Leasing

Leasing

Leasing to forma finansowania inwestycji, w której przedmiot leasingu zostaje zakupiony przez finansującego (Millennium Leasing), a następnie oddany w użytkowanie korzystającemu (czyli przedsiębiorcy).  W zamian za możliwość korzystania z przedmiotu leasingu przedsiębiorca płaci finansującemu ustalone w umowie miesięczne opłaty (raty leasingowe).

Leasing operacyjny - przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa, które ma również prawo do nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Leasing finansowy - przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, które dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla przedsiębiorstwa część finansowa rat leasingowych, a przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na przedsiębiorstwo odbywa się po zakończeniu umowy leasingu.

Dlaczego warto?

Leasing ułatwi Ci dostęp do nowych technologii, pozwoli na rozszerzenie działalności i zwiększenie zdolności produkcyjnych..

Co jeszcze możesz zyskać dzięki leasingowi?

 • wpływ na płynność swojej firmy  - możliwość elastycznego kształtowania miesięcznych obciążeń z tytułu rat leasingowych
 • znaczne korzyści podatkowe -  raty leasingowe oraz opłatę wstępną wpiszesz w koszty uzyskania przychodu (leasing operacyjny)
 • odsetki i prowizje wpiszesz w koszty prowadzonej działalności (leasing finansowy);
 • niższy, niż przy finansowaniu środków własnych, koszt pozyskania kapitału;
 • finansowanie podatku VAT - nie musisz posiadać gotówki, spłacisz podatek wraz z ratami leasingowymi (leasing operacyjny);
 • wybór stałej (raty przez cały okres umowy pozostają bez zmian) lub zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR
 • podatek od środków transportu płacony w ratach;
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy;
 • minimum formalności (zapewniamy m.in. rejestrację auta i jego ubezpieczenie);
 • możliwość wyboru okresu leasingu;
 • wysokość opłaty wstępnej dostosowana do Twoich potrzeb

Czy leasing jest stworzony dla Twojej firmy?

Leasing to idealne rozwiązanie dla Ciebie jeśli prowadzisz działalność produkcyjną, handlową bądź usługową i chcesz sfinansować środki trwałe w swojej firmie. Millennium Leasing sfinansuje zakup m.in. środków transportu, urządzeń oraz maszyn, z których będziesz mógł korzystać w ustalonym terminie.

Skorzystaj z leasingu nieruchomości oraz lokali, dzięki któremu możesz zamienić najmowany lokal na własny, a co więcej - wysokość Twoich rat leasingowych będzie zbliżona do wysokości obecnego czynszu.

Oferta specjalna

Leasing samochodów wraz z motoryzacyjną kartą rabatową

Millennium Leasing oferuje atrakcyjne warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych w ramach uproszczonej procedury MilleAuto, która zapewnia szybką akceptację wniosku leasingowego, niski udział własny oraz kompleksową ofertę ubezpieczenia pojazdu.

Skorzystaj z oferty MilleAuto i ograniczaj codzienne koszty eksploatacji. To korzystne finansowanie samochodów wzbogacone o możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów na szereg usług i produktów motoryzacyjnych. Upusty dostępne są u ponad 400 partnerów na terenie całego kraju.

Szczegółowa informacja na temat oferty produktów i usług, poziomu rabatów oraz wykaz partnerów honorujących kartę dostępna jest na stronie internetowej operatora karty www.mobicard.pl.

Więcej informacji: http://www.millennium-leasing.pl/przyspiesz-po-atrakcyjny-leasing

Osobisty leasing on-line

Osobisty leasing on-line daje możliwość samodzielnego skonfigurowania własnej oferty sfinansowania zakupu samochodu za pośrednictwem strony internetowej bez konieczności wskazywania konkretnego przedmiotu leasingu, oraz możliwość jej rezerwacji na 60 dni wraz z decyzją kredytową.

Promesa rezerwacyjna zagwarantuje Ci warunki oferty i niezmienny koszt finansowania. Skonfiguruj ofertę finansowania pojazdu i zarezerwuj ją online na 60 dni.

Do złożenia wniosku potrzebne są jedynie dane teleadresowe umożliwiające identyfikację firmy i osoby składającej zlecenie.

Zyskaj:

 • możliwość samodzielnego skonfigurowania własnej oferty on-line, bez wychodzenia z biura czy z  domu;
 • możliwość rezerwacji oferty na 60 dni wraz z decyzją kredytową;
 • brak konieczności wskazywania konkretnego przedmiotu leasingu przy wnioskowaniu o promesę rezerwacyjną;
 • 60 dni na wybór samochodu;
 • transparentność - promesa rezerwacyjna zagwarantuje Ci warunki oferty, niezmienny koszt finansowania;
 • premię do 40% wartości finansowanego samochodu za regularność spłat;
 • rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową od NNW do sumy ubezpieczenia 200 tys. PLN, za niską składkę miesięczną;
 • w przypadku ubezpieczenia samochodu poza naszą ofertą nie pobieramy opłat za wyrażenie zgody na samodzielne jego ubezpieczenie, administrowanie polisą czy rozpatrzenie wniosku.

Więcej  informacji: www.osobisty-leasing.pl

Jak otrzymać

Przez internet

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 31 31 31
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział

Dodatkowy kontakt

Kontakt z Doradcą Leasingowym:

Doradca Leasingowy udzieli Ci szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków leasingowych i pomoże Ci przygotować wniosek.

Zadzwoń na naszą infolinię:

801 68 11 88
Wypełnij wniosek online

I otrzymaj ofertę leasingu dostosowaną do Twoich potrzeb.