Produkty

 • Rachunki bieżące

  • Przeglądanie listy rachunków bieżących,
  • Sprawdzanie salda na poszczególnych rachunkach bieżących,
  • Przeglądanie historii operacji,
  • Drukowanie i pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji z rachunku bieżącego,
  • Pobieranie i drukowanie grupy potwierdzeń transakcji z rachunku bieżącego,
  • Wyszukiwanie informacji o rachunku według daty lub kwoty transakcji poprzez opcję "Filtruj".

 • Lokaty terminowe

  • Przeglądanie listy posiadanych lokat terminowych,
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych lokat terminowych,
  • Samodzielne zakładanie Lokaty Millenet,
  • Zrywanie Lokaty Millenet,
  • Ustawianie opcji automatycznego odnawiania Lokaty Millenet,
  • Ustawianie opcji kapitalizacji odsetek.

 • Kredyty (odnawialne, obrotowe, inwestycyjne)

  • Przeglądanie listy kredytów,
  • Sprawdzanie szczegółów przyznanych kredytów,
  • Przeglądanie harmonogramu spłat (przy kredytach inwestycyjnych i obrotowych),
  • Sprawdzanie historii kredytów.

 • Karty

  • Podgląd zagregowanych informacji dotyczących salda na kartach,
  • Przeglądanie listy posiadanych kart,
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart płatniczych wraz z historią transakcji (dla kart typu charge),
  • Możliwość aktywacji kart płatniczych.

Płatności

 • Przelewy

  • Przeglądanie listy i szczegółów płatności oczekujących z możliwością usunięcia niektórych z nich,
  • Przygotowywanie płatności na dowolne rachunki odbiorców krajowych (w tym do ZUS, do Organów Podatkowych, płatności SORBNET również dla kwot mniejszych niż 1 mln złotych, płatności natychmiastowych) i zagranicznych i ich zapisywanie jako wersje robocze, przekazywanie do autoryzacji, autoryzowanie i wysyłanie,
  • Przygotowywanie online folderów z płatnościami jako wersje robocze, przekazywanie do autoryzacji, autoryzowanie oraz autoryzowanie i wysyłanie,
  • Importowanie do systemu Millenet plików z płatnościami krajowymi w formatach: Elixir O, VideoTEL, MTMS CitiDirect oraz z przekazami pocztowymi w formatach: MTMS CitiDirect i Elixir O i płatnościami zagranicznymi w formatach SWIFT MT103, VideoTEL, MTMS CitiDirect. Po imporcie pliki mogą w zależności od decyzji klienta podlegać edycji lub nie,
  • Zlecanie i przygotowywanie płatności z datą bieżącą i przyszłą datą realizacji.
  • Przeglądanie list i szczegółów zleceń oraz zarządzanie przygotowanymi zleceniami
  • Autoryzowanie operacji wprowadzonych przez innych użytkowników; wysyłanie zautoryzowanych zleceń

 • Nadchodzące płatności

  • Kontrolowanie nadchodzących płatności (czyli płatności z datą przyszłą, takich jak: zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą, spłaty kart płatniczych, spłaty rat kredytów).

 • Zlecenia stałe

  • Przeglądanie listy zleceń stałych,
  • Definiowanie zleceń stałych,
  • Modyfikowanie i usuwanie wprowadzonych zleceń.

 • Szablony zleceń

  • Przechowywanie oraz późniejsze wykorzystanie wzorców najczęściej używanych przelewów,
  • Dodawanie szablonów na podstawie zapisanych bądź już wykonanych zleceń,
  • Możliwość zapisania folderu zleceń jako szablonu,
  • Zróżnicowanie uprawnień do wykonywania przelewów z wcześniej przygotowanych szablonów.

Wyciągi

 • Wyciągi/Raporty

  • Przeglądanie listy wyciągów online,
  • Definiowanie wyciągów online,
  • Przeglądanie Raportów Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności,
  • Przeglądanie, pobieranie i zapisywanie na dysku historii transakcji na wybranym rachunku w formatach: PDF, XLS, CSV, HTML, ESOBIG, MT940, CDT.

Administracja

 • Użytkownicy

  • Przeglądanie listy użytkowników,
  • Przeglądanie informacji szczegółowych o użytkownikach,
  • Tworzenie i usuwanie użytkowników,
  • Definiowanie uprawnień do operacji dla użytkowników,
  • Definiowanie dostępu do poszczególnych rachunków dla użytkowników,
  • Aktualizowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy, typ identyfikatora, numer identyfikatora (Profil - Dane osobowe).

 • Grupy rachunków

  • Tworzenie i usuwanie grup rachunków
  • Modyfikacja istniejących grup rachunków,

 • Odbiorcy

  • Tworzenie listy odbiorców krajowych i zagranicznych,
  • Import i eksport odbiorców w formacie tekstowym,
  • Edycja i usuwanie odbiorców.

 • Inne

  • Bankowość mobilna – aktywowanie i ustawienia usługi bankowości mobilnej dla przedsiębiorstw
  • Pojedyncze logowanie – ustawienia pozwalające na jednoczesne logowanie się do profili kilku firm
  • Reguły autoryzacji – przeglądanie i modyfikacja reguł autoryzacji dla transakcji finansowych i niefinansowych

Finansowanie handlu online

 • O produkcie

  Zarządzaj transakcjami finansowania handlu przez Internet.

  Finansowanie handlu on-line to nowy, zaawansowany moduł w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw. Umożliwia on Twojej Firmie zarządzanie i monitorowanie przez Internet akredytyw dokumentowych, gwarancji bankowych oraz regwarancji na każdym etapie ich realizacji – od momentu wprowadzenia zlecenia aż do zamknięcia transakcji. Dzięki efektywnej elektronicznej komunikacji między Klientem a Bankiem przyspieszeniu ulega czas realizacji transakcji.


 • Funkcjonalności

  Jakie funkcjonalności posiada finansowanie handlu on-line?

  Akredytywy dokumentowe

  • składanie zleceń otwarcia/zmiany,
  • zniesienie zastrzeżeń do dokumentów bądź odrzucenie niezgodnych dokumentów,
  • otrzymywanie awizacji akredytyw obcych,
  • składanie zleceń przeniesienia akredytyw obcych,
  • przesyłanie innych dyspozycji związanych z otwartą akredytywą.

  Gwarancje bankowe, regwarancje

  • opiniowanie/negocjowanie wzorów gwarancji przedstawionych przez Klienta,
  • składanie zleceń udzielenia/zmiany,
  • otrzymywanie awizacji gwarancji obcych,
  • przesyłanie innych dyspozycji związanych z udzieloną gwarancją.

  Dodatkowe funkcjonalności

  • zastosowanie w formularzach elektronicznych udogodnień ułatwiających i przyspieszających wprowadzanie danych transakcyjnych (listy rozwijane, predefiniowanie bazy banków czy kontrahentów, szablony transakcji bądź nowych zleceń na bazie zleceń wcześniej wprowadzonych do systemu),
  • automatyczna weryfikacja/walidacja poprawności składanych zleceń,
  • możliwość dołączania dokumentów do przesyłanych zleceń,
  • możliwość otrzymywania powiadomień e-mail lub SMS,
  • wygodne sposoby nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych funkcjonalności modułu,
  • możliwość tworzenia osobnych schematów autoryzacji,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego i metod autoryzacji dostępnych w ramach systemu Millenet,
  • zaawansowane narzędzie do raportowania transakcji z możliwością generowania raportów ad hoc oraz predefiniowanych (tzw. centrum raportów).

  Millenet - Akredytywy i gwarancje - przewodnik


 • Korzyści

  • przyspieszenie realizacji zleceń złożonych przez Klienta,
  • pełna kontrola nad przebiegiem transakcji dzięki dostępowi do statusów realizacji zleceń oraz historii transakcji, w tym korespondencji bankowej i komunikatów SWIFT,
  • dostęp do usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie,
  • możliwość generowania szerokiej gamy raportów transakcyjnych,
  • moduł dostępny w ramach systemu Millenet – brak konieczności ustanawiania odrębnych loginów i haseł dostępu.

Platforma transakcyjna Millennium Forex Trader

To profesjonalna internetowa platforma transakcyjna, której użytkownicy mogą samodzielnie zawierać transakcje na rynku walutowym - w dogodnym miejscu i czasie, z dowolnego komputera i z pominięciem telefonicznego kontaktu z dealerem Banku.

Aby uzyskać dostęp do platformy transakcyjnej konieczne jest podpisanie właściwej umowy z Bankiem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym.