Zlecenia stałe

Zlecenia stałe to prosta i wygodna forma płacenia cyklicznych rachunków o stałej wysokości. Zlecenia dokonywane są regularnie przelewem z rachunku Klienta na wskazane konto, zgodnie ze wskazaną kwotą i terminem.

Korzyści:

 • oszczędzisz czas, gdyż nie będziesz musiał co miesiąc definiować i zlecać płatności,
 • bezpłatnie zdefiniujesz i będziesz mógł wielokrotnie modyfikować zlecenia stałe,
 • w łatwy sposób skorzystasz z usługi zarówno w placówce Banku, jak i poprzez TelleMillennium i Millenet,
 • Bank będzie czuwał nad terminowością płatności za Ciebie.

Jak zdefiniujesz zlecenie stałe?

Wystarczy, że posiadasz rachunek firmowy w PLN w Banku Millennium, abyś mógł zdefiniować zlecenie stałe:

 • w placówce Banku,
 • poprzez system bankowości internetowej Millenet,
 • poprzez TelleMillennium.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w placówkach Banku Millennium lub pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31 albo pod numerem stacjonarnym +48 22 598 41 61 (dla połączeń z zagranicy lub z telefonu komórkowego).

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to nowoczesna usługa polegająca na tym, że w dniu płatności wskazanym na fakturze wierzyciel wysyła za pośrednictwem swojego banku dyspozycję obciążenia rachunku dłużnika i otrzymuje należną mu kwotę na swój rachunek bankowy.

Jakie korzyści osiągniesz jako płatnik faktury (dłużnik)?

 • wszystkie czynności związane z opłaceniem należności na rzecz wierzyciela wykona za Ciebie wierzyciel i bank,
 • będziesz miał pewność, że transakcja zostanie zrealizowana w dniu płatności,
 • oszczędzisz czas, gdyż nie będziesz musiał każdorazowo składać zleceń na dokonywanie przelewów w placówce ani przez Internet,
 • możesz odwołać transakcję,
 • unikniesz ewentualnych błędów występujących w przypadku ręcznego wystawiania polecenia przelewu,
 • możesz otrzymywać informacje SMS o dokonanych transakcjach.

Jakie korzyści osiągniesz jako wierzyciel?*

 • będziesz terminowo otrzymywał należności od swoich Klientów,
 • uzyskasz szybki dostęp do środków na rachunku,
 • zredukujesz koszty administracyjne i ograniczysz przesyłane dokumenty,
 • otrzymasz pełne informacje o zrealizowanych poleceniach zapłaty,
 • ograniczysz ryzyko nieotrzymania płatności.

* Usługa przeznaczona jest dla Klientów segmentu Bankowości Przedsiębiorstw. W celu skorzystania z usługi prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym. Dodatkowe informacje uzyskasz również pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31.

Jak uruchomisz polecenie zapłaty?

Jeśli jesteś płatnikiem i pragniesz skorzystać z usługi wystarczy, że:

 • potwierdzisz ze swoim kontrahentem ( np. spółdzielnią, zakładem energetycznym, operatorem telefonicznym), że korzysta on z usługi polecenia zapłaty i poprosisz o udostępnienie identyfikatora płatności,
 • wypełnisz formularz, który jest dostępny w placówce Banku Millennium u Doradcy Biznes.

Od tego momentu zajmiemy się całym procesem uruchomienia usługi, łącznie z przekazaniem upoważnienia do wskazanego przez Ciebie kontrahenta. W dalszym ciągu będziesz otrzymywał faktury, natomiast my przejmiemy za Ciebie obowiązek terminowego regulowania należności ze środków dostępnych na rachunku Twojej firmy. Pamiętaj jedynie, aby na Twoim koncie znalazła się wystarczająca kwota, potrzebna do zrealizowania transakcji.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w placówkach Banku Millennium lub pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31 albo pod numerem stacjonarnym +48 22 598 41 61 (dla połączeń z zagranicy lub z telefonu komórkowego).

Płatności za rachunki

Płatności za rachunki są wygodnym sposobem regulowania należności z tytułu powtarzających się faktur i rachunków o zmiennej kwocie (np. stałe dostawy, opłaty, czynsze). Klient definiując usługę wskazuje rachunki, na które należy dokonać płatności i podaje ich nazwy. Płatności za rachunki dokonuje poprzez sieć bankomatów Millennium lub za pomocą serwisu telefonicznego TeleMillennium, bez konieczności stania w kolejce w banku, czy też na poczcie.

Korzyści:

 • oszczędzisz czas, gdyż płatności dokonasz w bankomacie lub poprzez TeleMillennium, bez konieczności wizyty w placówce banku bądź na poczcie,
 • płatności za rachunki możesz realizować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • będziesz miał możliwość odroczenia terminu płatności za rachunek, jeśli zrealizujesz płatność za pomocą karty kredytowej Millennium VISA Business za pośrednictwem TeleMillennium,
 • bezpłatnie zdefiniujesz i będziesz miał możliwość modyfikowania płatności,
 • w łatwy sposób skorzystasz z usługi zarówno w placówce Banku, jak i poprzez TeleMillennium.

Jak zdefiniujesz i dokonasz płatności za rachunki?

Wystarczy, że posiadasz rachunek firmowy w PLN w Banku Millennium, abyś mógł zdefiniować płatności za rachunki:

 • w placówce Banku,
 • poprzez TelleMillennium.

Definiowanie rachunku w placówce jest możliwe za okazaniem faktury lub rachunku. Za pośrednictwem
TeleMillennium możesz definiować rachunki za określony zakres usług:

 • dostawców wody, gazu ziemnego, prądu,
 • dostawców telewizji, Internetu, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej,
 • dostawców usług komunalnych,
 • płatności czynszu.

Realizacja zdefiniowanych przez Ciebie płatności następuje przy użyciu karty debetowej Millennium VISA Executive Electron w bankomatach Millennium, jak również za pośrednictwem TeleMillennium.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w placówkach Banku Millennium lub pod numerem TeleMillennium 801 31 31 31 albo pod numerem stacjonarnym +48 22 598 41 61 (dla połączeń z zagranicy lub z telefonu komórkowego).