O lokacie

Lokata Millenet pozwala firmie lokować nadwyżki w wyjątkowo wygodny i korzystny sposób. Do wyboru jest pełny zakres terminów zapadalności: od 1 dnia aż do 24 miesięcy. Lokata Millenet może być zakładana w złotych oraz walutach obcych wyłącznie za pośrednictwem systemu Millenet oraz bankowości mobilnej.

Zalety Lokaty Millenet:

 • aby założyć lokatę, wystarczy 2000 PLN, 200 USD, 200 EUR lub 200 GBP,
 • duży wybór terminów zapadalności ― od 1 do 732 dni w PLN oraz od 16 do 366 dni w walutach obcych,
 • do wyboru lokata odnawialna lub nieodnawialna,
 • stałe oprocentowanie przez cały czas trwania umowy,
 • możliwość powiadomienia o zbliżającym się terminie zapadalności lokaty poprzez usługę MilleSMS,
 • lokata może stanowić zabezpieczenie kredytu,
 • pełna kontrola nad środkami finansowymi ― dostęp do lokaty przez Internet.

Oprocentowanie

Lokata Millenet:

PLN

EUR

USD/GBP

Lokata Millenet 1-15 dni

0,50%

-

-

Lokata Millenet 16-31 dni

0,50%

0,01%

0,20%

Lokata Millenet 32-61 dni

1,00%

0,01%

0,20%

Lokata Millenet 62-92 dni

1,00%

0,01%

0,20%

Lokata Millenet 93-183 dni

1,25%

0,01%

0,40%

Lokata Millenet 184-275 dni

2,50%

0,01%

0,40%

Lokata Millenet 276-366 dni

2,50%

0,01%

0,50%

Lokata Millenet 367-732 dni

2,50%

 -

 -

 
Odpowiednią stopę procentową stosuje się do całości salda. Oprocentowanie jest stałe. Kapitalizacja następuje po okresie umownym. Lokata Millenet może być nieodnawialna lub odnawialna, a minimalna kwota, na jaką możesz ją założyć, wynosi odpowiednio: 2000 PLN, 200 USD, 200 EUR, 200 GBP.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Biznes

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

Za pośrednictwem systemu Millenet:

 • Zaloguj się do serwisu bankowości elektronicznej Millenet.
 • Z menu wybierz: Rachunki osobiste/Otwarcie Lokaty Millenet.
 • Wskaż rachunek bieżący, z którym ma być powiązana Lokata Millenet.
 • Aby zakończyć proces, potwierdź zapoznanie się z treścią Umowy, a następnie zaakceptuj jej warunki.

Za pośrednictwem bankowości mobilnej (Aplikacja Mobilna i Millenet mobilny):

 • Zaloguj się do Aplikacji Mobilnej lub Millenetu mobilnego,
 • Wybierz opcję Transakcje > Nowa lokata,
 • Wybierz walutę lokaty,
 • Wybierz szczegóły lokaty i zatwierdź operację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do naszych placówek oraz do kontaktu z TeleMillennium pod numerami:

801 31 31 31 lub +48 22 598 41 61 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy).