• Karta debetowa

  Karta wydawana do konta, zwana często kartą do bankomatu. Dzięki niej możliwe jest dokonywanie wypłaty gotówki z bankomatu, płacenie za zakupy w sklepach oraz punktach usługowych, realizowanie transakcji przez Internet, a także korzystanie z usługi Cash Back. Dokonanie wypłaty w bankomacie lub płatności w punkcie handlowo - usługowym od razu rejestrowane jest na koncie osobistym. Transakcje dokonane kartą debetową mogą być przeprowadzone do wysokości środków dostępnych na koncie osobistym, dlatego też karta debetowa nie pozwala na wypłatę większej kwoty pieniędzy niż jest aktualnie dostępna na koncie osobistym.

 • Karta kredytowa

  Karta, która nie wykorzystuje środków zgromadzonych na koncie osobistym, lecz dostępny limit kredytowy. Oznacza to, że dokonanie płatności kartą kredytową możliwe jest nawet wtedy, gdy na koncie osobistym nie ma już dostępnych środków. Dzięki karcie kredytowej nie wydaje się własnych środków finansowych, które można w zamian ulokować np. na koncie oszczędnościowym lub lokacie. Od transakcji dokonanych kartą kredytową naliczane są odsetki, jeśli jednak w ustalonym przez bank terminie w całości spłaci się zadłużenie, wówczas odsetki od transakcji bezgotówkowych nie zostaną zaksięgowane.

 • Kod PIN

  Czterocyfrowy kod, udostępniany tylko i wyłącznie posiadaczowi karty i służący do potwierdzania transakcji dokonywanych za pomocą karty płatniczej. Umożliwia on bezpieczne korzystanie z karty płatniczej i jest niezbędny, aby wypłacić gotówkę z bankomatu lub zapłacić w sklepie.

 • Limit karty

  Kwota, jaką możesz wydać za pomocą karty kredytowej. Limit ten przyznaje bank na podstawie oceny zdolności kredytowej.

 • Spłata minimalna

  Minimalna kwota, którą należy zasilić rachunek karty kredytowej w wymaganym terminie. Po zapłaceniu kwoty minimalnej pozostałą część salda zadłużenia można spłacić w późniejszym terminie.

 • Okres bezodsetkowy

  Okres, w którym od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą kredytową bank nalicza odsetki, jednak w sytuacji dokonania całkowitej spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie nie zostaną one zaksięgowane. W Banku Millennium okres ten wynosi aż do 51 dni. Oznacza to, że np. za zakupy zrobione kartą kredytową w kwietniu i w pełni spłacone do 25 maja bank nie zaksięguje żadnych odsetek z tytułu transakcji bezgotówkowych.