O lokacie

Pozwala efektywnie ulokować nadwyżki finansowe i dopasować czas trwania lokaty do Twoich potrzeb. Zapewnia stałą stopę procentową oraz możliwość kapitalizacji odsetek na rachunku lokaty. Oprocentowanie wzrasta wraz z wysokością salda, a odsetki są naliczane od jego całości.

Zalety Lokaty Biznes:

  • aby założyć lokatę, wystarczy 2000 PLN, 200 USD lub 200 EUR,
  • dopasowanie czasu trwania lokaty do Twoich potrzeb,
  • do wyboru lokata nieodnawialna lub odnawialna,
  • stałe oprocentowanie naliczane od całości salda ― im więcej wpłacisz na lokatę, tym korzystniejsze oprocentowanie będziemy mogli Ci zaoferować,
  • odsetki płatne po zakończeniu lokaty na podany rachunek bieżący,
  • łatwy sposób otwarcia lokaty ― przez telefon lub w placówce,
  • lokata może stanowić zabezpieczenie kredytu,
  • szczegółowe informacje na temat lokaty znajdują się na wyciągu z rachunku. 

Oprocentowanie

Lokata Biznes w PLN


Saldo:

2000-
9999,99

10 000-
24 999,99

25 000-
49 999,99

>=
50 000

Lokata Biznes 15-dniowa

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Lokata Biznes 1- 24 miesiące

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%Lokata Biznes w USD i EUR


Lokata Biznes:

>= 200 EUR

>= 200 USD

Lokata Biznes 3-miesięczna

0,01%

0,05%

Lokata Biznes 6-miesięczna

0,01%

0,05%

Lokata Biznes 12-miesięczna

0,01%

0,05%


Oprocentowanie podane w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Biznes

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

W placówce

Otwarcie Lokaty Biznes jest bardzo proste. Wystarczy, że posiadasz konto firmowe w naszym Banku i złożysz dyspozycję jej otwarcia.

Za pośrednictwem TeleMillennium*

801 31 31 31 lub +48 22 598 41 61 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy).

* Opcja dostępna dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na dostęp do Kanałów Bankowości Elektronicznej.