O ubezpieczeniu

Ochrona Karty to pakiet ubezpieczeń, który dodawany jest nieodpłatnie do usługi Pakiet Bezpieczeństwa. W skład pakietu wchodzą:

 • Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty

  Jeśli zgubisz swoją kartę lub zostanie ona skradziona w Polsce lub za granicą, to dzięki ubezpieczeniu w przypadku obciążenia rachunku Twojej karty przez osobę nieuprawnioną w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem masz gwarancję pokrycia szkody do wysokości 50 euro. Obciążenia rachunku powyżej 50 euro dokonane przed zastrzeżeniem karty pokrywa Bank (na mocy Ustawy o usługach płatniczych), który przejmuje również całą odpowiedzialność za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty.


 • Ubezpieczenie rabunku gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS

  Dzięki ubezpieczeniu w przypadku kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu lub terminala POS, w ciągu 12 godzin albo 24 godzin w Polsce lub zagranicą Ubezpieczyciel pokrywa utratę tej gotówki w zależności od rodzaju karty do kwoty 1000 zł, 2000 zł albo 5000 zł. 


 • Ubezpieczenie zakupionego towaru

  Jeśli zapłacisz za wybrany przez Ciebie produkt kartą w Polsce lub za granicą, będzie on objęty ubezpieczeniem na wypadek kradzieży/zgubienia, uszkodzenia do 30 lub 60 dnia od daty dokonania zakupu w zależności od segmentu karty do kwoty 1000 zł albo 2000 zł.


 • Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny

  Produkt, za który zapłacisz kartą w Polsce, będzie objęty ochroną gwarantującą jego najniższą cenę. Jeśli w okresie 30 dni albo 60 dni od dokonania zakupu znajdziesz drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po niższej cenie, Ubezpieczyciel pokryje różnicę w zależności od segmentu karty do kwoty 500 zł albo 1000 zł.


 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych

  Dzięki ubezpieczeniu w przypadku rabunku lub kradzieży rzeczy osobistych (portfela, portmonetki, torebki, teczki, dokumentów, kart płatniczych) Ubezpieczyciel pokryje stratę do kwoty wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


Ochrona w ramach pakietu świadczona jest przez PZU S.A. i rozpoczyna się z chwilą aktywacji karty lub Pakietu Bezpieczeństwa na istniejącej karcie oraz w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, pod warunkiem, że w miesiącu poprzedzającym opłacona została opłata za Pakiet Bezpieczeństwa.

Więcej informacji w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu.

Dodatkowe produkty

Karta debetowa

Zapewnia swobodny dostęp do środków na rachunku.

Karta przedpłacona

Jedna karta. Milion możliwości.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział