Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej to wygodna forma dokonywania wpłaty na rachunek Klienta. Klient w specjalnej, bezpiecznej kopercie umieszcza odliczoną kwotę i wypełnia dowód wpłaty. Następnie przekazuje kopertę:

 • kasjerowi w placówce Banku Millennium,
 • do wrzutni nocnej Banku Millennium czynnej 24 godziny na dobę.
 

Przyjętą gotówkę przelicza pracownik banku bez obecności wpłacającego, a następnie środki pieniężne księgowane są na wskazany w dowodzie wpłaty rachunek bankowy.

Placówki, które nie obsługują wpłat i wypłat zamkniętych

Korzyści:

 • możesz wybrać dogodną formę dokonywania wpłat: w placówce, za pośrednictwem wrzutni,
 • w łatwy i szybki sposób dokonasz wpłaty nadwyżki finansowej na swój rachunek firmowy,
 • ograniczysz ryzyko związane z pozostawieniem gotówki w siedzibie firmy,
 • poprzez wrzutnię nocną możesz dokonać wpłaty w każdej chwili, 24 godziny na dobę,
 • oszczędzisz czas, gdyż nie będziesz musiał oczekiwać na przeliczenie kwoty wpłaty.

Jak uzyskasz dostęp do usługi?

Wystarczy, że posiadasz rachunek firmowy w Banku Millennium i zawrzesz Umowę o przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, abyś mógł korzystać z atrakcyjnej usługi.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w placówkach Banku Millennium lub pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31 albo numerem stacjonarnym +48 22 598 41 61 (dla połączeń z zagranicy lub z telefonu komórkowego).

Inkaso samochodowe

Inkaso samochodowe to usługa umożliwiająca Klientowi dokonywanie wpłat bądź wypłat gotówkowych w siedzibie swojej firmy. Przeliczanie odebranej w siedzibie Klienta gotówki, jej transport, a także przygotowywanie gotówki do wypłaty dokonywane są przez firmę zewnętrzną w ramach umowy zawartej z Bankiem.

Inkaso samochodowe jest realizowane po dostarczeniu przez Klienta zamówienia na transport gotówki. Zamówienie może być składane: w placówce Banku, poprzez TeleMillennium, a dla wpłat gotówkowych w strefie* również bezpośrednio w firmie zewnętrznej.

* Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Białystok, Olsztyn, Szczecin, Rzeszów i mniej więcej 20-kilometrowy obszar wokół nich.

Korzyści:

 • zwiększysz elastyczność obsługi gotówkowej w swojej firmie,
 • oszczędzisz czas konieczny przy dokonywaniu wpłat i wypłat w placówce Banku,
 • będziesz mógł realizować wpłaty także poza godzinami pracy placówek Banku, również w weekendy i święta,
 • ograniczysz ryzyko kradzieży związane z pozostawianiem gotówki w siedzibie firmy,
 • nie poniesiesz ryzyka związanego z transportem gotówki - przejmie je za Ciebie firma zewnętrzna,
 • będziesz mógł wybrać miejsce i czas dokonywania wpłat bądź wypłat w formie inkasa samochodowego,
 • wpłacone środki znajdą się na Twoim rachunku najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 10.00.

Jak uzyskasz dostęp do usługi inkasa samochodowego?

Aby mieć dostęp do usługi, wystarczy, że posiadasz rachunek firmowy w Banku Millennium i podpiszesz stosowne dokumenty o korzystanie z usługi inkasa samochodowego.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w placówkach Banku Millennium lub pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31 albo pod numerem stacjonarnym +48 22 598 41 61 (dla połączeń z zagranicy lub z telefonu komórkowego).

Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności

AIPP to usługa umożliwiająca identyfikację masowych wpłat na podstawie niepowtarzalnych numerów rachunków bankowych przydzielonych przez Klienta Banku swoim płatnikom.

Dzięki tej usłudze wszystkie wpływy na rachunek (wpłaty i przelewy przychodzące) zostaną automatycznie zadekretowane i zaksięgowane w systemie finansowo-księgowym Twojej firmy.

AIPP została stworzona z myślą o firmach, które mają dużą bazę odbiorców dokonujących częstych wpłat i chcą efektywnie zarządzać całym procesem odbioru i rejestracji należności.

Korzyści:

 • zredukujesz koszty operacyjne, które ponosisz przy standardowym sposobie rozliczeń wpłat od swoich kontrahentów,
 • poprawisz kontrolę wpływów należności, gdyż bezbłędnie zidentyfikujesz wpłacającego oraz wysokość wpłaty,
 • zwiększysz wygodę rozliczeń z kontrahentami, którzy nie mają rachunku bankowego,
 • otrzymasz raporty zbiorcze ze wszystkimi wpływami na Twój rachunek za poprzedni dzień roboczy (raport zbiorczy, dostępny jest dla osób korzystających z serwisu bankowości internetowej Millenet, bądź Elektronicznego Systemu Obsługi Bankowej ESOBIG®),
 • będziesz miał dostęp do elektronicznego archiwum, które pozwoli Ci zmniejszyć ilość dokumentacji papierowej (elektroniczne archiwum przechowuje dokumenty sprzed 3 miesięcy).

Jak uzyskasz dostęp do usługi AIPP?

Wystarczy, że posiadasz rachunek firmowy w Banku Millennium i zawrzesz Umowę o świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności, abyś mógł korzystać z atrakcyjnej usługi. Odwiedź jedną z naszych placówek i porozmawiaj z Doradcą Biznes, który pomoże Ci sparametryzować usługę odpowiednio do Twoich potrzeb.

Szczegółowe informacje o ofercie uzyskasz również pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31 lub +48 22 598 41 61 (dla połączeń z zagranicy lub telefonu komórkowego).