Pierwsze logowanie i odblokowanie

Logowanie do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw

Nowe logowanie

Już wkrótce w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z systemu Millenet dla Przedsiębiorstw wprowadzimy wszystkim naszym klientom nowy udoskonalony sposób logowania.

W ramach wprowadzanych zmian oraz modyfikacji pojawią się:

  • hasło maskowane,
  • potwierdzanie logowania jednorazowym H@słem SMS.

 

Ważne
Hasło maskowane oraz H@sło SMS będą wprowadzane sukcesywnie w okresie kilku tygodni. Każdy nowo utworzony użytkownik w Millenet będzie od razu logować się według nowych zasad.

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis planowanych zmian.

1. Użytkownik po zalogowaniu się pełnym hasłem otrzyma komunikat informujący, że kolejne logowanie będzie odbywać się wg nowych zasad.

Zmiana sposobu logowania do Millenetu dla Przedsiębiorstw

 

2. Wprowadenie hasła maskowanego oraz H@sła SMS

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

Hasło maskowane wymaga wprowadzenia jedynie wybranych znaków, co pozwala uniknąć wpisywania całego hasła i tym samym utrudnia poznanie go przez osoby trzecie.

Użytkownicy, którzy mają zdefiniowany w systemie numer telefonu komórkowego, będą również proszeni o potwierdzenie logowania H@słem SMS.

 

Ważne
W sytuacji, gdy użytkownik nie posiada w systemie Millenet numeru telefonu do przesyłania H@seł SMS lub numer jest nieaktualny, istnieje możliwość dodania lub aktualizacji, którą można przeprowadzić postępując zgodnie z instrukcją.

Instrukcja dodania lub aktualizacji numeru telefonu w Millenecie

 

Wprowadzenie hasła maskowanego

Użytkownicy nieposiadający zdefiniowanego w systemie numeru telefonu do przesyłania jednorazowych H@seł SMS do logowania będą logować się jedynie przy hasłem maskowanym.

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

 

Możliwość korzystanie z wirtualnej klawiatury

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wpisaniu hasła do logowania można skorzystać z wirtualnej klawiatury.

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

Najczęściej zadawane pytania

Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw

Proces pierwszego logowania do systemu Millenet oraz odblokowywania dostępu przebiegają w ten sam sposób. Aby zalogować się do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw po raz pierwszy/odblokować dostęp, użytkownik powinien znać: MillekodLogin oraz hasło jednorazowe.

  • Jeśli Użytkownik ma zdefiniowany numer telefonu do kontaktu (podał numer telefonu w formularzu konfiguracyjnym) i nie wydano mu koperty z hasłem, otrzyma je w trakcie logowania w wiadomości SMS.
  • Jeśli Użytkownik otrzymał kopertę, powinien posłużyć się hasłem z koperty – nawet jeśli podał numer telefonu w formularzu konfiguracyjnym.

 

Na stronie głównej Banku należy wybrać zakładkę Logowanie a następnie wprowadzić Millekod i użyć przycisku Zaloguj.

Logowanie

 

Zostaniemy przeniesieni na stronę logowania na której musimy podać Login i przycisnąć Zaloguj.

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

Jeśli Użytkownik podał numer telefonu do kontaktu i nie otrzymał koperty z hasłem, w tym momencie zostanie wysłana do użytkownika wiadomość SMS zawierająca jednorazowe hasło do logowania.

 

Na kolejnym ekranie rozpoczniemy proces pierwszego logowania lub odblokowania użytkownika. W kolejnych krokach należy wprowadzić otrzymane jednorazowe hasło SMS a następnie dwukrotnie swoje nowe hasło, którego będziemy używać podczas logowania.

Bankowość elektroniczna dla Przedsiębiorstw

Po wybraniu przycisku „Wyślij", jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, Użytkownik powinien uzyskać dostęp do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw.

Odblokowanie hasłem SMS

Użytkownik, który zablokował dostęp do systemu Millenet, trzykrotnie wpisując nieprawidłowe hasło w trakcie logowania, może odzyskać dostęp ustanawiając nowe hasło lub uzyskując możliwość zalogowania się starym hasłem (jeśli je pamięta i zablokował je przypadkowo):

  • Jeśli użytkownik pamięta stare hasło, odblokować go może inny użytkownik z tego samego Millekodu lub pracownik HelpDesk
  • Jeśli jest konieczność ustanowienia nowego hasła i użytkownik ma podany numer telefonu w danych osobowych, również odblokować go może inny użytkownik z tego samego Millekodu lub pracownik HelpDesk
  • Jeśli jest konieczność ustanowienia nowego hasła, a użytkownik nie ma podanego numeru telefonu w danych osobowych, hasło jednorazowe do logowania otrzyma w kopercie, po którą powinien udać się do oddziału Banku Millennium

Pytania i odpowiedzi