• Zgłaszanie roszczenia

  Zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego należy dokonać bezpośrednio do Generali T.U. S.A. w formie pisemnej.

  W przypadku wystąpienia zdarzenia w skutek NNW Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, poprzez złożenie formularza Zgłoszenie szkody NNW {link}, zawiadomić Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu zdarzenia będącego przedmiotem umowy ubezpieczenia.

  Dostęp do usługi Assistance możliwy jest za pośrednictwem Centrum Informacyjnego Generali dostępnego pod numerem telefonu (22) 521 05 91. • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Centrum Informacyjne Generali

  (22) 521 05 91


 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  Rezygnacja z ubezpieczenia możliwa jest w dowolnym momencie w placówce Banku Millennium na piśmie.