MilleSMS

Dzięki MilleSMS będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia na telefon komórkowy o operacjach na Twoim koncie oraz o transakcjach dokonanych Twoimi kartami płatniczymi. Możesz również zdefiniować rachunki oraz karty kredytowe, odnośnie których będziesz wysyłać zapytania SMS ze swojego telefonu komórkowego oraz wykonywać przelewy, czy też doładować telefon komórkowy.


MilleSMS to:

 • Szybka i dokładna informacja - możesz otrzymywać MilleSMS-y zarówno przed wykonaniem operacji (np. przed wykonaniem zlecenia stałego, przed spłatą raty kredytu), jak i po wykonaniu operacji (np. po otrzymaniu lub wykonaniu przelewu, transakcji kartą płatniczą, wypłacie gotówki z bankomatu)
 • Kontrola własnych wydatków
 • Usługa dopasowana do Twoich potrzeb - to Ty decydujesz zarówno o rodzaju, jak i minimalnej kwocie transakcji, o których będziesz informowany
 • Bezpieczeństwo - gdziekolwiek jesteś, możesz zawsze być pewny, że zlecona przez Ciebie transakcja została wykonana zgodnie z Twoją dyspozycją - automatycznie otrzymujesz MilleSMS-a
 • Niska opłata - koszt wysyłki jednego MilleSMS-a na polski numer telefonu komórkowego wynosi 0,25 PLN, w przypadku zagranicznego numeru komórkowego koszt jednego MilleSMS wynosi 0,30 PLN.

Aktywuj Pakiet MilleSMS

 • Korzystanie z pakietu w pierwszym miesiącu jest bezpłatne.
 • Otrzymasz 20 dowolnych MilleSMS w miesiącu na krajowy numer telefonu komórkowego w stałej, niższej cenie 2,99 zł miesięcznie.
 • W pakiecie taniej - standardowy koszt takiej usługi to 5 zł miesięcznie.

Pamiętaj o promocjach!

Przez pierwszy miesiąc od pierwszej aktywacji usługi MilleSMS-y wysyłane są bez opłat.

Dodatkowo wszystkie zlecenia doładowań telefonów wysyłane poprzez numer 8058 realizowane są bez opłat.

Aktywacja

Aktywacja usługi MilleSMS polega na:

1. Zdefiniowaniu numeru telefonu komórkowego w Banku, z którego będzie można składać dyspozycje z wykorzystaniem usługi MilleSMS.

2.  Wprowadzeniu ustawień do usług SMS w zakładce MilleSMS w Millenecie.

Aktywacja numeru możliwa jest w Millenet po wydrukowaniu jednorazowego H@sła 2 z bankomatu Millennium:

 • Wydrukuj H@sło 2 z bankomatu Millennium (wymagane posiadanie karty debetowej),
 • Po zalogowaniu do Millenet system poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS,
 • Po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z  H@słemSMS, które trzeba będzie wpisać w Millenet,
 • Na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych cyfr z wydrukowanego w bankomacie H@sła 2.

Zmiana/odblokowanie numeru telefonu dla usługi MilleSMS odbywa się w identyczny sposób jak aktywacja.

Blokada zdefinowanego numeru telefonu dla usługi MilleSMS możliwa jest w Millenet.

Funkcjonalność

 • Powiadomienia

  Potwierdzenia MilleSMS otrzymane na numer zdefiniowanego telefonu komórkowego, użytkownik może określić w systemie, jako powiadomienia przed i po danym zdarzeniu.
  Definicja powiadomień MilleSMS pozwoli na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie i kontrolę nad finansami. 
  Ustawienia powiadomień są dostępne w Millenet w zakładce MilleSMS > Powiadomienia > Przed zdarzeniem/Po zdarzeniu.

  Obecnie można zdefiniować następujące typy powiadomień:

  Potwierdzenia wysyłane przed następującymi zdarzeniami:

  • Planowany przelew
  • Planowane zlecenie stałe
  • Planowane zakończenie lokaty
  • Planowana spłata raty kredytu
  • Planowana spłata karty kredytowej
  • Informacja o nadchodzącej wpłacie na Konto Oszczędnościowe Twój Cel (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Informacja dotycząca nadchodzącej daty końca celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Potwierdzenia wysyłane po następujących zdarzeniach:

  • Przelew przychodzący/wychodzący (przelewy wewnętrzne i zewnętrznie, wypłata kredytów, wpływ kapitału i odsetek z lokat, wpłaty własne i wypłaty w oddziałach Banku)
  • Niewykonany przelew oczekujący
  • Wykonane/Niewykonane zlecenie stałe
  • Wykonane polecenie zapłaty
  • Zakończenie lokaty
  • Wykonana/Niewykonana spłata raty kredytu
  • Logowanie do Millenet
  • Wyciąg łączny dostępny w Millenet
  • Faktury elektroniczne - informacja o nowej fakturze do zapłaty (powiadomienie dotyczy wszystkich aktywnych porozumień)
  • Spłata karty kredytowej
  • Wypłata kartą kredytową
  • Rozliczenie transakcji karta kredytową
  • Autoryzacja transakcji kartą kredytową
  • Wypłata kartą debetową/przedpłaconą
  • Autoryzacja płatności kartą debetową/przedpłaconą
  • Informacja o osiągnięciu Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęło 25% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęła połowa czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęło 75% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęło 100% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Informacja dotycząca braku wpłat na Twój Cel przez określony czas (powiadomienie dla konta Twój Cel)

 • Przelewy

  MilleSMS to także możliwość zlecania przelewów poprzez wysyłanie SMS.
  Wysyłając wiadomość SMS na numer +48 601 767 767 (+48 601 SMS SMS) z wykorzystaniem komendy (P), klienci Banku Millennium mogą dokonywać płatności za pomocą telefonu komórkowego. 
  Definicja aliasów kont i odbiorców umożliwia szybki i łatwy dostęp do usługi i możliwa jest w systemie Millenet w zakładce MilleSMS > Operacje > Transakcje. Szczegółowe zasady składania zleceń przelewów za pomocą usługi MilleSMS znajdziesz tutaj.

  W przypadku klientów biznes treść wysyłanego SMSa należy zakończyć podaniem członu „# (nazwa aliasu dla kontekstu)", np. A1, A2 - prezentowane w Millenet w zakładce MilleSMS > ustawienie ogólne).

  Transakcje SMS można zlecać w ramach dziennego Limitu Głównego. Transakcje SMS zliczane są niezależnie od operacji dokonywanych przez Millenet.

  Główne zalety usługi to: jest oferowana bezpłatnie, jedyny koszt ponoszony przez klienta to opłata za wysłanie wiadomości SMS (zgodnie z tabelą opłat i prowizji operatora sieci) oraz możliwość otrzymania potwierdzenia dokonanej transakcji. Koszt takiej usługi to jedynie 25 gr (30 gr w przypadku numerów zagranicznych). 

  Obecnie można wykonywać następujące typy przelewów poprzez MilleSMS:

  • Zlecanie przelewów ze swoich rachunków osobistych w walucie PLN na rachunki prowadzone w walucie PLN w Banku Millennium
  • Zlecanie przelewów ze swoich rachunków osobistych w walucie PLN na rachunki krajowe prowadzone w walucie PLN w innych bankach w Polsce