O produkcie

Faktoring niepełny to pakiet usług polegający na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami Klienta oraz finansowaniu jego bieżącej działalności poprzez zamianę należności zamrożonych w fakturach na gotówkę. Produkt ten w sposób znaczący usprawnia zarządzanie portfelem wierzytelności, a finansowanie dopasowane jest do aktualnych potrzeb Klienta, który ma możliwość decydowania o ostatecznym kształcie usługi. Do transakcji Faktoringu Niepełnego Klient może zgłosić wybranych przez siebie kontrahentów krajowych. Rozliczenia prowadzone są w polskich złotych.

Naszym Klientom oferujemy:

 • finansowanie nabytych wierzytelności,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności,
 • monitorowanie terminowości spłat,
 • dochodzenie należności, w tym prowadzenie działań ponaglających w stosunku do opóźniających się kontrahentów (w zależności od ustaleń z Klientem),
 • profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych.

Korzyści:

 • możliwość uzyskania środków na podstawie wykazu faktur przesłanego elektronicznie za pośrednictwem aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank,
 • możliwość naliczania odsetek procentowych lub dyskontowych (do wyboru przez Klienta),
 • brak minimalnej kwoty nabywanej wierzytelności,
 • dopasowanie finansowania do aktualnych potrzeb Klienta oraz możliwość decydowania o ostatecznym kształcie usługi,
 • brak ukrytych opłat związanych ze wstępnym dochodzeniem płatności przez Bank,
 • całodobowy dostęp do aplikacji WEB Faktor umożliwiającej kontrolę statusu rozliczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • możliwość korzystania z innych usług faktoringowych (takich jak Faktoring Pełny z Ubezpieczeniem czy Inkaso Płatności) w ramach jednej umowy faktoringowej.

Schemat

schemat