Leasing


Leasing to forma finansowania inwestycji, w której przedmiot leasingu zostaje zakupiony przez finansującego (Millennium Leasing), a następnie oddany w użytkowanie korzystającemu (czyli przedsiębiorcy).  W zamian za możliwość korzystania z przedmiotu leasingu przedsiębiorca płaci finansującemu ustalone w umowie miesięczne opłaty (raty leasingowe).

Leasing operacyjny - przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa, które ma również prawo do nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Leasing finansowy - przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, które dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla przedsiębiorstwa część finansowa rat leasingowych, a przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na przedsiębiorstwo odbywa się po zakończeniu umowy leasingu.

Dlaczego warto?

Leasing ułatwi Ci dostęp do nowych technologii, pozwoli na rozszerzenie działalności i zwiększenie zdolności produkcyjnych..

Co jeszcze możesz zyskać dzięki leasingowi?

 • wpływ na płynność swojej firmy  - możliwość elastycznego kształtowania miesięcznych obciążeń z tytułu rat leasingowych
 • znaczne korzyści podatkowe -  raty leasingowe oraz opłatę wstępną wpiszesz w koszty uzyskania przychodu (leasing operacyjny)
 • odsetki i prowizje wpiszesz w koszty prowadzonej działalności (leasing finansowy);
 • niższy, niż przy finansowaniu środków własnych, koszt pozyskania kapitału;
 • finansowanie podatku VAT - nie musisz posiadać gotówki, spłacisz podatek wraz z ratami leasingowymi (leasing operacyjny);
 • wybór stałej (raty przez cały okres umowy pozostają bez zmian) lub zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR
 • podatek od środków transportu płacony w ratach;
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy;
 • minimum formalności (zapewniamy m.in. rejestrację auta i jego ubezpieczenie);
 • możliwość wyboru okresu leasingu;
 • wysokość opłaty wstępnej dostosowana do Twoich potrzeb

Czy leasing jest stworzony dla Twojej firmy?

Leasing to idealne rozwiązanie dla Ciebie jeśli prowadzisz działalność produkcyjną, handlową bądź usługową i chcesz sfinansować środki trwałe w swojej firmie. Millennium Leasing sfinansuje zakup m.in. środków transportu, urządzeń oraz maszyn, z których będziesz mógł korzystać w ustalonym terminie.

Skorzystaj z leasingu nieruchomości oraz lokali, dzięki któremu możesz zamienić najmowany lokal na własny, a co więcej - wysokość Twoich rat leasingowych będzie zbliżona do wysokości obecnego czynszu.

Jak otrzymać

Przez internet

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 31 31 31
W naszych placówkach
Wybierz najbliższą placówkę

Dodatkowy kontakt

Kontakt z Doradcą Leasingowym:

Doradca Leasingowy udzieli Ci szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków leasingowych i pomoże Ci przygotować wniosek.

Zadzwoń na naszą infolinię

801 68 11 88
Wypełnij wniosek online

I otrzymaj ofertę leasingu dostosowaną do Twoich potrzeb.