Logowanie do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw

Nowe logowanie

Już wkrótce w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z systemu Millenet dla Przedsiębiorstw wprowadzimy wszystkim naszym klientom nowy udoskonalony sposób logowania.

W ramach wprowadzanych zmian oraz modyfikacji pojawią się:

  • hasło maskowane,
  • potwierdzanie logowania jednorazowym H@słem SMS.

 

Ważne
Hasło maskowane oraz H@sło SMS będą wprowadzane sukcesywnie w okresie kilku tygodni. Każdy nowo utworzony użytkownik w Millenet będzie od razu logować się według nowych zasad.

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis planowanych zmian.

1. Użytkownik po zalogowaniu się pełnym hasłem otrzyma komunikat informujący, że kolejne logowanie będzie odbywać się wg nowych zasad.

Zmiana sposobu logowania do Millenetu dla Przedsiębiorstw

 

2. Wprowadenie hasła maskowanego oraz H@sła SMS

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

Hasło maskowane wymaga wprowadzenia jedynie wybranych znaków, co pozwala uniknąć wpisywania całego hasła i tym samym utrudnia poznanie go przez osoby trzecie.

Użytkownicy, którzy mają zdefiniowany w systemie numer telefonu komórkowego, będą również proszeni o potwierdzenie logowania H@słem SMS.

 

Ważne
W sytuacji, gdy użytkownik nie posiada w systemie Millenet numeru telefonu do przesyłania H@seł SMS lub numer jest nieaktualny, istnieje możliwość dodania lub aktualizacji, którą można przeprowadzić postępując zgodnie z instrukcją.

Instrukcja dodania lub aktualizacji numeru telefonu w Millenecie

 

Wprowadzenie hasła maskowanego

Użytkownicy nieposiadający zdefiniowanego w systemie numeru telefonu do przesyłania jednorazowych H@seł SMS do logowania będą logować się jedynie przy hasłem maskowanym.

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

 

Możliwość korzystanie z wirtualnej klawiatury

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wpisaniu hasła do logowania można skorzystać z wirtualnej klawiatury.

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

Najczęściej zadawane pytania

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw pierwszy raz, powinieneś znać:

  • MilleKod – numeryczny identyfikator firmy w Millenecie dla Przedsiębiorstw,
  • login – identyfikator użytkownika,
  • hasło tymczasowe – hasło, które znajduje się w wydanej użytkownikowi bezpiecznej kopercie, ewentualnie hasło zdefiniowane przez użytkownika w systemie telefonicznym,
  • Hasło jednorazowe – hasło jednorazowe otrzymane w formie H@sła SMS

Logowanie w trzech krokach

1
2
3

Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Przedsiębiorstwa (na samej górze strony), a następnie niebieski przycisk „Logowanie" po prawej stronie. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”.

W następnym kroku poprosimy Cię o wprowadzenie jednorazowego hasła.

W ostatnim kroku poprosimy Cię o podanie H@sła Tymczasowego i ukończenie procesu logowania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”

1

Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Przedsiębiorstwa (na samej górze strony), a następnie niebieski przycisk „Logowanie" po prawej stronie. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”.

2

W następnym kroku poprosimy Cię o wprowadzenie jednorazowego hasła.

3

W ostatnim kroku poprosimy Cię o podanie H@sła Tymczasowego i ukończenie procesu logowania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”

Odblokowanie hasłem SMS

Użytkownik, który zablokował dostęp do systemu Millenet, trzykrotnie wpisując nieprawidłowe hasło w trakcie logowania, może odzyskać dostęp ustanawiając nowe hasło lub uzyskując możliwość zalogowania się starym hasłem (jeśli je pamięta i zablokował je przypadkowo):

  • Jeśli użytkownik pamięta stare hasło, odblokować go może inny użytkownik z tego samego Millekodu lub pracownik HelpDesk
  • Jeśli jest konieczność ustanowienia nowego hasła i użytkownik ma podany numer telefonu w danych osobowych, również odblokować go może inny użytkownik z tego samego Millekodu lub pracownik HelpDesk
  • Jeśli jest konieczność ustanowienia nowego hasła, a użytkownik nie ma podanego numeru telefonu w danych osobowych, hasło jednorazowe do logowania otrzyma w kopercie, po którą powinien udać się do oddziału Banku Millennium

Pytania i odpowiedzi