Pakiet Bardzo Pomocny

Zapewnij sobie bezpieczeństwo i wygodę 24/7 w zakresie pomocy domowej oraz medycznej

O ubezpieczeniu

Pakiet Bardzo Pomocny to wygodne ubezpieczenie dostępne razem z kontem Millennium 360°, które oferuje pomoc medyczną oraz domową:

 

 • możesz skorzystać aż z 7 świadczeń assistance rocznie
 • przez 3 miesiące od otwarcia konta ochrona jest bezpłatna (później składka wynosi tylko 4,98 zł/mies.)
 • w razie nagłej sytuacji wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego Europ Assistance: (+48) 22 203 75 00

Z pomocy medycznej oraz domowej w ramach ubezpieczenia możesz korzystać na terenie RP pod adresem wskazanym przez Ciebie w dokumentacji bankowej. Ubezpieczenie pokrywa świadczenia specjalistów do kwot określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenialink otwiera się w nowym oknie. Ochrona w ramach Pakietu Bardzo Pomocnego jest oferowana w formie indywidualnej przez Ubezpieczyciela – TU Europa S.A.

Co obejmuje

Assistance medyczny

Z pomocy medycznej w ramach Pakietu Bardzo Pomocnego możesz skorzystać zarówno Ty, jak i Twoje dzieci, które w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia objęte będą szczególną opieką.

W razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub hospitalizacji dziecka ubezpieczyciel zapewni:

Assistance medyczny
 • wizytę lekarza lub pielęgniarki, a w przypadku hospitalizacji – pomoc domową czy wsparcie w okresie rekonwalescencji

 • dostęp do infolinii medycznej, drugiej opinii lekarskiej, telefonicznej konsultacji lekarskiej oraz serwisu Tele-Maluch

 • transport do szpitala i ze szpitala, a także dostawę leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego

 • korepetycje dla Twoich dzieci, aby mogły szybko nadrobić szkolne zaległości

Assistance domowy

W ramach Pakietu Bardzo Pomocnego ubezpieczyciel pokrywa koszty usług specjalistów, a Ty finansujesz jedynie koszty potrzebnych części lub akcesoriów. Jeśli urządzenie mobilne, takie jak np. smartfon czy tablet, zostanie skradzione z Twojego domu, ubezpieczenie pokryje koszt zakupu nowego urządzenia.

W przypadku zalania, pożaru lub innego zdarzenia losowego, np. uszkodzenia zamków, zagubienia kluczy, awarii sprzętu RTV/AGD/PC czy urządzeń mobilnych możesz skorzystać z pomocy:

Assistance domowy
 • elektryka

 • hydraulika

 • szklarza

 • technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

 • dekarza, ślusarza i murarza

Jak kupić ubezpieczenie

Przez internet

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, załóż konto Millennium 360°.

Jeśli jesteś naszym Klientem, wypełnij formularz.

Wybierz najbliższą placówkę

debug: true Znajdź placówkę

Ważne dokumenty