O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych Generali chroni Ciebie i Twój bagaż podczas podróży. Ubezpieczenie jest oferowane do karty kredytowej Generali Millennium VISA. W skład pakietu wchodzą:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance,
  • ubezpieczenie NNW,
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz korzystać maksymalnie przez 60 dni z zastrzeżeniem, że pojedynczy wyjazd nie trwa dłużej niż 30 dni.

W zakresie kosztów leczenia, assistance i bagażu podróżnego ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przekroczenia granicy RP i trwa do momentu przekroczenia tej granicy przy powrocie.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ciebie domu lub miejsca zatrudnienia przy wyjeździe natomiast kończy się w momencie powrotu na teren RP. Ochrona nie obowiązuje na terenie RP i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Generali T.U. S.A. ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sum ubezpieczenia, z uwzględnieniem postanowień dotyczących poszczególnych zakresów ochrony podanych poniżej.

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł

Koszty leczenia, w tym:

60 000

Badania i zabiegi ambulatoryjne

6 000

Leczenie stomatologiczne

120 EUR

NNW uszczerbek

40 000

NNW śmierć

40 000

NNW całkowita trwała niezdolność do pracy

40 000

Bagaż podróżny

1 200

W ramach pakietu assistance Ubezpieczyciel świadczy usługi w zakresie:

  • całodobowego dyżuru telefonicznego w Centrum Pomocy Generali,
  • transportu Ubezpieczonego,
  • pomocy w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu,
  • przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych,
  • transportu osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
  • pokrycia kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej,
  • pomocy w przypadku opóźnienia lotu.

Pakiet ubezpieczeń jest dobrowolny a opłata miesięczna wynosi 4,99 zł.

Jeśli podczas pobytu za granicą posiadacz karty ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachoruje lub jeśli wystąpi inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem, przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktuj się z czynnym całą dobę Centrum Pomocy Generali, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 521 05 92.

Dodatkowe produkty

Karta kredytowa Generali

Zapewnia swobodę finansową oraz wiele praktycznych przywilejów. Płacąc nią, korzystasz z nieoprocentowanego kredytu aż do 51 dni.

Ochrona karty

Chroń swoje pieniądze przed nieuprawnionym użyciem Twojej karty płatniczej lub rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu.

Pewna Spłata

Zabezpiecz siebie i Twoją rodzinę przed koniecznością spłaty Twojej karty kredytowej w przypadku wystąpienia trudnych zdarzeń losowych.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział