1,5% w skali roku z szansą na więcej

Zyskaj atrakcyjne oprocentowanie, łącząc oszczędzanie z inwestowaniem

Nota prawna

Program Inwestycyjny Millennium w Duecie to wiele korzyści

 • Minimalna wpłata już od 2000 zł z podziałem 50 na 50 (połowa środków trafia na lokatę, połowę inwestujesz w Program Inwestycyjny Millennium)

 • Zyskujesz 1,5% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie

 • Nie płacisz za otwarcie, wpłaty i prowadzenie programu

Jak zyskać atrakcyjne oprocentowanie?

Połącz oszczędzanie i inwestowanie:

 • chcesz wpłacić na przykład 5000 zł - połowa środków (2500 zł) trafia na 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 1,5% w skali roku, a resztę (2500 zł) inwestujesz w Program Inwestycyjny Millennium
 • wybierasz swój plan inwestycyjny: Stabilny, Umiarkowany lub Dynamiczny
 • po 3 miesiącach otrzymujesz środki wpłacone na lokatę, powiększone o naliczone odsetki, a Twoja inwestycja jest dalej kontynuowana w Programie Inwestycyjnym Millennium, dając Ci szansę na więcej
 • Twoje pieniądze są zawsze pod ręką i możesz po nie sięgnąć w dowolnym momencie (zerwanie lokaty wiąże się z utratą odsetek, wycofanie środków z inwestycji w ciągu 24 miesięcy od jej rozpoczęcia wiąże się z opłatami manipulacyjnymi)

Szczegóły i opłaty programu

Więcej na temat korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych ze sprzedażą pakietu produktów (sprzedaż krzyżowa) znajdziesz w zakładce MIFID w sekcji Sprzedaż Krzyżowa.

Poznaj trzy gotowe Plany Programu Inwestycyjnego Millennium

<b>Stabilny</b>

Stabilny

niski potencjał zysku
niskie ryzyko
Poznaj szczegóły
<b>Umiarkowany</b>

Umiarkowany

umiarkowany potencjał zysku
umiarkowane ryzyko
Poznaj szczegóły
<b>Dynamiczny</b>

Dynamiczny

wysoki potencjał zysku
wysokie ryzyko
Poznaj szczegóły

Jak zacząć inwestować ?

Przez internet

Program Inwestycyjny Millennium w Duecie jest dostępny w aplikacji mobilnej i Millenecie

Zacznij teraz

Wybierz najbliższą placówkę

Znajdź placówkę

Szczegóły i opłaty PI Millennium

Opłaty za obsługę programu
Opłaty manipulacyjne od wypłacanych środków
Za otwarcie 0 zł
Przy wypłacie do 12 miesiąca 1%
Za prowadzenie 0 zł
Wypłata powyżej 12 miesiąca do 24 miesiąca 0,5%
Za kolejne wpłaty 0 zł
Wypłata po 24 miesiącach 0%
Opłaty za obsługę programu
Za otwarcie 0 zł
Za prowadzenie 0 zł
Za kolejne wpłaty 0 zł
Opłaty manipulacyjne od wypłacanych środków
Przy wypłacie do 12 miesiąca 1%
Wypłata powyżej 12 miesiąca do 24 miesiąca 0,5%
Wypłata po 24 miesiącach 0%
 • Czas trwania programu

  Nie musisz deklarować, jak długo chcesz inwestować. Po 5 latach od pierwszej wpłaty subfundusze wchodzące w skład Planu zmienią się w rejestry nieobjęte programem.


  Okres inwestycji to okres od daty realizacji zlecenia nabycia poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszu w ramach programu do daty realizacji zlecenia odkupienia tych jednostek.

Poznaj nasze Plany

Możesz wybrać spośród 3 gotowych Planów zarządzanych przez ekspertów Millennium TFI

Plan Stabilny to rozwiązanie dla osób akceptujących niski poziom ryzyka utraty kapitału oraz niski potencjał zysku. W skład Planu wchodzą trzy subfundusze Millennium TFI:

 • 50% Millennium Obligacji Klasyczny FIO
  Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej.
 • 30% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO
  Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
 • 20% Millennium Obligacji Korporacyjnych SFIO
  Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych.

Plan Umiarkowany to subfundusze umożliwiające większe zyski niż na lokacie. Dla osób akceptujących umiarkowany poziom ryzyka utraty kapitału oraz okresowe wahania wartości inwestycji. W jego skład wchodzą trzy subfundusze Millennium TFI:

 • 45% Millennium Globalnych Akcji SFIO
  Inwestuje w spółki i przedsiębiorstwa z całego świata.
 • 35% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO
  Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
 • 20% Millennium Obligacji Klasyczny FIO
  Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Plan Dynamiczny to opcja z wysokim potencjałem zysku, ale też związana z wysokim ryzykiem. W skład tego Planu wchodzą subfundusze Millennium TFI charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka utraty części lub całości kapitału:

 • 60% Millennium Globalnych Akcji SFIO
  Inwestuje w spółki i przedsiębiorstwa z całego świata.
 • 25% Millennium Dynamicznych Spółek FIO
  Inwestuje w małe i innowacyjne polskie przedsiębiorstwa.
 • 15% Millennium Akcji FIO
  Inwestuje przede wszystkim w duże i znane polskie przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć

 • Wcześniejsza wypłata pieniędzy

  Zawsze masz dostęp do swoich środków. Pamiętaj, że wypłacając pieniądze z lokaty, stracisz odsetki. Każda wypłata z inwestycji w trakcie 24 miesięcy od zakupu PI Millennium zostanie obciążona opłatą manipulacyjną.

 • Zmiana planu w trakcie inwestycji

  Wybrany plan jest przypisany do Twojego programu. By zmienić strategię inwestycyjną, należy wypłacić środki i otworzyć nowy PI Millennium.

 • Zwiększenie inwestycji

  Zawsze masz możliwość dokonania kolejnej wpłaty do swojego planu w programie inwestycyjnym. Pamiętaj, że depozyt zakładany jest na określoną kwotę i czas, dlatego nie możesz dopłacać do niego kolejnych środków.

 • Zakładanie kilku Duetów

  Możesz otworzyć wiele produktów, dzieląc swoje środki na część depozytową i inwestycyjną.

Ważne dokumenty

Pytania i odpowiedzi


 • Dostęp do oferty produktów inwestycyjnych w Banku Millennium otrzymasz po wypełnieniu ankiety inwestycyjnej (Testu oceny grupy docelowej oraz adekwatności) i podpisaniu Umowy ramowej o świadczenie usług finansowych oraz Umowy dostępu do usług przez kanały bankowości elektronicznej. Dzięki odpowiedziom udzielonym w ankiecie poznajemy Twoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne oraz jesteśmy w stanie ocenić, czy wybrany produkt inwestycyjny jest dla Ciebie adekwatny oraz zgodny z Twoimi potrzebami, cechami i celami.

  Ankieta inwestycyjna oraz umowa ramowa są dostępne w Millenecie, aplikacji mobilnej Banku Millennium, a także dowolnej placówce Banku.


 • To produkt łączący oszczędzanie i inwestowanie w jednym. Połowę środków wpłacasz na 3-miesięczną lokatę ze stałym oprocentowaniem 1,5% w skali roku, a resztę inwestujesz w jeden z planów Programu Inwestycyjnego Millennium: Stabilny, Umiarkowany lub Dynamiczny.


 • Tak, zawsze masz możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy – zarówno z części lokacyjnej, jak i inwestycyjnej. W przypadku wypłaty środków z lokaty przed terminem jej zakończenia, odsetki nie zostaną naliczone. Natomiast jeśli wypłacisz pieniądze z części inwestycyjnej przed upływem 12 miesięcy, naliczymy opłatę umorzeniową w wysokości 1% od kwoty odkupienia, po upływie 12 miesięcy i przed zakończeniem 24 miesięcy naliczymy opłatę umorzeniową w wysokości 0,5%. Po 24 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji możesz wypłacić środki bez opłat.


 • Produkt możesz otworzyć już od 2000 zł (1000 zł trafia na lokatę, a 1000 zł do Programu Inwestycyjnego Millennium).


 • Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Możesz założyć dowolną liczbę produktów.


 • Program Inwestycyjny Millennium to trzy gotowe plany do wyboru (Stabilny, Umiarkowany i Dynamiczny), które różnią się wysokością potencjalnych zysków i poziomem ryzyka inwestycyjnego. Każdy z nich oferuje dywersyfikację środków, czyli jednoczesną inwestycję w trzy wyselekcjonowane subfundusze Millennium TFI. Dzięki temu ograniczasz ryzyko inwestycji, rozkładając je pomiędzy różnorodne strategie inwestycyjne, a jednocześnie korzystasz z potencjału światowych rynków.

  Do Ciebie należy decyzja, który plan spełnia Twoje oczekiwania inwestycyjne.

  Za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych Millennium TFI masz możliwość inwestowania w instrumenty rynków kapitałowych. W zależności od wybranego planu będą to akcje polskich i globalnych spółek lub obligacje skarbowe oraz korporacyjne.

  Więcej informacji o strategii inwestycyjnej każdego planu i poszczególnych funduszy inwestycyjnych znajdziesz w Karcie Planu oraz w odpowiednich dokumentach KIID.


Skontaktuj się z nami

 1. Wypełnij formularz. Oddzwonimy

  Wypełnij formularz
 2. lub zadzwoń do nas