O koncie

O produkcie

Rachunek oszczędnościowy z dzienną kapitalizacją odsetek i swobodą korzystania ze środków.

  • Możliwość dokonywania wpłat oraz wypłat dowolnej kwoty bez utraty odsetek,
  • Odsetki są kapitalizowane codziennie - zatem masz dostęp do zysku każdego dnia,
  • Gwarantujemy Ci bezpłatne otwarcie i prowadzenie Konta Oszczędnościowego Codziennie Więcej.

Oprocentowanie

Oprocentowanie

Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Codziennie Więcej wynosi:

Kwota Oprocentowanie w skali roku
Do 499 999,99 zł

0,10%

Od 500 000 zł 0,40%

W przypadku osiągnięcia progu 500 000 zł wyższe oprocentowanie (0,40%) naliczane jest od całości salda.

Oprocentowanie jest zmienne.

 

TeleMillennium

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 331 331
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Przydatne informacje

Opłaty

Otwarcie konta 0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 zł
Pierwsza wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł
Druga i każda kolejna wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 7,5 zł

Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej jest otwierane na czas nieokreślony. Możesz je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.