Raporty dotyczące
zasad ładu korporacyjnego

Bank Millennium S.A. uznając wartość zasad określonych przez Dobre Praktyki dokłada należytej staranności w układaniu relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodności z tymi zasadami.


Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2020 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2019 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2018 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2017 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2016 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2015 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2014 roku template.externalLink.desc

Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium 2013 ( patrz: Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.) template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2012 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2011 roku template.externalLink.desc

Raport Dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2010 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Millennium w 2009 roku template.externalLink.desc