Nie czekaj, zaloguj się do Millenetu już dziś i kontroluj swoje wydatki!

O Managerze Finansów

Manager Finansów jest to bezpłatna usługa pozwalająca kompleksowo zarządzać budżetem domowym. Dzięki Managerowi Finansów można w prosty sposób kontrolować swoje wydatki oraz zarządzać oszczędnościami.

Dla kogo?

Dla każdego Klienta Banku Millennium pragnącego w szybki i wygodny sposób zarządzać swoim budżetem domowym.

Wystarczy, że:

 • posiadasz aktywny rachunek bieżący, kartę kredytową lub jesteś użytkownikiem karty przedpłaconej w Banku Millennium,
 • posiadasz dostęp do systemu transakcyjnego Millenet.

W Managerze Finansów zaprezentowana jest historia transakcji za okres 12 miesięcy, dzięki czemu możliwa jest szczegółowa analiza historii wydatków.

Zalety Managera Finansów

 

Aktualna relacja dochodów do wydatków

Dane prezentują stan budżetu domowego po uwzględnieniu transakcji na kontach i kartach, które chcesz uwzględnić w analizie.

 

Tworzenie budżetu

Możesz zdefiniować swoje wydatki, określając ile miesięcznie chcesz przeznaczać na poszczególne kategorie i podkategorie wydatków.

 

Powiadomienia SMS

Po osiągnięciu określonego poziomu wydatków w danej kategorii lub podkategorii, system wyśle Ci SMS z odpowiednim ostrzeżeniem.

 

Tworzenie planu oszczędzania

Zdefiniuj kwotę i horyzont czasowy dla planu oszczędzania, a system podpowie w których kategoriach i podkategoriach możesz wydawać mniej.

 

Analizy graficzne

System prezentuje wyniki analiz w postaci wykresów. Dostępne są różnorodne wykresy prezentujące sumę dochodów i wydatków.

 

Kategorie wydatków i dochodów

Transakcje dokonane na rachunkach i kartach są automatycznie kategoryzowane. Możesz zarządzać kategoriami zmieniając je, oraz dodawać własne podkategorie.

Jak zacząć

1

Zaloguj się do Millenetu i wybierz z menu Manager Finansów

 
2

Dostosuj ustawienia swojego miesiąca rozliczeniowego*

 
3

Korzystaj z możliwości Managera Finansów

 

*Możesz wybrać dzień, który będzie dniem rozpoczęcia cyklu w Managerze Finansów. Możesz wybrać konkretny dzień miesiąca, lub też zwykłe miesiące kalendarzowe. Wszelkie kalkulacje na Panelu głównym oraz w budżecie będą pokazywane według ustawienia początkowego dnia cyklu.

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Główne funkcjonalności

 • Tworzenie budżetu, czyli limitu wydatków w podziale na kategorie i podkategorie

  W zakładce Budżet możesz zdefiniować swoje wydatki, określając ile miesięcznie chcesz przeznaczać na poszczególne kategorie i podkategorie wydatków. O stanie budżetu dla poszczególnych kategorii i podkategorii będzie Cię na bieżąco informował wykres wykorzystania budżetu. Kolor paska pomaga zorientować się w stanie wydatków w danej kategorii. Zielony oznacza, że wykorzystałeś mniej niż 60% ustalonego budżetu, pomarańczowy, że przekroczyłeś 60%, a czerwony, że przekroczyłeś 90%.


 • Tworzenie planu oszczędzania

  Jeżeli chcesz ograniczyć swoje wydatki, pomoże Ci w tym plan oszczędzania. Zdefiniuj kwotę i horyzont czasowy dla planu oszczędzania, a system podpowie w których kategoriach i podkategoriach możesz wydawać mniej. System uwzględnia, że niektóre wydatki są trudne do ograniczenia, proponuje za to oszczędności w tych, z których zrezygnować łatwiej i sugeruje jak dostosować miesięczny budżet dla poszczególnych kategorii i podkategorii wydatków, aby osiągnąć założone oszczędności. Możesz zmienić zaproponowane budżety dla poszczególnych kategorii. Kiedy zaakceptujesz już swój plan, Twoje budżety zostaną zmodyfikowane i posłużą do kontroli wydatków.


 • Planer

  Interaktywny kalendarz, przedstawiający nadchodzące wpływy i wydatki (np. odsetki od lokat, płatności rat). Oprócz transakcji dodawanych do kalendarza automatycznie (np. odsetki od lokat, płatności rat) możesz zaplanować także własne przychody i wydatki, dzięki czemu uzyskasz pełny obraz swoich finansów w czasie.

  Transakcje dodane do Planera mogą być uwzględnione na wykresach realizacji budżetów dla poszczególnych kategorii i podkategorii.


 • Uzwględnianie w budżecie transakcji zaplanowanych

  Jeżeli chcesz, możesz uwzględnić w budżecie transakcje z Planera – zarówno te dodane automatycznie, jak i te dodane przez Ciebie. Dzięki temu uzyskasz pełniejszy obraz swojego budżetu i możesz przewidzieć, czy zmieścisz się w budżecie, który zaplanowałeś do końca miesiąca. Stan wykorzystania budżetu będzie składał się z dwóch części. Pasek w jednolitym kolorze oznacza wydatki już dokonane, natomiast linia kreskowana oznacza wydatki przyszłe, zaczerpnięte z Planera. Aby dodać do budżetu transakcje z Planera, wystarczy zaznaczyć tę opcję, znajdującą się tuż powyżej budżetu.


 • Powiadomienia SMS

  Możesz ustanowić powiadomienia SMS dla poszczególnych budżetów z zakładki Budżet. Po osiągnięciu określonego poziomu wydatków w danej kategorii lub podkategorii, system wyśle Ci SMS z odpowiednim ostrzeżeniem. Dzięki temu nawet bez logowania się do Millenetu będziesz ostrzegany, że kończy się zadeklarowany przez Ciebie budżet.


 • Natychmiastowa informacja o aktualnej relacji dochodów do wydatków

  Po wejściu do Managera Finansów, na Panelu Głównym zobaczysz aktualną relację dochodów do wydatków w bieżącym miesiącu. Dane na Panelu Głównym prezentują stan budżetu domowego po uwzględnieniu transakcji na kontach i kartach, które chcesz uwzględnić w analizie.


 • Analizy graficzne

  W zakładce Raporty system prezentuje wyniki analiz w postaci wykresów. Dostępne są różnorodne wykresy prezentujące sumę dochodów i wydatków. Możesz przeglądać wykresy także dla poszczególnych kategorii. W zakładce Przepływy pieniężne dostępne są raporty prezentujące oszczędność jaką udało się wygenerować w poszczególnych miesiącach.


 • Automatyczne przypisanie transakcji do konkretnych kategorii wydatków i dochodów

  Transakcje dokonane na rachunkach i kartach są automatycznie kategoryzowane. Transakcje kartowe przypisane są na podstawie kodów punktów usługowych, natomiast transakcje na rachunkach na podstawie specyficznych danych zapisanych w opisie transakcji, nazwy odbiorcy lub numerze rachunku odbiorcy.


 • Możliwość zmiany kategorii przypisanej do transakcji

  Przy wypłacie pieniędzy z bankomatu i przeznaczeniu ich na zakup książek w antykwariacie, możesz zmienić kategorię transakcji z Inne Wydatki na Rozrywka. Masz także możliwość zmiany podkategorii do jakiej jest przypisana transakcja.


 • Dzielenie transakcji na mniejsze kwoty

  Możesz podzielić transakcje na mniejsze kwoty, przypisać im różne kategorie i jeszcze dokładniej analizować wydatki. Np. gdy wypłacisz pieniądze z bankomatu lub zrobisz zakupy w supermarkecie, możesz podzielić transakcję na różne kategorie: Jedzenie - sklepy, markety, Rozrywka - Książki, magazyny, gazety, Zakupy, usługi - kosmetyki, chemia lub inne kategorie odpowiadające rzeczywistym zakupom.


 • Ukrywanie poszczególnych transakcji

  Możesz wyłączyć poszczególne transakcje z wyliczeń. Np. gdy dostaniesz wypłatę kredytu na konto, możesz ukryć tą transakcję aby sztucznie nie zawyżać dochodu. Możesz ukryć dowolną transakcję dostępną w zakładce Lista transakcji. Aby ukryć/odkryć transakcję użyj ikonki oka po prawej stronie transakcji.


 • Dodawanie własnych podkategorii

  Masz możliwość dodawania własnych podkategorii w sekcji Ustawienia w obszarze Kategorie i podkategorie.


 • Tworzenie własnych reguł na podstawie których transakcje będą kategoryzowane

  Możesz określić własne reguły zarówno dla dochodów i wydatków. Reguły dla wydatków mogą być oparte o nazwę odbiorcy, opis transakcji lub numer rachunku odbiorcy. Natomiast reguły dla dochodów mogą być oparte o nazwę nadawcy, opis transakcji lub numer rachunku nadawcy.

  Treść reguły (maksymalnie 35 znaków) może zawierać jedno słowo lub całą frazę. Nazwą odbiorcy może być samo imię lub nazwisko, pełna nazwa lub nazwa skrócona (Adam, Millenniowski, Adam Millenniowski, Adaś, Misiek itp.). Tytuł transakcji może zawierać dokładny opis (np.: opłata za prąd - wtedy wszystkie opłaty za prąd będą kategoryzowane zgodnie z regułą) lub tylko część (np.: opłata - wtedy różne opłaty będą tak samo kategoryzowane). Numer rachunku nie musi być pełny, może to być np. 10 ostatnich cyfr.

  Własną regułę możesz dodać w zakładce Ustawienia w sekcji Zarządzanie regułami kategoryzacji. Reguły dodane przez Ciebie są ważniejsze dla systemu od tych ustawionych przez Bank.

  Zastosowanie reguł jest bardzo szerokie, możesz np.: określić regułę, na podstawie której książki kupione w konkretnej księgarni będą traktowane jako kategoria Edukacja, a nie Rozrywka. Podobnie zakupy w sklepie z artykułami dla dzieci mogą być traktowane jako kategoria Prezenty, uroczystości zamiast kategorii Dzieci.


 • Wybór rachunków i kart uwzględnianych w analizie

  Sam decydujesz, które z Twoich kont i kart posiadanych w Banku Millennium są uwzględniane do analizy.