Pożyczka Gotówkowa - oferta specjalna

O pożyczce

Specjalna oferta Pożyczki gotówkowej dla Pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej

  • Dla Pracowników banków, zakładów ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Rozliczeniowych
  • Atrakcyjne warunki cenowe
  • Jeszcze lepsza oferta dla osób przelewających wynagrodzenie lub dochód netto na rachunek osobisty w Banku Millennium
  • Długi okres kredytowania – do 9 lat

Aby otrzymać Pożyczkę wystarczy:

  • wpływ wynagrodzenia na rachunek w Banku Millennium w okresie minimum 3 ostatnich miesięcy (jeśli jesteś naszym Klientem) lub
  • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w instytucji finansowej/ubezpieczeniowej oraz wysokość dochodu lub
  • wyciąg z rachunku w innym banku potwierdzający wpływ wynagrodzenia od instytucji finansowej/ubezpieczeniowej za minimum trzy ostatnie miesiące, wydrukowany w oddziale Banku Millennium

 

 

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Szczegółowe informacje na temat pożyczki są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. oraz Cenniku Pożyczki Gotówkowej i Regulaminie oferty Gwarancja Najniższego Oprocentowania dostępnych w oddziale Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu.

Jak otrzymać

W Centrach Finansowych Banku Millennium