Raporty dotyczące zasad ładu korporacyjnego

Bank Millennium S.A. uznając wartość zasad określonych przez Dobre Praktyki dokłada należytej staranności w układaniu relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodności z tymi zasadami.