Skorzystaj ze wsparcia finansowego PFR online

Złóż wniosek o subwencję dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Millenecie

O programie Tarcza Finansowa

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Jest to rządowy program wsparcia finansowego dla firm w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Wniosek o wsparcie finansowe (subwencję) można złożyć w bankowości internetowej Millenet:

 • wniosek skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • do 75% finansowania będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w programie
 • celem programu jest zminimalizowanie negatywnych skutków trwającej epidemii, ochrona miejsc pracy i polskich przedsiębiorstw

Szczegółowe zasady przyznawania subwencji znajdują się w przewodniku Polskiego Funduszu Rozwojulink otwiera się w nowym oknie oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwojulink otwiera się w nowym oknie, gdzie można znaleźć też odpowiedzi na najczęstsze pytanialink otwiera się w nowym oknie.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami ze zorganizowanego przez nas 20.05.2020 r. webinariumlink otwiera się w nowym oknie.

Kto może złożyć wniosek online?

Mikroprzedsiębiorstwo
Firma, która zatrudnia od 1 do 9 pracowników z wyłączeniem właściciela, a jej roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
Małe i średnie przedsiębiorstwo
Firma, która zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jej roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Najważniejsze informacje

Zapoznaj się z zasadami składania wniosku o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR

Pamiętaj, że:

 • wniosek o subwencję złożysz w bankowości internetowej Millenet (złożenie wniosku w placówce czy przez infolinię nie jest możliwe)
 • wniosek o subwencję możesz złożyć tylko w jednym banku, nawet jeśli Twoja firma ma konta w różnych bankach
 • subwencję otrzymasz tylko raz za miesiąc, który wybierzesz we wniosku jako miesiąc spadku obrotów
 • poinformujemy Cię o statusie wniosku, wysyłając wiadomość na skrzynkę kontaktową w Millenecie
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez PFR subwencja trafi na wskazane we wniosku konto w ciągu jednego dnia roboczego

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie, złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracje:

 • deklarację VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.
 • do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym możliwym miesiącem do podania we wniosku jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec (szczegóły tutajlink otwiera się w nowym oknie)

Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w programie Tarcza Finansowa jest liczona za dowolny miesiąc po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r.

Przedsiębiorca może wybrać, jak chce porównać spadek przychodów:

 • rok do roku, wtedy spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.
 • miesiąc do miesiąca , wówczas spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r.

Gdzie znajdziesz wniosek i sprawdzisz jego status

Firmy

Wniosek o subwencję znajduje się po zalogowaniu do Millenetu w sekcji MilleUrząd > Tarcza Finansowa.

Po złożeniu wniosku w tym samym miejscu można sprawdzić jego status, jak również złożyć wniosek odwoławczy.

Przedsiębiorstwa

Wniosek o subwencję znajduje się po zalogowaniu do Millenetu dla Przedsiębiorstw w sekcji Dokumenty i wnioski > Tarcza Finansowa.

Po złożeniu wniosku w tej samej zakładce można sprawdzić jego status, jak również złożyć wniosek odwoławczy.

Jak wygląda proces składania wniosku

 1. 1

  Złożenie wniosku
  Wypełnij wniosek o wsparcie finansowe dla firmy w Millenecie.

  link otwiera się w nowym oknie Złóż wniosek Tarcza finansowa

 2. 2

  Rejestracja wniosku
  Wniosek zostaje zarejestrowany i przesłany do Polskiego Funduszu Rozwoju.

 3. 3

  Rozpatrzenie wniosku
  Polski Fundusz Rozwoju rozpatrzy Twój wniosek, a my poinformujemy Cię o jego statusie.

 4. 4

  Otrzymanie informacji zwrotnej
  Informację o decyzji i wysokość przyznanej kwoty sprawdzisz w Millenecie.

Pytania i odpowiedzi

Więcej pytań i odpowiedzi znajduje się na stronie Polskiego Funduszu Rozwojulink otwiera się w nowym oknie.


 • Subwencja polega na wsparciu finansowym dla firm wypłacanym za pośrednictwem Banku Millennium.


 • Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie do 324 tys. zł (średnio ok. 72-96 tys. zł) na 3 lata. Kwota ta może być niższa, w zależności od wyniku przeprowadzonej przez PFR analizy wniosku (kwota subwencji finansowej zależna jest od liczby zatrudnionych osób oraz skali spadku przychodów).

  Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata. Kwota ta może być niższa, w zależności od wyniku przeprowadzonej przez PFR analizy wniosku. Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.


 • Wniosek w imieniu firmy może być złożony przez osobę, która:

  1. posiada:
   • dostęp do bankowości elektronicznej danej firmy,
   • uprawnienia do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu firmy,
  2. złoży na wniosku oświadczenie, że:
   • została upoważniona przez firmę do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy subwencji,
   • jest świadoma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem nieprawdziwych oświadczeń i działaniem w imieniu firmy bez wymaganych upoważnień,
  3. ma możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

 • Wniosek będzie można złożyć w Millenecie z poziomu konta firmowego oraz w Millenecie dla Przedsiębiorstw. Zatem Klient, który nie ma konta firmowego w Banku Millennium lub dostępu do Millenetu dla Przedsiębiorstw, nie będzie mógł złożyć wniosku przez nasze kanały.


 • Ukryj Pokaż więcej