O ubezpieczeniu

Atrakcyjne ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną zapewni kompleksowe wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w wielu trudnych sytuacjach losowych, takich jak:

 • poważne zachorowanie,
 • śmierć,
 • utrata pracy albo hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • czasowa niezdolność do pracy albo śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowita niezdolność do pracy albo inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W ramach ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną masz pewność ochrony odpowiedniej do Twoich potrzeb - pakiet ubezpieczeń zapewnia ochronę we wszystkich z powyższych zdarzeń i zmienia się automatycznie w zależności od Twojej sytuacji zawodowej oraz aktualnych uprawnień do emerytury/renty.

Dlaczego z ubezpieczeniem Pożyczka pod ochroną możesz spać spokojnie?

W razie zajścia którejś z powyższych, nieprzewidzianych sytuacji losowych, Ubezpieczyciel spłaci za Ciebie:

 • do 12 rat w przypadku utraty stałego źródła dochodu;
 • do 6 rat w przypadku hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
 • nawet 36 rat w przypadku czasowej niezdolności do pracy;
 • 50% przypadającej na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką), w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku*;
 • przypadającą na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką)*;
 • przypadającą na Ciebie początkową kwotę Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką) i dodatkowe świadczenie w wysokości 25 000 PLN w przypadku poważnego zachorowania*;
 • 50% przypadającej na Ciebie początkowej kwoty Pożyczki (włącznie z kredytowaną prowizją i składką), w przypadku Twojego inwalidztwa*;
 • Do 5000 PLN w przypadku pokrycia kosztów rehabilitacji lub do 1000 PLN w przypadku pokrycia kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodatkowo Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszt drugiej opinii medycznej.

* Jeśli umowę ubezpieczenia zawrzesz w trakcie spłaty Pożyczki ubezpieczyciele wypłacą świadczenie w wysokości przypadającej na Ciebie kwoty kapitału pozostającego do spłaty na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem spłaty Pożyczki.

Warunki

Sprawdź jak proste i wygodne jest zawarcie umowy ubezpieczenia!

Z ubezpieczenia możesz skorzystać:

 • w trakcie zawierania umowy pożyczki w placówce Banku lub przez Millenet,
 • w trakcie trwania umowy pożyczki - jeśli posiadasz nieubezpieczoną pożyczkę gotówkową w Banku Millennium, możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia poprzez złożenie podpisanego Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w placówce Banku.

Składka ubezpieczeniowa w zależności od wariantu wynosi 0,31% przyznanej kwoty pożyczki wraz z prowizją (jeżeli jest kredytowana) miesięcznie;

Dla Twojej wygody składka jest doliczana do kwoty kredytu.

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Czy wiesz, że dzięki ubezpieczeniu możesz obniżyć oprocentowanie pożyczki gotówkowej?

Obecnie obowiązuje Cennik Pożyczki Gotówkowej, zgodnie z którym zawarcie umowy ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną w Wariancie 1 i wskazanie Banku jako uprawnionego do wszystkich świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia obniży oprocentowanie Twojej pożyczki.

Jeśli zawrzesz umowę ubezpieczenia w Wariancie 1 w momencie zawierania umowy pożyczki, dodatkowo zmniejszy się prowizja Banku za udzielenie pożyczki.

Pożyczka Gotówkowa - Szczegóły aktualnej oferty znajdziesz tutaj

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczycieli - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Warunkach ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną. Podsumowanie istotnych cech produktu zawarte jest w Karcie Produktu - ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielami za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), oraz Europa Millennium Financial Services (dalej EMFS) działających w roli agentów ubezpieczeniowych dla kilku zakładów ubezpieczeń. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A, a EMFS jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem RA 11256036/A (https://rpu.knf.gov.pl/). Szczegółowe informacje na temat działalności Banku i EMFS jako agenta ubezpieczeniowego wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia, zawierającej również informacje o agencie ubezpieczeniowym. Bank i EMFS jako Agenci posiadają wystawione przez Ubezpieczycieli Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.

Dodatkowe produkty

Pożyczka Gotówkowa

Szybko, łatwo i niedrogo. Proste rozwiązanie na zrealizowanie swoich planów.

Pożyczka Konsolidacyjna

Oszczędność dzięki zmianie kilku rat w różnych bankach, na jedną - niższą.

Jak skorzystać

Przez internet

Sprawdź składkę
i kup ubezpieczenie online

Jeśli masz pytania,
zadzwoń!

22 598 41 07

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00