Zadbaj o płynność finansową firmy w czasie pandemii

Skorzystaj z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK i zabezpiecz spłatę kredytu

O kredycie z gwarancją z FGP

 • Na utrzymanie bieżącej płynności

  Kredyt z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest przeznaczony na pomoc firmom w utrzymaniu bieżącej płynności finansowej.

 • Dla średnich i dużych przedsiębiorstw

  Z kredytu z gwarancją mogą skorzystać średnie i duże przedsiębiorstwa (rezydenci zatrudniający 50 osób i więcej oraz o przychodach i/lub sumie bilansowej 10 mln EUR i więcej).

 • Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego jest częścią rządowej Tarczy Antykryzysowej i jego celem jest łagodzenie skutków COVID-19 odczuwanych przez przedsiębiorców.

Korzyści kredytu

Sprawdź, czym wyróżnia się kredyt z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK i co można dzięki niemu zyskać

 • jedyna gwarancja BGK przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw
 • wysoki poziom zabezpieczenia w postaci gwarancji aż do 80% kapitału kredytu
 • wysoka kwota gwarancji do 200 mln zł
 • gwarancja dostępna także dla przedsiębiorców, którzy wykorzystali limit pomocy w ramach gwarancji de minimis (dotyczy średnich przedsiębiorstw)

Najważniejsze informacje

 • kredyt przeznaczony jest na zapewnienie płynności finansowej firmy

 • kredyt adresowany jest dla średnich i dużych firm

 • kwota kredytu to maksymalnie 250 mln zł

 • kwota gwarancji – do 200 mln zł

 • zabezpieczeniem w formie gwarancji może być objęte do 80% kapitału kredytu

 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji to 27 miesięcy (ale nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące)

 • zabezpieczeniem dla gwarancji jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • gwarancjami mogą być objęte umowy kredytowe zawarte do 30 czerwca 2022 r.

 • gwarancje są formą pomocy publicznej

Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji dotyczących gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych znajdziesz na stronie BGK.