Atrakcyjne rozwiązanie w zakresie poprawy płynności

 

Faktoring niepełny

Kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami Klienta oraz finansowanie jego bieżącej działalności.


Faktoring pełny z ubezpieczeniem

Przejęcie przez Bank ryzyka braku płatności od kontrahenta krajowego lub zagranicznego.


Faktoring samorządowy

Produkt skierowany do dostawców jednostek samorządu terytorialnego.


Inkaso płatności

Kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami Klienta.