32 zł (w tym: prowizja 0%, odsetki 6 386,32 zł), 58 miesięcznych rat równych w wysokości 470,77 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia kredytu. Kalkulację wykonaliśmy 28.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Zimowe okazje” trwa od 28.10.2023 r. do 26.01.2024 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych, których udzielamy na wybrany okres od 48 do 70 miesięcy, z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji możesz skorzystać jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wnioskowania, nie miałeś w Banku Millennium S.A. (dalej też „my”) pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej, zobowiążesz się przelewać dochód w wysokości określonej w umowie pożyczki, min. 1200 zł netto miesięcznie w całym okresie jej spłaty na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony u nas oraz wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne i na przetwarzanie przez bank swoich danych osobowych w celu przekazywania przez nas informacji dotyczących produktów i usług firmom współpracującym z nami. W przypadku braku w danym miesiącu zadeklarowanego wpływu, oprocentowanie pożyczki w tym miesiącu zostanie podniesione o 0,4 punku procentowego, nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹Kodeksu cywilnego - w takiej sytuacji stała rata ulegnie odpowiedniej zmianie. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie promocji pożyczki gotówkowej „Zimowe okazje”. Szczegółowe zasady i warunki, według których udzielamy pożyczek opisujemy w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie pobieramy zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na naszej stronie www.bankmillennium.pl.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej w promocji „Zimowe okazje z ubezpieczeniem”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,01% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 953,85 zł, całkowita kwota do zapłaty: 29 724,88 zł, oprocentowanie stałe 9,10% w skali roku, całkowity koszt kredytu: 9 771,03 zł (w tym: prowizja 0%, odsetki 5 997,76 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie: 3 773,27 zł), 61 miesięcznych rat równych w wysokości 487,29 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia kredytu. Kalkulację wykonaliśmy 28.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Promocja „Zimowe okazje z ubezpieczeniem ” trwa od 28.10.2023 r. do 26.01.2024 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych, których udziela Bank Millennium S.A. (dalej też „my”) na wybrany okres od 48 do 70 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji możesz skorzystać, jeśli za naszym pośrednictwem zawrzesz umowę ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną wariant I (udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., dostępnej dla osób, które w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65 roku życia), w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia wnioskowania, nie miałeś u nas pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej, zobowiążesz się przelewać nam dochód w wysokości określonej w umowie pożyczki, min.1 200 zł netto miesięcznie w całym okresie jej spłaty na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony u nas oraz zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne i na przetwarzanie przez bank swoich danych osobowych w celu przekazywania przez nas informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z nami. Jeśli w danym miesiącu nie zapewnisz zadeklarowanego wpływu, podniesiemy Ci oprocentowanie pożyczki w tym miesiącu o 0,4 punku procentowego, nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹Kodeksu cywilnego – w takiej sytuacji stała rata ulegnie odpowiedniej zmianie.

Jeśli w trakcie trwania umowy zrezygnujesz z umowy ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną wariant I podniesiemy Ci oprocentowanie o 3,03 punktu procentowego od następnego dnia po tej rezygnacji, ale nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych. (art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego) - w takiej sytuacji stała rata ulegnie odpowiedniej zmianie.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie promocji pożyczki gotówkowej „Zimowe okazje z ubezpieczeniem”. Szczegółowe zasady i warunki, na jakich udzielamy pożyczek opisujemy w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie pobieramy zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną.

Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na naszej stronie www.bankmillennium.pl. Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 24,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 14 675,18 zł, całkowita kwota do zapłaty: 26 340,03 zł, oprocentowanie stałe: 11,92%, całkowity koszt kredytu: 11 664,85 zł (w tym: prowizja 5,92% (868,77 zł), odsetki: 7 423,04 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie 3 373,04 zł, 70 miesięcznych rat równych w wysokości: 376,29 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulację wykonaliśmy 1.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegółowe zasady i warunki, według których udzielamy pożyczek opisujemy w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje i oprocentowanie pobieramy zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w ramach ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną, zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną.

Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na naszej stronie www.bankmillennium.pl.

Zanim udzielimy Ci pożyczki każdorazowo oceniamy Twoją zdolność i wiarygodność kredytową. W uzasadnionych przypadkach możemy odmówić Ci udzielenia pożyczki.