Człowiek w górach korzystający z telefonu

Przycisk, który robi różnicę

Kup ubezpieczenie dla siebie i bliskich i zyskaj dostęp do uhonorowanej prestiżowymi nagrodami „Pomocy w podróży”

O ubezpieczeniu turystycznym

 • szeroki zakres ochrony za granicą

  zarówno w Europie, jak i na całym świecie

 • ubezpieczysz nie tylko siebie

  lecz także inne osoby (nie muszą być Klientami Banku)

 • prosty zakup

  bez zbędnego wypełniania danych czy tworzenia nowych loginów i haseł

 • wysokie sumy ubezpieczenia

  na osobę nawet do 800 000 zł na koszty leczenia i assistance

Pakiety ubezpieczenia turystycznego

Wybierz region podróży zagranicznej

Europa i świat

(bez USA, Kanady, Chin, Japonii)

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

Koszty leczenia i assistance
w podróży

Jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, Ubezpieczyciel pokryje koszty ratownictwa, wizyty lekarskiej, badań, operacji, pobytu w szpitalu, zakupu leków, a nawet leczenia dentystycznego w nagłych sytuacjach. Skradziono Ci dokumenty lub karty płatnicze? Nie możesz wrócić do kraju na skutek zdarzenia losowego? Ubezpieczyciel zapewni Ci wsparcie finansowe oraz pomoc tłumacza czy prawnika. Dowiedz się więcej o: koszty leczenia i assistance w podróży

Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
(OC)

Potrąciłeś kogoś na rowerze lub nartach, a Twoje dziecko wybiło szybę? Ubezpieczyciel pokryje szkody, których skutkiem są obrażenia ciała, inwalidztwo lub śmierć innej osoby oraz uszkodzenie jej mienia. Dowiedz się więcej o: odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Następstwa nieszczęśliwych
wypadków
(NNW)

W razie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np. złamanie nogi, uszkodzenie wzroku, paraliż) Ubezpieczyciel zapewni wsparcie finansowe Tobie lub Twoim bliskim. Dowiedz się więcej o: następstwa nieszczęśliwych wypadków

Dopasuj ochronę do swoich potrzeb

 • Bagaż

  Skradziono Ci torbę? Przewoźnik zgubił lub uszkodził Twoją walizkę? Ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze pozwalające na zakup nowych rzeczy w przypadku utraty ubrań, kosmetyków, telefonu itp.

 • Sporty ekstremalne

  Lubisz aktywny wypoczynek, np. nurkowanie czy narciarstwo? Jeśli podczas uprawiania sportów ulegniesz wypadkowi lub sam spowodujesz wypadek, Ubezpieczyciel zapewni Ci pomoc finansową.

 • Sprzęt sportowy

  Zabierasz w podróż własny sprzęt sportowy (np. narty, rower) lub go wypożyczasz? W przypadku jego kradzieży lub zniszczenia Ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu nowego sprzętu.

 • Następstwa chorób przewlekłych

  Czy któryś z podróżujących cierpi na chorobę przewlekłą, np. cukrzycę lub astmę? W przypadku zaostrzenia się takiej choroby podczas wyjazdu Ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy lekarskiej w ramach ubezpieczenia podróżnego.

 • Assistance dla auta

  Jedziesz na wakacje po Europie samochodem? W przypadku awarii, kradzieży pojazdu czy rozładownia akumulatora Ubezpieczyciel zapewni Ci m.in. dowóz paliwa, holowanie pojazdu czy samochód zastępczy.

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne?

Sprawdź składkę i kup ubezpieczenie turystyczne online w Millenecie lub aplikacji mobilnej.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, załóż konto Millennium 360°.

template.externalLink.desc Sprawdź składkę dla: ubezpieczenie turystyczne

Pobierz aplikację mobilną Banku Millennium

Więcej korzyści

 • Ekspresowa wypłata świadczeń

  Nie musisz ubiegać się o zwrot kosztów (np. wizyty lekarskiej) dopiero po powrocie. Ubezpieczyciel może zwrócić Ci pieniądze w trakcie podróży w ciągu 24 godzin.

 • Zniżki dla dzieci i grup

  Dzieci do lat 3 otrzymują zniżkę do 100%, a dzieci od 3 do 18 lat do 30%. Rabaty mogą otrzymać też grupy od 7 osób. Możesz kupić ubezpieczenie turystyczne online dla dzieci, nawet jeśli Ty nie jedziesz w podróż.

 • Szybki proces zakupu

  W każdej chwili możesz zapisać wniosek o ubezpieczenie turystyczne online i dokończyć go później w aplikacji lub w Millenecie, a Twoja ochrona może działać już od następnego dnia od zakupu.

 • Wygodny sposób płatności

  Zapłacisz błyskawicznie za ubezpieczenie turystyczne z wybranego konta lub z karty kredytowej w aplikacji mobilnej i Millenecie. Polisę dostajesz od razu – nie czekasz na zaksięgowanie płatności.

 • Łatwy dostęp do polisy online

  Wszystkie najważniejsze informacje o swoim ubezpieczeniu turystycznym znajdziesz w każdej chwili w Millenecie i aplikacji mobilnej. Sprawdzisz zakres pakietów, sumę ubezpieczenia itd.

 • Szybka pomoc w podróży

  Dzięki opcji „Pomoc w podróży” w aplikacji szybko uzyskasz pomoc. Ubezpieczyciel otrzyma SMS-a z informacją o Twojej lokalizacji i do Ciebie oddzwoni.

Pytania i odpowiedzi

Zakres pakietów ubezpieczenia turystycznego i dodatkowej ochrony


 • Ubezpieczenie kosztów leczenie obejmuje organizację oraz pokrycie niezbędnych kosztów leczenia oraz udzielenia natychmiastowej pomocy przez Ubezpieczyciela w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w podróży. W ramach ubezpieczenia podróżnego Ubezpieczyciel pokrywa m.in. koszty wizyt lekarskich, badań, operacji, pobytu w szpitalu, a także zakupu leków lub opatrunków, jeśli będzie to potrzebne w związku z urazem lub chorobą. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje również pomoc w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku ataku terrorystycznego.

  Ubezpieczeniem podróżnym pokryte są również szkody wynikające z uprawiania sportów rekreacyjnych, np. narty biegowe, jazda na rowerze, bieganie, siatkówka plażowa. Ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje natomiast szkód wynikających z uprawiania bardziej ryzykownych sportów (np. narciarstwo, nurkowanie). Wówczas należy wykupić rozszerzenie ochrony o sporty ekstremalne.


 • Ubezpieczyciel zapewnia m.in, pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, transport oraz pobyt osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego czy zastępstwo kierowcy, jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie pojazdu.

  Ubezpieczyciel zorganizuje ponadto transport po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania. Jeśli podczas podróży będziesz potrzebować pomocy tłumacza w kontaktach z lekarzem, powrotu do Polski z powodu nagłego zachorowania osoby bliskiej czy pomocy prawnika możesz liczyć na pomoc Ubezpieczyciela.


 • Dzięki naszemu ubezpieczeniu w podróży ochroną objęci są również – oprócz Ubezpieczonego – również jego niepełnoletnie dzieci oraz zwierzęta domowe. W razie szkody na osobie lub mieniu Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanej osobie.

  Ubezpieczenie turystyczne obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku:

  • użytkowania, posiadania lub wynajmowania domu lub mieszkania
  • posiadania lub użytkowania mienia, z którego osoby ubezpieczone korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego
  • opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
  • uprawiania sportów rekreacyjnych, użytkowania sprzętu pływającego
  • posiadania zwierząt domowych

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje skutki nieszczęśliwych wydarzeń doznanych podczas podróży, takich jak uszkodzenie ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Otrzymasz pieniądze, jeśli podczas podróży doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamiesz rękę, uszkodzisz wzrok). W przypadku śmierci Ubezpieczonego w podróży w ramach nieszczęśliwego wypadku pieniądze z ubezpieczenia otrzymają jego bliscy.

  W przypadku wykupienia pakietu rozszerzonego o sporty ekstremalne ochrona zostaje rozszerzona dodatkowo o szkody wynikające z uprawiania tych sportów.


 • Ubezpieczenie bagażu obejmuje m.in. utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży. Jeśli do zdarzenia doszło np. wskutek rabunku, zdarzenia losowego, zagubienia czy uszkodzenia, to Ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze pozwalające na zakup nowych rzeczy w miejsce utraconych ubrań, kosmetyków, telefonu itp.

  Ochroną objęte są przedmioty zabrane w podróż, które są własnością Ubezpieczonego lub zostały przez niego wypożyczone.

  Do bagażu zaliczają się m.in.:

  • odzież i inne przedmioty osobiste
  • aparat fotograficzny, kamera
  • telefon komórkowy, tablet
  • wózek dziecięcy
  • biżuteria
  • walizki, torby, plecaki

  Jeśli zabierasz ze sobą sprzęt sportowy, wykup dla niego dodatkową ochronę, ponieważ nie jest on uwzględniony w zakresie ubezpieczanego bagażu.

  Ubezpieczyciel zwróci Ci również koszty w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu z winy przewoźnika oraz zorganizuje i pokryje koszty wysyłki przedmiotów osobistych w przypadku ich utracenia czy zniszczenia wskutek zdarzeń losowych.


 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego obejmuje m.in. utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego w trakcie podróży. Jeśli do zdarzenia doszło np. wskutek rabunku, zdarzenia losowego, zagubienia czy uszkodzenia, to Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu pieniądze za sprzęt sportowy zabrany w podróż, który jest jego własnością lub został przez niego wypożyczony.

  Definicja sprzętu sportowego jest bardzo szeroka, ponieważ obejmuje każdy sprzęt związany z uprawianiem sportów rekreacyjnych lub ekstremalnych wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

  W sytuacjach wymienionych w OWU Ubezpieczyciel pokrywa również koszty wypożyczenia sprzętu sportowego.


 • Rozszerzenie ochrony o sporty ekstremalne zalecane jest osobom, które planują uprawiać sporty podwyższonego ryzyka, np. narciarstwo, nurkowanie czy kitesurfing. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów leczenia związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych. Gdyby do zdarzenia doszło podczas uprawiania sportów ekstremalnych, Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia pokryje również szkody z tytułu uszkodzenia mienia, obrażenia ciała, inwalidztwa lub śmierci innej osoby oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.


 • Rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych obejmuje pokrycie kosztów leczenia poniesionych w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej w podróży. Rozszerzenie to obejmuje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że jeśli do któregoś ze zdarzeń objętych tymi ubezpieczeniami dojdzie z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie.

  Choroba przewlekła to stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem i długim przebiegiem, leczony w sposób stały lub okresowy w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia turystycznego, w trakcie którego mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia, np. astma, cukrzyca, nowotwór, choroby układu krążenia, niedoczynność tarczycy, stwardnienie rozsiane, padaczka.

  Jeśli Ubezpieczony choruje na chorobę przewlekłą, to powinien wykupić to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego. W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu świadczenia pomocy lekarskiej, hospitalizacji, transportu medycznego, które były świadczone na rzecz Ubezpieczonego w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej. Dodatkowo Ubezpieczyciel wypłaci również świadczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli uszczerbek lub śmierć wystąpiły w związku z wypadkiem spowodowanym przez choroby przewlekłe, a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jeśli szkoda wyrządzona osobie trzeciej bądź mieniu miała związek z zaostrzeniem choroby przewlekłej.


 • Rozszerzenie ubezpieczenia podróżnego o assistance dla auta przeznaczone jest dla osób podróżujących samochodem po Europie.

  Ważne, aby właściciel/współwłaściciel pojazdu lub jego codzienny użytkownik był jednym z podróżujących.

  Rozszerzenie ubezpieczenia podróżnego o assistance dla auta obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów udzielenia pomocy w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu, które wystąpiło wskutek następujących zdarzeń wymienionych w OWU, m.in.:

  • awarii pojazdu
  • zderzenia się pojazdów
  • nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
  • rozładowania akumulatora
  • braku powietrza w oponie lub jej uszkodzenia
  • braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu
  • kradzieży części pojazdu

  W ramach rozszerzenia ubezpieczenia podróżnego o assistance dla samochodu Ubezpieczyciel pokrywa koszty i organizuje różne świadczenia, m.in.:

  • usprawnienie na miejscu zdarzenia
  • holowanie pojazdu
  • dowóz paliwa
  • samochód zastępczy
  • kontynuacja podróży / powrót do domu

  Assistance dla samochodu oferowane jest dla samochodów osobowych, które:

  • nie posiadają kierownicy z prawej strony
  • nie są wynajmowane ani wypożyczone
  • w przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu lub pojazdów firmowych nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych w podróży

Zakres ubezpieczenia turystycznego i czas trwania ochrony


 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wskazane przez Ciebie podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego (maks. 10 osób). Ich dane znajdziesz na polisie.

  Data początku oraz końca okresu ochrony znajduje się na polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego. Ochrona jest świadczona pod warunkiem opłacenia składki.

  Zakres terytorialny, gdzie świadczona jest ochrona w ramach ubezpieczenia turystycznego, wskazany jest na polisie i jest on zgodny z tym, co zaznaczono podczas zakupu ubezpieczenia. Masz do wyboru następujący zakres terytorialny: Europa, świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii oraz świat.


 • Ochrona w ramach ubezpieczenia turystycznego rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie (godz. 00:00) pod warunkiem zapłacenia składki. Polisa może obowiązywać najwcześniej następnego dnia od zakupu – nie możesz kupić ubezpieczenia turystycznego „od zaraz”.


 • Aby być objętym ochroną ubezpieczeniową podczas jazdy na nartach, rozszerz ubezpieczenie turystyczne o sporty ekstremalne. Wówczas w razie wypadku możesz liczyć na pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów świadczeń, np. kosztów ratownictwa, kosztów leczenia. Pakiety bazowe obejmują tylko sporty rekreacyjne, np. bieganie, jazda na rowerze, narty biegowe.


 • Tak, ubezpieczenie turystyczne obejmuje również leczenie stomatologiczne do 2000 zł.


 • Tak. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia turystycznego ponosi odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione na skutek aktów terroryzmu, do których doszło w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. Należy pamiętać, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela trwa nie dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia jednak maksymalnie do 7 dnia, licząc od daty zajścia aktu terroryzmu. Ochrona świadczona w ramach ubezpieczenia podróżnego wynosi do 50% sumy ubezpieczenia (koszty leczenia i assistance).

  Ochrona nie obejmuje państw, przed wyjazdem do których, na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia turystycznego, z powodu zagrożenia aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ostrzega na swojej oficjalnej stronie internetowej, podając komunikat „Nie podróżuj” lub „Opuść natychmiast”.


 • Nie, ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje tych przypadków. Jeśli jednak przebywasz za granicą i nie możesz wrócić do miejsca zamieszkania z powodu zdarzenia losowego (np. wybuchu wulkanu), w ramach ubezpieczenia turystycznego Ubezpieczyciel pomoże Ci w organizacji powrotu do kraju i pokryje koszty transportu, a także pokryje koszty wyżywienia oraz zakwaterowania do czasu zorganizowania tego transportu, jednak nie dłużej niż przez 2 dni.


 • Nie, ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje terytorium Polski.


 • Jeśli planujesz odwiedzić terytoria zamorskie państw europejskich, nie musisz kupować ubezpieczenia podróżnego obejmującego świat.


 • Pamiętaj, że bazowe pakiety ubezpieczenia w podróży nie obejmują skutków zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz zdarzeń powiązanych z chorobami przewlekłymi (np. gdy spowodujesz wypadek na skutek zawału, do którego doszło z powodu Twojej choroby przewlekłej). Jeśli cierpisz na taką chorobę, rozszerz ubezpieczenie podróżne o choroby przewlekłe. Wówczas będziesz mógł liczyć na pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów świadczeń w ramach ubezpieczenia turystycznego.


 • UkryjZobacz pozostałe pytania

Zakup i płatność
(jak, gdzie i dla kogo można kupić ubezpieczenie turystyczne)

Zgłaszanie i likwidacja szkody


 • Jeśli ulegniesz wypadkowi lub rozchorujesz się podczas podróży, skontaktuj się z Ubezpieczycielem pod numerem 58 558 73 00.

  Możesz również skorzystać z opcji szybkiego kontaktu z Ubezpieczycielem poprzez aplikację mobilną Banku Millennium, dostępnej bez połączenia z internetem. Do Ubezpieczyciela zostanie wysłany SMS z prośbą o oddzwonienie i z danymi o Twojej lokalizacji, dzięki czemu szybciej otrzymasz pomoc. Dodatkowo ograniczysz koszty połączeń, bo to Ubezpieczyciel zadzwoni do Ciebie.

  Szkodę możesz zgłosić każdego dnia tygodnia o dowolnej porze.


 • W momencie zgłoszenia szkody Ubezpieczyciorzeczenie lub diagnozę lekarską i iel poinformuje Cię, jakie dokumenty są niezbędne w celu rozpatrzenia szkody w ramach ubezpieczenia turystycznego. W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o koszty leczenia i assistance oraz ubezpieczenie NNW w podróży należy przedstawić:

  • orzeczenie lub diagnozę lekarską i inne dokumenty stwierdzające przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej;
  • rachunki lub dowody ich zapłaty.

 • W przypadku szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Centrum Alarmowe wskaże placówkę medyczną znajdującą się najbliżej Twojego miejsca przebywania, w której można dokonać bezgotówkowej likwidacji szkody, co oznacza, że nie będziesz musiał ponosić niezbędnych kosztów leczenia. W tej sytuacji szkoda likwidowana jest od razu i nie ponosisz żadnych kosztów.

  Jeśli placówka medyczna wskazana przez Centrum Alarmowe będzie dla Ciebie za daleko i bliżej aktualnego miejsca Twojego pobytu będzie inna placówka medyczna, Centrum Alarmowe wskaże Ci ją oraz umówi wizytę. W tej sytuacji:

  • Jeśli koszt wizyty nie przekracza 1200 zł, Ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty maksymalnie w ciągu 24 godzin od wykonania usługi przez placówkę medyczną.
  • Jeśli koszty wizyty są wyższe niż 1200 zł, będziesz musiał pokryć je sam, a następnie rozliczyć się z Ubezpieczycielem. Świadczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od poinformowania Ubezpieczyciela oraz przekazania wymaganych dokumentów.

  W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym NNW w czasie podróży, ochrony bagażu czy ochrony sprzętu sportowego odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zdarzeniu oraz wymaganej dokumentacji.


Zmiany i błędy na polisie ubezpieczenia turystycznego

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia turystycznego i reklamacje


 • Od umowy ubezpieczenia turystycznego można odstąpić:

  • W przypadku umowy ubezpieczenia podróżnego zawartej na okres krótszy niż 30 dni: nie później niż dzień przed rozpoczęciem ochrony. Otrzymasz wówczas zwrot całej składki.
  • W przypadku umowy ubezpieczenia podróżnego zawartej na okres dłuższy niż 29 dni: w ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia podróżnego. W takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki z ubezpieczenia turystycznego za niewykorzystany okres ochrony, którego dokona bezpośrednio Ubezpieczyciel.

 • Ubezpieczający może złożyć odstąpienie od umowy ubezpieczenia turystycznego:

  • korzystając z indywidualnego konta pod adresem: polisaonline.ergohestia.pl (dane logowania otrzymasz SMS-em)
  • poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl
  • pod numerem telefonu 58 558 73 00
  • pisemnie, na adres siedziby Ubezpieczyciela
  • u przedstawiciela Ubezpieczyciela

 • Reklamacje możesz zgłosić:

  • poprzez indywidualne konto pod adresem: polisaonline.ergohestia.pl;
  • poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;
  • telefonicznie, pod numerem: 58 558 73 00;
  • pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  • ustnie lub pisemnie u Ubezpieczyciela lub przedstawiciela Ubezpieczyciela.

  Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o przyczynie opóźnienia, okolicznościach które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.


 • Anulowanie podróży nie jest objęte zakresem ochrony ubezpieczenia turystycznego.


Pozostałe pytania


 • EKUZ pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach z podpisaną umową z odpowiednikiem naszego NFZ, na zasadach obowiązujących w danym państwie (np. z koniecznością częściowej dopłaty do świadczeń) i tylko na terenie Unii Europejskiej. Wykupując ubezpieczenie turystyczne, masz pokryte koszty leczenia we wszystkich placówkach (bezkosztowo w tych, z którymi Ubezpieczyciel ma umowę. W pozostałych placówkach poniesione świadczenie jest Ci zwracane w ciągu 30 dni). Co więcej, ubezpieczenie turystyczne w Banku Millennium możesz wykupić nie tylko na Europę, ale także na cały świat.

  EKUZ nie pokrywa również kosztów transportu medycznego do Polski, a co jest uwzględnione w ubezpieczeniu turystycznym w Banku Millennium.

  Ponadto, wykupując ubezpieczenie turystyczne, otrzymujesz dodatkowe ubezpieczenie: odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, a także masz możliwość rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o bagaż, sprzęt sportowy, sporty ekstremalne, choroby przewlekłe czy assistance dla samochodu.


 • Bardzo często ubezpieczenia turystyczne dołączane przez biura podróży do wykupionej wycieczki mają niskie sumy ubezpieczenia oraz wąski zakres ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że w przypadku choroby czy nieszczęśliwego wypadku suma ubezpieczenia nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów lub że dane zdarzenie w ogóle nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.


 • Ważne, by mieć ze sobą numer polisy ubezpieczenia podróżnego oraz dane osób ubezpieczonych. Wszystkie te informacje znajdziesz zarówno w aplikacji mobilnej Banku Millennium, jak i w Millenecie.


 • Tak. Przewidujemy zniżki na ubezpieczenie podróżne dla dzieci do 3 roku życia (do 100%), dla dzieci od 3 do 18 roku życia (do 30%) oraz zniżki dla grup od 7 osób (do 10%).


 • UkryjZobacz pozostałe pytania

Skontaktuj się z nami

 1. Sprawdź składkę
  i kup ubezpieczenie online

  Sprawdź składkę
 2. Jeśli masz pytania,
  zadzwoń!

  22 598 41 07
  od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00