O lokacie

Lokata Mobilna jest dostępna wyłącznie w Aplikacji Mobilnej.

  • Bardzo wysokie oprocentowanie lokaty: na 3-miesięcznej lokacie 5,00% w skali roku!
  • Lokatę otworzysz w dowolnym miejscu i czasie za pomocą Aplikacji Mobilnej Banku Millennium
  • Możesz wpłacić od 500 PLN do 25 000 PLN!

W przypadku rachunku indywidualnego, możesz posiadać tylko jedną Lokatę Mobilną. Po jej zakończeniu możesz założyć kolejną Lokatę Mobilną.

W przypadku rachunku wspólnego, każdy posiadacz rachunku wspólnego może otworzyć jedną Lokatę Mobilną poprzez swoją Aplikację Mobilną. Po zakończeniu lokaty, może założyć kolejną.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Mobilnej jest stałe i naliczane od całości salda.

Okres/Saldo500 zł - 25 000 zł
3 miesiące (oferta standardowa)5,00%

Lokata nieodnawialna. Oprocentowanie w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Prestige

Konsultanci Linii Prestige przez całą dobę udzielają szczegółowych informacji oraz realizują dyspozycje Klientów.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

W Aplikacji Mobilnej

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 12 7000