Wspierasz swoje dziecko od najmłodszych lat. Rozbudzasz jego pasje i rozwijasz zainteresowania. Ilość zajęć, z których może korzystać dziecko jest praktycznie nieograniczona. Sport, szkoła muzyczna, zajęcia językowe i wiele innych. Warto również edukować dziecko w zakresie finansów – możesz otworzyć dla niego specjalne konto i uczyć zarządzania finansami. To zaprocentuje w przyszłości!

Studia

Momentem decydującym o przyszłości dziecka jest wybór studiów. Oprócz odpowiedniego kierunku, znaczenie ma również lokalizacja i ranga uczelni. Studia na Oxfordzie, Cambridge czy Harvardzie? To możliwe. Rozwiązań jest kilka.

Rozwiązania finansowe

Bardziej zapobiegliwi rodzice mogą założyć specjalny fundusz już w momencie narodzin dziecka. Za kilka lat regularne wpłaty zapewnią mu komfortowy start w dorosłość. Oprócz możliwości oszczędzania z myślą o przyszłości dziecka, do dyspozycji są również długoterminowe produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne i strukturyzowane. W razie potrzeby zawsze istnieje możliwość skorzystania z kredytu.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Pożyczka Gotówkowa

Idealny sposób na pozyskanie funduszy na bieżące potrzeby przy uwzględnieniu spodziewanych regularnych wpływów i ustalonym harmonogramie spłat.

Konto Oszczędnościowe Twój Cel

Wygodny rachunek oszczędnościowy z atrakcyjnym oprocentowaniem. Możesz samodzielnie zdefiniować cel oszczędzania i obserwować jego postępy.

Produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe

Alternatywa dla klasycznych form oszczędzania obejmująca różnorodne produkty finansowe, aby każdy mógł znaleźć narzędzie realizacji swoich celów.

Produkty strukturyzowane

Innowacyjne, „szyte na miarę" produkty umożliwiające inwestowanie na wybranych rynkach przy zachowaniu pełnej lub częściowej gwarancji kapitału.

Fundusze inwestycyjne

Nieograniczone możliwości inwestycyjne dzięki ofercie funduszy zróżnicowanych pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z Doradcą Prestige

Linia Prestige

801 12 7000

Odwiedź nas