Rachunki

 • Rachunki bieżące

  • Przeglądanie listy rachunków bieżących
  • Sprawdzanie salda poszczególnych rachunków bieżących
  • Przeglądanie historii operacji
  • Pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji na rachunkach bieżących w formacie PDF
  • Otwieranie rachunków walutowych w USD,EUR,CHF,GBP
  • Nadawanie nazw skróconych do rachunków

 • Rachunki oszczędnościowe

  • Wyświetlanie szczegółów rachunku oszczędnościowego Premia Online Biznes
  • Otwieranie rachunku oszczędnościowego Premia Online Biznes
  • Sprawdzanie salda rachunku oszczędnościowego Premia Online Biznes
  • Przeglądanie historii operacji
  • Pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji na rachunku oszczędnościowym w formacie PDF
  • Nadawanie nazw skróconych do rachunków 

Płatności

 • Przelewy

  • Kontrolowanie nadchodzących płatności (czyli płatności z datą przyszłą, takich jak: zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą, spłaty kart kredytowych, spłaty rat kredytów)
  • Zlecanie przelewów między rachunkami klienta w Banku Millennium
  • Zlecanie przelewów środków na dowolne rachunki odbiorców krajowych i zagranicznych w tym przelewów SEPA, (jeżeli przelew wykonywany jest na konto odbiorcy niezdefinowanego jako Zaufany wymagane są H@słaSMS)
  • Zlecanie przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • Zlecanie przelewów natychmiastowych
  • Zlecanie przelewów krajowych z przyszłą datą realizacji (do ich modyfikowania i usuwania wymagane są H@słaSMS)
  • Tworzenie listy odbiorców, edycja i usuwanie odbiorców krajowych i zagranicznych z listy
  • Edycja i usuwanie Zaufanych Odbiorców, nadawanie i odbieranie statusu Zaufany wcześniej zdefiniowanemu Odbiorcy (wymagane są H@słaSMS), nadawanie i odbieranie statusu Odbiorca aktywny dla Transakcji SMS (wymagane są H@słaSMS)
  • Sprawdzanie informacji o przelewach zleconych w trakcie nocnego przetwarzania systemu
  • Wysyłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail

 • Zlecenie stałe

  • Przeglądanie listy zleceń stałych
  • Definiowanie nowych zleceń stałych (wymagane są H@słaSMS)
  • Modyfikowanie i usuwanie zleceń (wymagane są H@słaSMS)

 • Polecenie zapłaty

  • Wyświetlanie listy poleceń zapłaty

 • Płatności internetowe

  • Dokonowanie ekspersowych płatności w sklepach internetowych poprzez systemy: BluePay, DotPay, eCard PayU i PayByNet (wymagane są H@słaSMS)
  • Pobieranie potwierdzenia dokonania płatności w formacie PDF (po zaksięgowaniu transakcji)

Oszczędności

 • Lokaty

  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych lokat terminowych
  • Otwieranie następujących lokat terminowych: Lokata Millenet oraz Lokata SuperProcent
  • Edycja i zrywanie lokat dostępnych w kanale internetowym

Karty

 • Karty debetowe

  • Przeglądanie listy kart płatniczych
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart debetowych
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Aktywacja karty debetowej
  • Zmiana numeru PIN (wymagane są H@słaSMS)
  • Zastrzeganie kart

 • Karty kredytowe/obciążeniowe

  • Przeglądanie listy kart kredytowych/obciążeniowych
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart płatniczych wraz z historią transakcji
  • Dokonanie wcześniejszej spłaty karty kredytowej/obciążeniowych
  • Dokonanie zmiany poziomu stałej spłaty karty kredytowej/obciążeniowych
  • Zakładanie kart dodatkowych do głównej karty kredytowej/obciążeniowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Aktywacja karty kredytowej/obciążeniowych
  • Zmiana numeru PIN (wymagane są H@słaSMS)
  • Zastrzeganie kart

Kredyty

 • Kredyty

  • Przeglądanie listy kredytów
  • Sprawdzanie szczegółów przyznanych kredytów oraz historii operacji
  • Przeglądanie harmonogramu i historii spłat

Bankowość mobilna

 • Doładowania telefonów komórkowych

  • Doładowania telefonów komórkowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Edycja i usuwanie Numerów telefonów komórkowych, nadawanie i odbieranie statusu Zaufany wcześniej zdefiniowanemu Numerowi (wymagane są H@słaSMS )
  • Nadawanie i odbieranie Numerowi statusu aktywny dla MilleSMS (wymagane są H@słaSMS)

 • MilleSMS

  • Aktywacja usługi MilleSMS i zmiana telefonu komórkowego do usługi MilleSMS (wymagany wydruk H@sła 2 z bankomatu)
  • Zarządzanie ustawieniami MilleSMS w tym: Transakcjami SMS, Zapytaniami SMS, Powiadomieniami przed zdarzeniem, Powiadomieniami po zdarzeniu
  • Podgląd aktywnych ustawień MilleSMS
  • Podgląd wysłanych SMS w ramach usługi MilleSMS

Manager Finansów

Bank Millennium udostępnia swoim Klientom nową funkcjonalność Managera Finansów. Jest to bezpłatna usługa pozwalająca kompleksowo zarządzać budżetem domowym. Dzięki Managerowi Finansów można w prosty sposób kontrolować swoje wydatki oraz zarządzać oszczędnościami.

Ustawienia i personalizacja

 • Sprawdzenie rejestru operacji
 • Zaktualizowanie danych osobowych takich jak: adres do korespondencji, telefon komórkowy kontaktowy i telefon stacjonarny, adres e-mail.
 • Zaktualizowanie danych osobowych takich jak: adres e-mail i telefon stacjonarny
 • Zmiana ustawień w opcji: Profil - Dane osobowe (wymagana dodatkowa autoryzacja)

Pozostałe

 • Sprawdzanie aktualnych kursów walut Banku Millennium
 • Zamawianie: wyciągów z rachunków, potwierdzenia wykonania operacji, duplikatów wyciągu łączonego (dokumenty te zostaną przesłane pocztą)
 • Pobranie i zapisanie na dysku historii transakcji na wybranym rachunku w formatach: PDF, XLS, HTML, CSV - historia dostępna za rok poprzedni i bieżący
 • Rejestracja usługi Wyciąg online oraz możliwość pobrania wyciągów elektronicznych w formacie PDF
 • Możliwość pobrania wyciagu elektronicznego do kart kredytowych
 • Sprawdzenie wysokości Limitu Głównego i jego wykorzystanie
 • Dostosowanie do własnych wymagań ustawienia zabezpieczeń systemu: maksymalny okres braku aktywności w systemie, częstotliwość przypomnienia przez system o zmianie Haseł
 • Zmiana H@sła 1
 • Skontaktowanie się z pracownikami Banku poprzez wewnętrzną pocztę, po wybraniu opcji Kontakt
 • Możliwość zmiany nazw do kontekstów