O ubezpieczeniu

Ochrona Karty to pakiet ubezpieczeń, który dodawany jest nieodpłatnie do usługi Pakiet Bezpieczeństwa. W skład pakietu wchodzą:

 • Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty

  Jeśli zgubisz swoją kartę lub zostanie ona skradziona w Polsce lub za granicą, to dzięki ubezpieczeniu w przypadku obciążenia rachunku Twojej karty przez osobę nieuprawnioną w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem masz gwarancję pokrycia szkody do wysokości 50 euro. Obciążenia rachunku powyżej 50 euro dokonane przed zastrzeżeniem karty pokrywa Bank (na mocy Ustawy o usługach płatniczych), który przejmuje również całą odpowiedzialność za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty.


 • Ubezpieczenie rabunku gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS

  Dzięki ubezpieczeniu w przypadku kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu lub terminala POS, w ciągu 12 godzin albo 24 godzin w Polsce lub zagranicą Ubezpieczyciel pokrywa utratę tej gotówki w zależności od rodzaju karty do kwoty 1000 zł, 2000 zł albo 5000 zł. 


 • Ubezpieczenie zakupionego towaru

  Jeśli zapłacisz za wybrany przez Ciebie produkt kartą w Polsce lub za granicą, będzie on objęty ubezpieczeniem na wypadek kradzieży/zgubienia, uszkodzenia do 30 lub 60 dnia od daty dokonania zakupu w zależności od segmentu karty do kwoty 1000 zł albo 2000 zł.


 • Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny

  Produkt, za który zapłacisz kartą w Polsce, będzie objęty ochroną gwarantującą jego najniższą cenę. Jeśli w okresie 30 dni albo 60 dni od dokonania zakupu znajdziesz drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po niższej cenie, Ubezpieczyciel pokryje różnicę w zależności od segmentu karty do kwoty 500 zł albo 1000 zł.


 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych

  Dzięki ubezpieczeniu w przypadku rabunku lub kradzieży rzeczy osobistych (portfela, portmonetki, torebki, teczki, dokumentów, kart płatniczych) Ubezpieczyciel pokryje stratę do kwoty wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


Ochrona w ramach pakietu świadczona jest przez PZU S.A. i rozpoczyna się z chwilą aktywacji karty lub Pakietu Bezpieczeństwa na istniejącej karcie oraz w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, pod warunkiem, że w miesiącu poprzedzającym opłacona została opłata za Pakiet Bezpieczeństwa.

Więcej informacji w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu.

Dodatkowe produkty

Karta debetowa

Zapewnia swobodny dostęp do środków na rachunku.

Karta przedpłacona

Jedna karta. Milion możliwości.