Nie strać subwencji, dostarcz dokumenty do 31 stycznia

Do 31 stycznia 2021 dostarcz wymagane dokumenty przez Millenet, by nie zwracać pełnej kwoty subwencji

Co należy zrobić

Jeśli Twoja firma otrzymała subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR, pamiętaj, aby do 31 stycznia 2021 r. potwierdzić, że osoba składająca wniosek (i ewentualne odwołania) była uprawniona do reprezentowania Twojej firmy.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, samodzielnie spróbujemy zweryfikować uprawnienia w bazie CEIDG i poprosimy jedynie o potwierdzenie w Millenecie.


W innych przypadkach należy złożyć wskazane niżej dokumenty:

 • pełny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, jeśli wynika z niego, że w dniu złożenia wniosku lub odwołania składająca je osoba była uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Twojej firmy

  lub
 • pełnomocnictwo będące dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby, która złożyła w imieniu Twojej firmy wniosek lub odwołanie wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG

  lub
 • oświadczenie będące retrospektywnym potwierdzeniem stanu związania przez Twoją firmę umową subwencji finansowej wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG

UWAGA: Jeśli nie dopełnisz tych formalności do 31 stycznia 2021 r., Twoja firma będzie zobowiązana zwrócić przyznaną subwencję!

Jak przygotować dokumenty

Sprawdź, w jaki sposób przygotować wymagane dokumenty. Możesz je złożyć online przez Millenet, dostarczyć do placówki lub wysłać na adres Banku.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, samodzielnie spróbujemy zweryfikować w serwisie CEIDG, czy osoba która złożyła wniosek/odwołanie jest właścicielem firmy. Poprosimy Cię wtedy tylko o potwierdzenie w Millenecie, że dane zawarte w CEIDG są zgodne ze stanem faktycznym. W tej sytuacji nie musisz przesyłać do Banku żadnych dokumentów.

Zaloguj się do Millenetu i sprawdź, czy Twoje dane zostały poprawnie zweryfikowane w CEIDG. Wejdź w zakładkę MilleUrząd, a następnie Tarcza Finansowa.

Jak wysłać dokumenty

 1. 1

  Zaloguj się do Millenetu.

 2. 2

  Wejdź w zakładkę MilleUrząd, a następnie Tarcza Finansowa.

 3. 3

  Wybierz odpowiedni wniosek i załącz wymagane pliki na dole strony ze szczegółami wniosku.