CO WARTO WIEDZIEĆ O PSD2

Dowiedz się, czym jest i co można zyskać dzięki unijnej dyrektywie

Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych. Jej regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Jakie są cele PSD2?

 • stworzenie jednolitego rynku płatności w UE
 • zwiększenie bezpieczeństwa Twoich transakcji i finansów
 • możliwość korzystania z tzw. otwartej bankowości

Dyrektywa PSD2 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego] jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze. Dyrektywa PSD2, której regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych, m.in. umożliwi stworzenie jednolitego rynku płatności w UE, zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo Twoich transakcji i ochronę finansów. Oprócz tego PSD2 wprowadza nową kategorię usługodawców – określaną jako TPP (ang. Third Party Providers), którzy będą mogli świadczyć dodatkowe usługi, np. jeśli wyrazisz zgodę, będą mogli uzyskać dostęp do informacji o Twoim rachunku, zlecić realizację płatności oraz sprawdzić dostępność środków na Twoim koncie.

Co się zmienia

Bezpieczniejsze potwierdzanie operacji

Zwiększy się bezpieczeństwo Twoich finansów. Zgodnie z nowymi przepisami określone operacje wymagają zastosowania tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA, z ang. Strong Customer Authentication), co oznacza dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości Klienta. Możemy poprosić Cię o dodatkową weryfikację za pomocą H@sła SMS albo Autoryzacji Mobilnej, w szczególności:

 • raz na 90 dni w trakcie logowania do Millenetu
 • podczas sprawdzania historii transakcji starszej niż 90 dni

Pełniejszy obraz finansów

Dzięki otwartej bankowości będziesz mieć dostęp do wszystkich swoich rachunków z jednego miejsca, np. z poziomu naszej bankowości sprawdzisz stan konta w innym banku. Dzięki otwartej bankowości zyskasz pełniejszy obraz swoich finansów i będziesz lepiej zarządzać swoim budżetem.

Korzyści dla Ciebie

 • Większa ochrona

  Zmniejszy się Twoja odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze, np. gdy zgubisz kartę lub telefon (pamiętaj, aby zgłosić każdą płatność wykonaną bez Twojej zgody). Do tej pory było to 150 euro, teraz odpowiadasz maksymalnie do kwoty 50 euro.

 • Szybsze reklamacje

  Szybciej otrzymasz odpowiedź w sprawie reklamacji dotyczących Twoich transakcji płatniczych. Czas ten skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.

 • Nowe zasady przelewów zagranicznych

  Zlecając przelew zagraniczny do kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii), pokryjesz część kosztów przelewu, a część pokryje odbiorca (jest to tzw. opcja SHA, w której koszty dzieli się między zleceniodawcę a odbiorcę przelewu).

Jak się przygotować?

Od 14 września 2019 r., aby korzystać z Millenetu i aplikacji mobilnej, musisz mieć możliwość odbierania H@seł SMS. Dlatego upewnij się, że Twój aktualny numer telefonu jest zarejestrowany w Banku.

Zarejestrować lub zmienić numer telefonu możesz w Millenecie (po wydrukowaniu jednorazowego H@sła 2 w bankomacie Banku Millennium) lub w dowolnej placówce Banku Millennium.

Znajdź placówkę

Otwarta bankowość w pigułce

Termin „otwarta bankowość” odnosi się do usług płatniczych, które zgodnie z Dyrektywą PSD2 mogą świadczyć certyfikowani zewnętrzni dostawcy usług, np. inne banki czy instytucje płatnicze (czyli TPP, ang. Third Party Providers).

Oczywiście za każdym razem musisz wyrazić na nie zgodę.

Usługi w ramach otwartej bankowości

Zewnętrzni usługodawcy mogą świadczyć trzy rodzaje usług:

 • AIS (ang. Account Information Service)
  umożliwia zewnętrznemu podmiotowi dostęp do informacji o Twoich rachunkach w różnych bankach; usługa może być przydatna np. przy ocenie zdolności kredytowej, ale również umożliwi Tobie dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca

 • PIS (ang. Payment Initiation Service)
  pozwala na realizację płatności z Twojego rachunku bankowego – na Twój wniosek zewnętrzny dostawca usług (TPP) będzie mógł zainicjować zlecenie przelewu w określonej kwocie do określonego odbiorcy (TPP na żadnym etapie nie będzie odbiorcą Twoich pieniędzy)

 • CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds)
  umożliwia zewnętrznemu dostawcy usług (czyli TPP) sprawdzenie, czy na rachunku bankowym masz wystarczającą kwotę niezbędną do wykonania danej płatności kartą

Ważne! O tym warto pamiętać

 • zachowaj ostrożność i nie przekazuj nikomu swoich danych do logowania i autoryzacji [certyfikowani dostawcy usług (TPP) powinni korzystać ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie będą wymagali od Ciebie żadnych poufnych informacji]

 • uwierzytelniaj zgody i loguj się z użyciem MilleKodu tylko na stronach w domenie bankmillennium.pl

 • zanim wyrazisz zgodę na wybraną usługę świadczoną przez TPP, upewnij się, czy dana instytucja/podmiot jest certyfikowanym dostawcą usług zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pytania i odpowiedzi

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Dla certyfikowanych zewnętrznych dostawców usług (TPP) udostępniamy interfejs dostępowy API wraz z dokumentacją. Możesz skorzystać ze środowiska produkcyjnego, jak również testowego.

Gwarantujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wykorzystujemy skuteczne metody szyfrowania danych i zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem.

Udostępniamy wysokiej jakości interfejs API z przejrzystą strukturą danych. Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy się zarejestrować.

Zapewniamy stabilne środowisko zarówno dla wersji produkcyjnej, jak i testowej, z wyczerpującą i przejrzystą dokumentacją, które pozwala na łatwą i szybką integrację z naszym systemem.


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: openapi@bankmillennium.pl

Dostępność i efektywność kanałów elektronicznych Banku Millennium


Średnia dostępność poszczególnych interfejsów do kanałów elektronicznych Banku Millennium w II kwartale 2024 roku wyniosła:

 • 99,88 %
  Interfejs dostępowy API
 • 100 %
  Millenet dla Klientów Indywidualnych
 • 99.96 %
  Millenet dla Przedsiębiorstw
 • 99,92 %
  Aplikacja mobilna dla Klientów Indywidualnych
 • 99,97 %
  Aplikacja mobilna dla Przedsiębiorstw
 • 99,74 %
  Millenet Link

Monitorowanie dostępności i efektywności specjalnego interfejsu dostępowego API oraz interfejsów użytkowanych przez Klientów Banku Millennium odbywa się zgodnie z regulacyjnymi standardami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dostępność i efektywność kanałów elektronicznych
w układzie dziennym