O lokacie

Lokata Millenet to lokata dostępna w oddziale, TeleMillennium oraz za pośrednictwem Internetu, zapewniająca:

  • korzystne lokowanie nadwyżki wolnych środków,
  • możliwość wyboru terminu i oprocentowania lokaty,
  • stałe oprocentowanie.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe (w skali roku) dla Lokaty Millenet:

Okres (dni)

1-15

16-31

32-61

62-92

93-123

124-275

276-366

367-732

PLN

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,75%

3,00%

4,00%

5,00%

EUR

-

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

-

USD/GBP

-

0,20%

0,20%

0,20%

0,40%

0,40%

0,50%

-

Minimalna kwota depozytu: 500 ZŁ, 200 USD, 200 EUR lub 200 GBP.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Prestige

Konsultanci Linii Prestige przez całą dobę udzielają szczegółowych informacji oraz realizują dyspozycje Klientów.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

Przez Internet

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Klientem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 12 7000
W Aplikacji Mobilnej

W naszych placówkach

Wybierz najbliższą placówkę