Zmiany w bankowości internetowej

Ze względu na dyrektywę unijną PSD2 zmieniamy m.in. sposób logowania do Millenetu. Szczegóły w skrzynce kontaktowej po zalogowaniu

Bezpieczeństwo

Podczas logowania:

  • nie podawaj numeru telefonu w części lub w całości,
  • nie podawaj więcej niż dwóch znaków z identyfikatora (np. PESEL),
  • nie używaj linków do systemu bankowości elektronicznej z wiadomości email.

Nie instaluj na telefonie certyfikatów i programów z linków w wiadomościach SMS lub innych podejrzanych źródeł. Więcej o bezpieczeństwie