O usłudze

Powiadomienia SMS - nowa usługa w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw. Pozwala na zdefiniowanie powiadomień w formie wiadomości SMS o następujących zdarzeniach na posiadanych rachunkach:

 • Realizacja przelewów przychodzących i wychodzących
 • Odrzucenie przelewu
 • Autoryzacja transakcji i wypłata kartą kredytową lub debetową
 • Zakończenie lokaty
 • Niewykonane zlecenie stałe
 • Udane i nieudane logowanie moje lub innych użytkowników

W ramach usługi Powiadomień SMS, użytkownik będzie mógł indywidualnie zdefiniować:

 • Typ zdarzenia, o którym chce być informowany
 • Godziny, w których SMS-y będą wysyłane
 • Rachunki, dla których informacje o przelewach będą wysyłane
 • Minimalne kwoty przelewów i operacji kartowych, od których powiadomienia będą aktywne.
 • Godziny monitorowania logowań do systemu

 

Otrzymywanie powiadomień o logowaniach innych użytkowników będzie wymagało dodatkowego uprawnienia.

Powiadomienia będą wysyłane na numer telefonu komórkowego zdefiniowany w danych osobowych użytkownika, jako telefon do kontaktu.

SMS-y informujące o zdarzeniach są płatne, a wysokość prowizji określają cenniki.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat konfiguracji usługi zapraszamy do Przewodnika.

 

Usługa powiadomień SMS

Pytania i odpowiedzi