Pożyczka Gotówkowa - oferta specjalna

O pożyczce

Specjalna oferta Pożyczki dla Pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej

  • Dla Pracowników banków, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zakładów ubezpieczeniowych
  • Prowizja już od 1% jeśli pożyczkobiorca przystąpi do ubezpieczenia pożyczki oferowanego przez Bank Millennium (RRSO od 17%)
  • Prosty proces weryfikacji zatrudnienia i szybka decyzja kredytowa
  • Długi okres kredytowania do 7 lat

Aby otrzymać Pożyczkę wystarczy:

  • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w instytucji finansowej/ubezpieczeniowej oraz wysokość dochodu, lub
  • wpływ wynagrodzenia na rachunek Banku Millennium w okresie minimum 3 ostatnich miesięcy (jeśli jesteś naszym Klientem), lub
  • wyciąg z rachunku w innym banku potwierdzający wpływ wynagrodzenia od instytucji finansowej/ubezpieczeniowej za minimum trzy ostatnie miesiące, wydrukowany w oddziale Banku Millennium.

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Szczegółowe informacje na temat pożyczki są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. oraz Cenniku Pożyczki Gotówkowej i Regulaminie oferty Gwarancja Najniższego Oprocentowania dostępnych w oddziale Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu.

Jak otrzymać

W Centrach Finansowych Banku Millennium