O lokacie

Stałe oprocentowanie

Lokata standardowa to lokata o stałym oprocentowaniu, dostępna w walutach: PLN, USD i EUR.

Lokata ta jest dostępna w dwóch wariantach:

 • nieodnawialnym - po upływie terminu kapitał lokaty wraz z odsetkami zostaje automatycznie przeksięgowany na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
 • odnawialnym - z odsetkami kapitalizowanymi na rachunku lokaty lub z odsetkami przeksięgowanymi na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Sposób zadysponowania odsetkami (kapitalizacja lub przelew na rachunek) może być zmieniony także w trakcie trwania lokaty.

Lokata standardowa w Prestige to:

 • bezpieczeństwo przechowywania środków,
 • możliwość konfiguracji sposobu wypłaty odsetek (wypłata/kapitalizacja) oraz automatycznego odnawiania w dniu zapadalności,
 • dodatkowy przedmiot zabezpieczenia Pożyczki pod aktywa lub innych produktów kredytowych,
 • wygodny sposób lokowania środków, których wysokość nie pozwala na utworzenie lokaty negocjowanej.

Dowolny okres oszczędzania

Lokata standardowa może być otwarta na okres od 1 dnia nawet do 24 miesięcy, w zależności od Twoich potrzeb.

 • Zyskujesz atrakcyjne, stałe oprocentowanie podczas całego okresu trwania lokaty.
 • Masz możliwość wyboru dowolnego okresu oszczędzania - nawet 1 dzień.
 • Dajemy Ci także możliwość wycofania środków w dowolnym momencie.
 • Brak opłat za otwarcie lokaty.
 • Możesz lokatę wykorzystać jako dodatkowy przedmiot zabezpieczenia Pożyczki pod aktywa lub innych produktów kredytowych.

Kwota minimalna lokaty wynosi 500 PLN lub 200 USD lub 200 EUR w zależności od wybranej waluty.

Lokatę standardową można założyć w PLN na okresy: 1 dzień, 15 dni, 1, 2, 3, 6, 9, 12 i 24 miesiące, a w EUR i USD na 3, 6 i 12 miesięcy.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Prestige

Konsultanci Linii Prestige przez całą dobę udzielają szczegółowych informacji oraz realizują dyspozycje Klientów.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

W naszych placówkach

Wybierz najbliższą placówkę

Linia Prestige

Zadzwoń do nas

801 12 7000