Tarcza Finansowa PFR 2.0 - możesz złożyć odwołanie online

Do 31 marca możesz jeszcze odwołać się od decyzji PFR przez Millenet

Jeśli Twój wniosek o wsparcie finansowe został odrzucony lub otrzymana kwota jest za niska, możesz odwołać się od decyzji PFR

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 • Wnioski można było składać przez Millenet do 28 lutego 2021 r.
 • Do 31 marca możesz odwołać się od decyzji PFR, również za pośrednictwem bankowości internetowej
 • Możliwe będzie umorzenie 100% otrzymanej subwencji w przypadku utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Szczegółowe zasady przyznawania subwencji znajdują się na stronie Polskiego Funduszu Rozwojulink otwiera się w nowym oknie gdzie można znaleźć też odpowiedzi na najczęstsze pytania. link otwiera się w nowym oknie

Ważne!

System weryfikacji wniosków Tarczy Finansowej PFR 2.0 automatycznie sprawdza, czy przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków, np. JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r. W przypadku braku tego rozliczenia w bazach danych US, system tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji. Najpóźniej po upływie tego okresu, PFR podejmuje decyzję na podstawie dostępnych danych.

Zastosowanie tej procedury może skutkować tym, że decyzja zostanie wydana w inny dzień niż najbliższy dzień roboczy po złożeniu wniosku do PFR. Dlatego przypominamy przedsiębiorcom, aby przed złożeniem wniosku o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR złożyli deklarację JPK-V7M lub JPK-V7K, a następnie odczekali co najmniej 7 dni ze złożeniem wniosku, co pozwoli na jego przetworzenie w systemach US, a następnie bezzwłoczną weryfikację przez PFR.

Poznaj główne założenia programu

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:
 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z branż podanych w sekcji Warunki do spełnienia
 • maksymalny obrót/suma bilansowa za 2019 r. to 2 mln euro
 • wsparcie finansowe w wysokości 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego
 • maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł
 • wysokość subwencji uzależniona jest od liczby pracowników i spadku obrotów
 • pomoc przeznaczona dla firm z podanych branż które zanotowały min. 30% spadek obrotów w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku
 • subwencja przyznawana jest bezzwrotnie pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP i dużych firm:
 • dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników z branż podanych w sekcji Warunki do spełnienia
 • obrót za 2019 r. mniejszy niż 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
 • ddofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
 • subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
 • wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • dla firm które zanotowały min. 30% spadek obrotów w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

Gdzie znajdziesz wniosek i złożysz odwołanie

Firmy

Wniosek o subwencję znajduje się po zalogowaniu do Millenetu w sekcji MilleUrząd > Wnioski urzędowe > Tarcza Finansowa 2.0.

Po złożeniu wniosku w tym samym miejscu można sprawdzić jego status oraz złożyć wniosek odwoławczy do 31.03.2021.

Przedsiębiorstwa

Wniosek o subwencję znajduje się po zalogowaniu do Millenetu dla Przedsiębiorstw w sekcji Dokumenty i wnioski > Tarcza Finansowa 2.0.

Po złożeniu wniosku w tej samej zakładce można sprawdzić jego status oraz złożyć wniosek odwoławczy do 31.03.2021.

Warto wiedzieć

Jeśli zapadła decyzja o odmowie przyznania subwencji lub została przyznana niższa kwota subwencji finansowej niż wnioskowana, można złożyć odwołanie, a także gdy przedsiębiorca otrzyma całą wnioskowaną kwotę, ale z okoliczności wynika, że jego wniosek mógł opiewać na kwotę wyższą. Wnioski odwoławcze będą dostępne od 1 lutego do 31 marca 2021 roku.

Jeśli uzyskasz decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana, to otrzymasz przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie możesz złożyć odwołanie po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wymienionych w decyzji PFR. Wniosek odwoławczy możesz złożyć tylko 2 razy.

W przypadku otrzymania decyzji negatywnej możesz ponownie złożyć wniosek. Pamiętaj, aby wcześniej wyjaśnić zastrzeżenia wskazane w informacji o powodach odrzucenia wniosku i sprawdzić poprawność danych. Jeżeli aktualizowałeś dane w ZUS lub US – odczekaj 7 dni roboczych przed złożeniem wniosku odwoławczego.