O banku w bankomacie

Bankomaty Banku Millennium zapewniają szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do własnych pieniędzy przez całą dobę. Można w nich w każdej chwili dokonać również innych transakcji: sprawdzić i wydrukować saldo, poznać listę ostatnich 10 transakcji, zmienić PIN, doładować telefon komórkowy, wydrukować H@sło 2 używane w Millenecie czy też przelać pieniądze na inny rachunek

W przypadku użycia kart kredytowych Banku Millennium można wypłacić gotówkę, sprawdzić stan zadłużenia karty, zmienić PIN i doładować telefon komórkowy. Wybór rodzaju transakcji następuje zawsze po włożeniu karty, wyborze języka i podaniu PIN. Bankomaty realizują transakcje w języku polskim i angielskim. Bankomaty zlokalizowane są w punktach dostępnych całą dobę lub w centrach handlowych w godzinach ich otwarcia

Przed użyciem bankomatu klient może sprawdzić dostępność usług. Na ekranach reklamowych wyświetlanych przed włożeniem karty umieszczone są ikonki z symbolem banknotu i wydruku. Jeżeli są one widoczne bez przekreśleń oznacza to pełną funkcjonalność bankomatu - możliwość wypłaty gotówki jak i drukowania wszystkich potwierdzeń. W przypadku, gdy dowolna z ikonek jest przekreślona oznacza to chwilowy brak możliwości dokonania wypłaty (przekreślona ikonka banknotu) lub otrzymania wydruku (przekreślona ikonka wydruku).

Placówki i bankomaty

Transakcje

 • Wypłata (kwota zdefiniowana)

  Po wyborze transakcji Wypłata gotówki (dla kart debetowych) i Pożyczka gotówkowa (dla kart kredytowych) na ekranie monitora pokazane są następujące kwoty do wyboru: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 PLN. Transakcja wypłaty może być dokonana z potwierdzeniem (wydrukiem) lub bez wydruku za pomocą wszystkich kart Banku Millennium: debetowych i kredytowych (VISA, MasterCard). Na wydruku poza datą, godziną i miejscem transakcji podana jest kwota wypłaty, aktualne saldo i saldo dostępne (dla karty debetowej) lub saldo kredytu (dla karty kredytowej).
  W przypadku braku możliwości dokonania wypłaty wynikającej na przykład z awarii bankomatu opcja wypłaty nie pojawia się w zestawie transakcji do wyboru.


 • Wypłata

  Po wyborze transakcji Wypłata gotówki (Pożyczka gotówkowa) na ekranie kwot zdefiniowanych klient może wybrać opcję "Inna kwota" (klawisz w lewym dolnym rogu). Pokazuje się wtedy nowy ekran z możliwością wpisania kwoty stanowiącej wielokrotność 50 złotych. Po wprowadzeniu kwoty z klawiatury zawsze należy ją potwierdzić naciskając zielony klawisz na klawiaturze numerycznej. Transakcja wypłaty może być dokonana z wydrukiem lub bez - tak samo jak dla transakcji wypłaty z kwotą zdefiniowaną.

  Transakcja wypłaty może zostać wykonana za pomocą wszystkich kart wydawanych w Banku Millennium (debetowe i kredytowe).

  W przypadku braku możliwości dokonania wypłaty wynikającej na przykład z awarii bankomatu opcja wypłaty nie pojawia się w zestawie transakcji do wyboru.


 • Sprawdzenie salda

  Po wyborze transakcji Stan konta (dla kart debetowych) lub Dostępny kredyt (dla kart kredytowych) klient decyduje czy saldo ma być wyświetlone na ekranie czy też wydrukowane. Realizowane jest to za pomocą wyboru odpowiednich klawiszy funkcyjnych z boku ekranu bankomatu. Dla kart debetowych podawane jest aktualne saldo i saldo dostępne, a dla kart kredytowych podawana jest kwota wykorzystanych środków (Saldo aktualne) i kwota pozostałych dostępnych środków w ramach przyznanego limitu na kartę (Saldo dostępne).


 • 10 ostatnich transakcji

  Transakcja jest dostępna dla kart debetowych Banku Millennium. Po wybraniu tej transakcji (Lista 10 ostatnich transakcji) następny ekran umożliwia wybór przez klienta czy ostatnie 10 transakcji ma być wyświetlone na ekranie czy też wydrukowane. Klient decyduje o tym wybierając i naciskając odpowiedni klawisz funkcyjny z boku ekranu bankomatu.

 • Zmiana PIN

  Transakcja umożliwia zmianę PIN dla używanej karty. Po wyborze opcji Zmiana PIN-u na ekranie bankomatu dla prawidłowego wykonania operacji niezbędne jest wprowadzenie dwukrotnie nowego PIN. Transakcję można wykonać dla wszystkich kart wydawanych w Banku Millennium - zarówno debetowych jak i kredytowych.

 • Płatności za rachunki

  Transakcja jest dostępna dla kart debetowych Banku Millennium. Wybór opcji Płatność za rachunki na ekranie bankomatu pozwala na dokonanie transferu kwoty z rachunku bieżącego na wcześniej zdefiniowany w oddziale banku rachunek. Klient może zdefiniować beneficjenta pod dowolną nazwą np. Czynsz, Gaz, Energia itp. Nazwa ta pojawia się na ekranie bankomatu po wyborze transakcji Płatność za rachunki. Następnie należy wybrać beneficjenta poprzez wciśnięcie klawisza funkcyjnego znajdującego się obok nazwy beneficjenta. Następnie należy wprowadzić kwotę przelewu i potwierdzić ją zielonym klawiszem z klawiatury numerycznej. W trakcie transakcji klient może zdecydować czy drukować potwierdzenie wykonania transakcji czy wystarczy potwierdzenie na ekranie.

 • Doładowanie telefonu

  Po wyborze opcji Doładowanie telefonu możliwe jest doładowanie karty pre-paid dowolnego telefonu komórkowego. Po wyborze tej transakcji należy wybrać operatora telefonii, następnie wprowadzić numeru telefonu i kwotę doładowania potwierdzając ją zielonym przyciskiem na klawiaturze numerycznej. Można doładować karty następujących operatorów Plus (Simplus, MixPlus, 36i6), Orange, TAK TAK, SAMI SWOI, Heyah, Play. W trakcie transakcji klient może zdecydować czy drukować potwierdzenie wykonania transakcji czy wystarczy potwierdzenie na ekranie.

 • Wydruk H@sła 2

  Transakcja umożliwia wydruk H@sła 2, które służy do weryfikacji zmiany numeru telefonu komórkowego używanego do potwierdzania transakcji wykonywanych za pomocą Millenetu (MilleSMS). Aby wydrukować H@sło 2 należy wybrać opcję Kanały bankowości elektronicznej, a następnie transakcję Wydrukuj H@sło 2. W przypadku braku możliwości wydruku wynikającego na przykład z awarii drukarki potwierdzeń opcja Wydrukuj H@sło 2 nie jest widoczna na ekranie. Transakcja może być dokonana za pomocą kart debetowych lub kredytowych wydanych przez Bank Millennium.

Bezpieczeństwo

 • Wybór bankomatu

  • Zwracaj uwagę na otoczenie bankomatu. Staraj się unikać używania bankomatu w nocy. Upewnij się czy następna osoba zachowuje odpowiedni odstęp. Zachowaj ostrożność i jeżeli ktoś Cię obserwuje lub robi sztuczny tłok anuluj transakcję i użyj innego bankomatu.
  • Staraj się używać zawsze tego samego bankomatu. Ułatwi to wykrycie ewentualnych zainstalowanych obcych elementów na bankomacie.
  • Zawsze sprawdzaj czy na bankomacie nie ma zainstalowanych podejrzanych elementów. Jeżeli zauważysz cokolwiek podejrzanego czy też nietypowego lub widoczne ślady manipulacji przy bankomacie nie używaj go i powiadom Bank.

 • Używanie bankomatu, realizacja transakcji

  • Daj innym przestrzeń do wygodnego wprowadzenia PIN. Zalecane jest zachowanie odległości około 2 metrów od osoby używającej bankomatu do momentu, kiedy ona zakończy transakcję.
  • Nigdy nie wprowadzaj karty do czytnika „na siłę". Problem z włożeniem karty do czytnika może oznaczać awarię czytnika lub próbę zamontowania przestępczych urządzeń.
  • Nie wprowadzaj PIN zanim bankomat o to nie poprosi. Podczas realizacji transakcji stój blisko bankomatu. Zawsze zasłaniaj klawiaturę uniemożliwiając podejrzenie Twojego numeru PIN. Najlepiej zrobić to zakrywając klawiaturę drugą ręką. W ten sposób, nawet w przypadku zainstalowania ukrytej kamery Twój PIN pozostanie nieznany.
  • Zwracaj uwagę na zachowanie bankomatu. Jeżeli zauważysz nienormalne zachowanie anuluj transakcję i zgłoś ten fakt do Banku.
  • Wyjmuj kartę z czytnika jak tylko bankomat Cię o to poprosi. Jeżeli karta jest zatrzymana przez bankomat natychmiast powiadom Bank. Nie korzystaj z pomocy nieznajomych.

 • Zakończenie transakcji

  • Schowaj pieniądze i kartę po zakończeniu transakcji, a przed opuszczeniem strefy przy bankomacie.
  • Nie stój przy bankomacie z gotówką.
  • Jeżeli zauważysz podejrzane i nielegalne zachowania przy bankomacie opuść strefę przy bankomacie i natychmiast powiadom Bank.