Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla wybranych branż

Od 15 stycznia dostępny jest wniosek online dla 45 branż poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19

Skorzystaj ze wsparcia w ramach kolejnej odsłony Tarczy Finansowej PFR

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 • Wniosek możesz łatwo i wygodnie złożyć przez Millenet, nawet jeśli wniosek o Tarczę 1.0 był składany w innym banku
 • Możliwe będzie umorzenie 100% subwencji w przypadku utrzymania zatrudnienia w 2021 r.
 • Wnioski o subwencję można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r.
 • Weź udział w bezpłatnych szkoleniach online organizowanych przez PFR. Terminy szkoleń i link do rejestracji znajdziesz na stronie PFRlink otwiera się w nowym oknie

Szczegółowe zasady przyznawania subwencji znajdują się na stronie Polskiego Funduszu Rozwojulink otwiera się w nowym oknie gdzie można znaleźć też odpowiedzi na najczęstsze pytania. link otwiera się w nowym oknie

Ważne!

System weryfikacji wniosków Tarczy Finansowej PFR 2.0 automatycznie sprawdza, czy przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków, np. JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r. W przypadku braku tego rozliczenia w bazach danych US, system tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji. Najpóźniej po upływie tego okresu, PFR podejmuje decyzję na podstawie dostępnych danych.

Zastosowanie tej procedury może skutkować tym, że decyzja zostanie wydana w inny dzień niż najbliższy dzień roboczy po złożeniu wniosku do PFR. Dlatego przypominamy przedsiębiorcom, aby przed złożeniem wniosku o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR złożyli deklarację JPK-V7M lub JPK-V7K, a następnie odczekali co najmniej 7 dni ze złożeniem wniosku, co pozwoli na jego przetworzenie w systemach US, a następnie bezzwłoczną weryfikację przez PFR.

Poznaj główne założenia programu

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:
 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z branż podanych w sekcji Warunki do spełnienia
 • maksymalny obrót/suma bilansowa za 2019 r. to 2 mln euro
 • wsparcie finansowe w wysokości 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego
 • maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł
 • wysokość subwencji uzależniona jest od liczby pracowników i spadku obrotów
 • pomoc przeznaczona dla firm z podanych branż które zanotowały min. 30% spadek obrotów w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku
 • subwencja przyznawana jest bezzwrotnie pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP i dużych firm:
 • dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników z branż podanych w sekcji Warunki do spełnienia
 • obrót za 2019 r. mniejszy niż 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
 • ddofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
 • subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
 • wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • dla firm które zanotowały min. 30% spadek obrotów w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

Gdzie znajdziesz wniosek i sprawdzisz jego status

Firmy

Wniosek o subwencję znajduje się po zalogowaniu do Millenetu w sekcji MilleUrząd > Wnioski urzędowe > Tarcza Finansowa 2.0.

Po złożeniu wniosku w tym samym miejscu można sprawdzić jego status, a od 1.02.2021 również złożyć wniosek odwoławczy.

Przedsiębiorstwa

Wniosek o subwencję znajduje się po zalogowaniu do Millenetu dla Przedsiębiorstw w sekcji Dokumenty i wnioski > Tarcza Finansowa 2.0.

Po złożeniu wniosku w tej samej zakładce można sprawdzić jego status, a od 1.02.2021 również złożyć wniosek odwoławczy.

Jak wygląda proces składania wniosku

 1. 1

  Potrzebne dokumenty

  Przygotuj dokumenty wymagane do złożenia wniosku.

  Pamiętaj, że do wniosku trzeba załączyć wyciąg z KRS lub CEIDG potwierdzający umocowanie osoby składającej wniosek do jednoosobowej reprezentacji firmy lub zgodne z wzorem PFR pełnomocnictwo do złożenia wniosku podpisane zgodnie z reprezentacją firmy. Pełnomocnictwo musi być podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

 2. 2

  Złożenie wniosku

  Wypełnij wniosek o wsparcie finansowe dla firmy w Millenecie.

  Złóż wniosek Złóż wniosek

 3. 3

  Rejestracja wniosku

  Wniosek zostaje zarejestrowany i przesłany do Polskiego Funduszu Rozwoju.

 4. 4

  Rozpatrzenie wniosku

  Polski Fundusz Rozwoju rozpatrzy Twój wniosek, a my poinformujemy Cię o jego statusie.

 5. 5

  Otrzymanie informacji zwrotnej

  Informację o decyzji i wysokość przyznanej kwoty sprawdzisz w Millenecie.

Warto wiedzieć

Jeśli zapadła decyzja o odmowie przyznania subwencji lub została przyznana niższa kwota subwencji finansowej niż wnioskowana, można złożyć odwołanie. Wnioski odwoławcze będą dostępne od 1 lutego do 31 marca 2021 roku.

Jeśli uzyskasz decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana, to otrzymasz przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie możesz złożyć odwołanie po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wymienionych w decyzji PFR. Wniosek odwoławczy możesz złożyć tylko 2 razy.

W przypadku otrzymania decyzji negatywnej możesz ponownie złożyć wniosek. Pamiętaj, aby wcześniej wyjaśnić zastrzeżenia wskazane w informacji o powodach odrzucenia wniosku i sprawdzić poprawność danych. Jeżeli aktualizowałeś dane w ZUS lub US – odczekaj 7 dni roboczych przed złożeniem wniosku odwoławczego.