• Zgłaszanie roszczenia

  Zadzwoń na infolinię Ubezpieczyciela przeznaczoną dla Klientów Banku - 58 558 73 00.

  Szkodę możesz zgłosić także:

  • poprzez indywidualne konto dostępne po zalogowaniu się pod adresem polisaonline.ergohestia.pl
  • poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl
  • ustnie lub pisemnie u przedstawiciela Ubezpieczyciela
  • pisemnie na adres siedziby Ubezpieczyciela: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

 • Kontakt z Ubezpieczycielem

  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot
  www.ergohestia.pl

  Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem - 58 558 73 00

  Grupa ERGO Hestia w ramach oferty ubezpieczeń turystycznych przygotowanej dla Klientów Banku Millennium występuje pod marką mtu24.pl.


 • Odstąpienie/Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Od umowy ubezpieczenia można odstąpić w ciągu 30 dni od jej zawarcia:

  • w przypadku umów zawartych na krócej niż 30 dni - nie później niż dzień przed rozpoczęciem ochrony. W takiej sytuacji otrzymasz zwrot pełnej składki ubezpieczeniowej.
  • w przypadku umów zawartych na okres 30 dni albo dłuższy - w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Ubezpieczającego o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy. W takiej sytuacji otrzymasz proporcjonalny zwrot składki - za okres, w którym Ubezpieczyciel nie świadczył ochrony.

  Ubezpieczający może odstąpić od umowy:

  1. poprzez indywidualne konto dostępne po zalogowaniu się pod adresem: polisaonline.ergohestia.pl
  2. poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl
  3. ustnie lub pisemnie u przedstawiciela Ubezpieczyciela
  4. pod numerem telefonu - 58 558 73 00
  5. pisemnie, na adres siedziby Ubezpieczyciela - ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

  Ubezpieczającemu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.