Atrakcyjne rozwiązanie w zakresie poprawy płynności

 

Faktoring niepełny

Kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami Klienta oraz finansowanie jego bieżącej działalności.