Powiadomienia

Ustawienia powiadomień MilleSMS w Millenet

Przed rozpoczęciem otrzymywania powiadomień przez SMS dokonaj odpowiednich ustawień w systemie Millenet w zakładce Bankowość Mobilna > Ustawienia MilleSMS. Należy określić typy powiadomień oraz produkty, których będą dotyczyć powiadomienia SMS.

Jakie typy powiadomień możesz otrzymywać?

 • Planowany przelew

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o oczekujących na realizację przelewach z datą przyszłą, zleconych za pośrednictwem Millenet.

  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą realizacji.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zbliżającej się realizacji płatności z wszystkich Twoich rachunków czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.
  Przykład: Zleciłeś za pośrednictwem Millenet przelew z rachunku nr 12345678 na kwotę 12,34 PLN z datą realizacji 7 stycznia 2005 r., a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 3 dni. W dniu 4 stycznia 2005 r. otrzymasz SMS następującej treści:

  Planowany przelew:
  Kwota: 12,34 PLN
  Z rachunku: 12345678
  Data: 07/01/05

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. przelew zlecony na poniedziałek zostanie wykonany już w niedzielę.


 • Planowane zlecenie stałe

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o planowanej realizacji zleceń stałych.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą realizacji.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zbliżającej się realizacji zleceń z wszystkich Twoich rachunków czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.
  Przykład: Data realizacji zdefiniowanego przez Ciebie zlecenia stałego „CZYNSZ" z rachunku nr 12345678 na kwotę 123,45 PLN przypada na dzień 7 stycznia 2005 r., a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 3 dni. W dniu 4 stycznia 2005 r. otrzymasz SMS następującej treści:

  Planowane zlecenie stałe:
  Kwota: 123,45 PLN
  Nazwa: CZYNSZ
  Z rachunku: 12345678
  Na dzień: 07/01/05

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. zlecenie stałe przypadające na poniedziałek zostanie wykonane już w niedzielę.


 • Planowane zakończenie lokaty

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o zbliżającym się zakończeniu lokat terminowych.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.
  Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą zakończenia lokaty.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zakończeniu wszystkich Twoich lokat czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.
  Przykład: Data zakończenia (zapadalności) posiadanej przez Ciebie Lokaty Millenet nr 45678901 na kwotę 5.000 PLN przypada na dzień 7 stycznia 2005 r., a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 3 dni. W dniu 4 stycznia 2005 r. otrzymasz SMS następującej treści:

  Planowane zakończenie lokaty:
  Kwota: 5.000,00 PLN
  LOKATA MILLENET
  Nr: 45678901
  Na dzień: 07/01/05

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe zakończenie (zapadalność) lokat, przypadające na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, ma miejsce z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed planowaną datą zapadalności. Np. lokata, której data zapadalności przypada na poniedziałek, zakończy się już w niedzielę.


 • Planowana spłata karty kredytowej

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać przypomnienia o planowanej spłacie kart kredytowych.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Masz możliwość zdefiniowania z jakim wyprzedzeniem zostaniesz powiadomiony - od 2 do 7 dni przed datą spłaty.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zbliżającej się realizacji spłaty wszystkich Twoich kart kredytowych czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kart kredytowych.
  Przykład: Data spłaty posiadanej przez Ciebie karty kredytowej nr 4603123456781234 w kwocie 567,89 PLN z rachunku nr 12345678 przypada na dzień 19 stycznia 2005 r.; wymagana spłata minimalna wynosi 56,79 PLN, a wybrane przez Ciebie wyprzedzenie przypomnienia to 2 dni. W dniu 17 stycznia 2005 otrzymasz SMS następującej treści:

  Planowana spłata karty kredytowej:
  Deklarowana kwota: 567,89 PLN
  Min. kwota: 56,79 PLN
  Z rach.: 12345678
  Karta: 4603xxxxxxxx1234
  Na dzień: 19/01/05


 • Informacja o nadchodzącej wpłacie na Konto Oszczędnościowe Twój Cel (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzącym terminie wpłat  na Twój Cel  na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel. 
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami oraz przypomni o nadchodzącym transferze pieniężnym.
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o nadchodzącej wpłacie. SMS zostanie wysłany na ustaloną przez Ciebie liczbę dni (pomiędzy 2 a 7 dni) przed nadchodzącą wpłatą na cel. Nadchodząca wpłata na Twój Cel to comiesięczny termin wpłaty liczony od dnia startu celu.
  Przykładowo: Start celu:15.06.2012. Płatności będą wykonywane 15stego dnia w kolejnych miesiącach
  Przykład: Cel o nazwie „Przyszłość" został założony 10 stycznia 2012.  Ustaliłeś powiadomienie SMS na 2 dni przed nadchodzącą płatnością. W dniu 8 lutego 2012 r. zostanie wysłany do Ciebie SMS o nadchodzącej wpłacie na Konto Oszczędnościowe Twój Cel o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678 . Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS:
  Zbliża się termin zakładanej wpłaty na Twój Cel: Przyszłość  w ciągu 2 dni.
  Wpłacaj na konto regularnie a osiągniesz wyznaczony cel.


 • Informacja dotycząca nadchodzącej daty końca celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzącym terminie zakończenia Twojego Celu  na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o kończącym się terminie. SMS zostanie wysłany na ustaloną przez Ciebie liczbę dni (do wyboru: na 30, 60 lub 90 dni przed) przed datą końcową celu. Datę końcową celu możesz zobaczyć w szczegółach Konta Oszczędnościowego.
  Przykład: Cel o nazwie „Przyszłość" został założony 10 stycznia 2012.  Ustaliłeś powiadomienie SMS na 60 dni przed końcem celu. Koniec celu to 1 Wrzesień 2012. W dniu 1 lipca 2012 r. zostanie wysłany do Ciebie SMS o nadchodzącym terminie zakończenia Twojego Celu o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678. Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS:
  Zostało 60 dni do zakończenia Twojego Celu: Przyszłość.
  Sprawdź szczegóły na temat oszczędzania na Twój Cel w Millenet.


 • Przelew przychodzący

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o przelewach przychodzących na Twoje rachunki posiadane w Banku Millennium.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o przelewach przychodzących na wszystkie Twoje rachunki czy tylko na niektóre: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość przelewu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 6 stycznia 2005 r. o godz. 15:45 na Twój rachunek nr 12345678 wpłynął przelew w wysokości 543,21 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 789,55 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Przelew przychodzący:
  Kwota: 543,21 PLN
  Na rachunek: 12345678
  Data: 06/01/05, 15:45
  Dostępne saldo: 789,55 PLN

  Uwaga! W chwili obecnej usługa "MilleSMS - Przelew przychodzący" nie obejmuje przelewów, których realizacja nastąpiła poprzez zlecenie stałe z rachunku prowadzonego w Banku Millennium.


 • Przelew wychodzący

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o realizacji przelewów z Twoich rachunków.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o realizacji przelewów ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość przelewu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 6 stycznia 2005 r. o godz. 12:34 dokonałeś przelewu z rachunku nr 12345678 na kwotę 678,99 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 987,65 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Przelew wychodzący:
  Kwota: 678,99 PLN
  Z rachunku: 12345678
  Data: 06/01/05, 12:34
  Dostępne saldo: 987,65 PLN

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. przelew zlecony na poniedziałek zostanie wykonany już w niedzielę.


 • Niewykonany przelew oczekujący

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o niewykonanych przelewach z datą przyszłą zleconych poprzez Millenet.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o niewykonanych przelewach ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość przelewu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: Zleciłeś za pośrednictwem Millenet przelew z rachunku nr 12345678 na kwotę 777,77 PLN z przyszła datą realizacji na dzień 7 stycznia 2005 r., jednakże w tym dniu, w czasie, gdy system realizował przelewy oczekujące, przelew ten nie mógł zostać zrealizowany, ponieważ saldo dostępne na rachunku wynosiło tylko 333,33 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Niewykonany przelew oczekujący:
  Kwota: 777,77 PLN
  Z rachunku: 12345678
  Data: 07/01/05, 06:11
  Dostępne saldo: 333,33 PLN

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. przelew zlecony na poniedziałek zostanie wykonany już w niedzielę.

  Uwaga! Próba realizacji niewykonanego przelewu nie będzie już ponawiana, w związku z tym przelew taki należy zlecić raz jeszcze.


 • Wykonane zlecenie stałe

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o wykonanych zleceniach stałych.

  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zleceniach stałych wykonanych ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość zlecenia stałego, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 7 stycznia 2005 o godz. 6:23 z należącego do Ciebie rachunku nr 12345678 zrealizowane zostało zlecenie stałe „CZYNSZ" na kwotę 123,45 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 222,66 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Wykonane zlecenie stałe:
  Kwota: 123,45 PLN
  Nazwa: CZYNSZ
  Z rachunku: 12345678
  Data: 07/01/05, 06:23
  Dostępne saldo: 222,66 PLN

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. zlecenie stałe przypadające na poniedziałek zostanie wykonane już w niedzielę.


 • Niewykonane zlecenie stałe

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o niewykonanych zleceniach stałych.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o niewykonanych zleceniach stałych ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość zlecenia stałego, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: Data realizacji zdefiniowanego przez Ciebie zlecenia stałego „CZYNSZ" z rachunku nr 12345678 na kwotę 123,45 PLN przypadała na dzień 7 stycznia 2005 r., jednakże w tym dniu, w czasie, gdy system realizował zlecenie stałe, zlecenie to nie mogło zostać wykonane, ponieważ saldo na rachunku wynosiło tylko 55,55 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Niewykonane zlecenie stałe:
  Kwota: 123,45 PLN
  Nazwa: CZYNSZ
  Z rachunku: 12345678
  Data: 07/01/05, 06:23
  Dostępne saldo: 55,55 PLN

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe dyspozycje, których data realizacji przypada na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, realizowane są z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed zaplanowaną datą realizacji. Np. zlecenie stałe przypadające na poniedziałek zostanie wykonane już w niedzielę.


 • Wykonane polecenie zapłaty

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o zrealizowanych poleceniach zapłaty.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o poleceniach zapłaty wykonanych ze wszystkich swoich rachunków posiadanych w Banku Millennium czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość polecenia zapłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: Opłacasz w drodze polecenia zapłaty rachunki telefoniczne wystawiane przez firmę „Głuchy Telefon". W dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 17:10 Twój operator dokonał obciążenia należącego do Ciebie rachunku nr 12345678 kwotą 66,66 PLN, a saldo dostępne po zaksięgowaniu polecenia zapłaty wyniosło 333,33 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Wykonane polecenie zapłaty:
  Kwota: 66,66 PLN
  Dla: GLUCHY TELEFON
  Z rachunku: 12345678
  Data: 07/01/05, 17:10
  Dostępne saldo: 333,33 PLN


 • Zakończenie lokat

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o zakończeniu lokat terminowych.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o zakończeniu wszystkich Twoich lokat czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych rachunków.
  Przykład: W dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 6:33 zakończyła się posiadana przez Ciebie Lokata Millenet nr 45678901 na kwotę 5.000 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Zakończenie lokaty:
  Kwota: 5.000,00 PLN
  LOKATA MILLE
  Nr: 45678901
  Data: 07/01/05, 06:33

  Uwaga! Ze względu na uwarunkowania systemowe zakończenie (zapadalność) lokat, przypadające na dzień następujący bezpośrednio po dniu świątecznym, ma miejsce z wyprzedzeniem, w pierwszym dniu świątecznym przed planowaną datą zapadalności. Np. lokata, której data zapadalności przypada na poniedziałek, zakończy się już w niedzielę.


 • Spłata raty kredytu

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o spłacie rat kredytów.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o realizacji spłaty wszystkich Twoich kredytów czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kredytów.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość raty kredytu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 21:22 z rachunku nr 12345678 została spłacona rata posiadanego przez Ciebie MilleKredytu DOM w kwocie 234,56 PLN, a saldo dostępne po jej zaksięgowaniu wyniosło 5.555,66 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Spłata raty kredytu:
  Kwota: 234,56 PLN
  MILLEKREDYT
  Z rachunku: 12345678
  Data: 07/01/05, 21:22
  Dostępne saldo: 5.555,66 PLN

  Uwaga! Spłata rat kredytów, przypadająca na dzień świąteczny dokonywana jest w pierwszym dniu roboczym następującym po planowanej dacie realizacji. Np. spłata raty przypadająca na niedzielę, zostanie dokonana w poniedziałek.


 • Niewykonana spłata raty kredytu

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o niewykonanej spłacie rat kredytów.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o braku realizacji spłaty wszystkich Twoich kredytów czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kredytów.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość raty kredytu, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: Data spłaty raty posiadanego przez Ciebie MilleKredytu DOM w kwocie 234,56 PLN z rachunku nr 12345678 przypadała na dzień 7 stycznia 2005 r., jednakże w tym dniu jej dokonanie nie było możliwe, ponieważ saldo dostępne na rachunku wynosiło tylko 122,22 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Niewykonana spłata raty kredytu:
  Kwota: 234,56 PLN
  MILLEKREDYT
  Z rachunku: 12345678
  Data: 07/01/05, 21:22
  Dostępne saldo: 122,22 PLN


 • Spłata karty kredytowej

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o spłacie kart kredytowych.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 6.30 - 21.30.
  Sam decydujesz czy będziesz powiadamiany o realizacji spłaty wszystkich Twoich kart kredytowych czy tylko niektórych: możesz zaznaczyć tę opcję dla wybranych kart kredytowych.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość spłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 19 stycznia 2005 o godz. 20:40 na rachunku posiadanej przez Ciebie karty kredytowej nr 4603123456781234 zaksięgowana została spłata w wysokości 567,89 PLN. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Spłata karty kredytowej:
  Kwota: 567,89 PLN
  Karta: 4603xxxxxxxx1234
  Data: 19/01/05, 20:40

  Uwaga! Powiadomienie otrzymasz po zaksięgowaniu spłaty na rachunku karty kredytowej i odnowieniu limitu karty, a nie bezpośrednio po obciążeniu rachunku osobistego kwotą spłaty!


 • Wypłata kartą kredytow

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o wypłatach gotówki dokonanych kartą kredytową.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość wypłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 23:12 korzystając z karty kredytowej nr 4603123456781234 wypłacasz w bankomacie kwotę 200 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu wypłaty otrzymasz SMS następującej treści:

  Wypłata kartą kredytową:
  Kwota: -200,00 PLN
  Karta: 4603xxxxxxxx1234
  Data: 07/01/05, 23:12


 • Rozliczenie transakcji kartą kredytową

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o rozliczeniu transakcji dokonanych kartą kredytową.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość transakcji, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 10 stycznia 2005 r. nastąpiło rozliczenie transakcji na kwotę 525,25 PLN dokonanej w dniu 7 stycznia 2005 r. przy użyciu posiadanej przez Ciebie karty kredytowej nr 4603123456781234. Otrzymasz SMS następującej treści:

  Rozliczenie transakcji kartą kredytową:
  Kwota: -525,25 PLN
  Karta: 4603xxxxxxxx1234
  Data transakcji: 07/01/05
  Data rozliczenia: 10/01/05

  * rozliczenie transakcji dokonanej kartą kredytową następuje w chwili przesłania szczegółów płatności przez centrum rozliczeniowe do Banku; dopiero wówczas następuje obciążenie rachunku karty kredytowej kwotą dokonanej przez Ciebie transakcji


 • Autoryzacja transkacji kartą kredytow

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o autoryzacjach transakcji dokonanych kartą kredytową.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość transakcji, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: w dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 22:55 korzystając z karty kredytowej nr 4603123456781234 dokonujesz transakcji autoryzowanej na kwotę 525,25 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu przez Bank autoryzacji na ww. kwotę otrzymasz SMS następującej treści:

  Autoryzacja transakcji kartą kredytową:
  Kwota: -525,25 PLN
  Karta: 4603xxxxxxxx1234
  Data: 07/01/05, 22:55

  * transakcją autoryzowaną może być płatność za towar lub usługę, płatność w sklepie internetowym, rejestracja w serwisie internetowym, a także dokonanie blokady środków na karcie podczas pobytu w hotelu lub przy wynajęciu samochodu z wypożyczalni.

  Uwaga! O tym, czy transakcja dokonywana kartą kredytową jest autoryzowana czy nie, decyduje punkt handlowy, w którym dokonujesz płatności. Ponieważ o transakcjach nieautoryzowanych Bank nie posiada informacji w chwili ich dokonania, usługa MilleSMS „Autoryzacja transakcji kartą kredytową" powiadomi Cię tylko o transakcjach autoryzowanych!

  Uwaga! Za pomocą usługi MilleSMS „Autoryzacja płatności kartą kredytową" zostaniesz powiadomiony o każdej autoryzacji transakcji. Czasami może się zdarzyć, że jedna transakcja zostanie przesłana do Banku kilkakrotnie i w krótkim odstępie czasu Bank dokona kilku autoryzacji na tę samą kwotę, np. w przypadku problemów z potwierdzeniem autoryzacji przez terminal płatniczy (POS). Jeżeli tak się zdarzy, usługa MilleSMS poinformuje Cię o każdej dokonanej autoryzacji transakcji - możesz wówczas otrzymać kilka SMS-ów o jednakowej treści!


 • Wypłata kartą debetową/przedpłacon

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o wypłatach gotówki dokonanych kartą debetową/przedpłaconą.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość wypłaty, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 21:16 korzystając z karty debetowej Millennium VISA Electron nr 4874123456781234 wypłacasz w bankomacie kwotę 100 PLN, a saldo dostępne na rachunku po dokonaniu operacji wynosi 567,89 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu wypłaty otrzymasz SMS następującej treści:

  Wypłata kartą debetową:
  Kwota: -100,00 PLN
  Karta: 4874xxxxxxxx1234
  Data: 07/01/05, 21:16
  Dostępne saldo: 567,89 PLN


 • Autoryzacja płatności kartą debetową/przedpłaconą

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o autoryzacjach transakcji dokonanych kartą debetową/przedpłaconą.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi finansami.
  Powiadomienia są wysyłane na Twój telefon komórkowy przez całą dobę.
  Dodatkowo możesz zdefiniować minimalną wartość transakcji, powyżej której system będzie przesyłał Ci powiadomienia.
  Przykład: W dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 23:15 korzystając z karty debetowej Millennium VISA Electron nr 4874123456781234 dokonujesz płatności w sklepie na kwotę 44,22 PLN, a saldo dostępne na rachunku po dokonaniu transakcji wynosi 255,67 PLN. Bezpośrednio po dokonaniu przez Bank autoryzacji ww. transakcji, otrzymasz SMS następującej treści:

  Autoryzacja płatności kartą debetową:
  Kwota: -44,22 PLN
  Karta: 4874xxxxxxxx1234
  Data: 07/01/05, 23:15
  Dostępne saldo: 255,67 PLN

  Uwaga! Za pomocą usługi MilleSMS "Autoryzacja płatności kartą debetową" zostaniesz powiadomiony o każdej autoryzacji transakcji. Czasami może się zdarzyć, że jedna transakcja zostanie przesłana do Banku kilkakrotnie i w krótkim odstępie czasu Bank dokona kilku autoryzacji na tę samą kwotę, np. w przypadku problemów z potwierdzeniem autoryzacji przez terminal płatniczy (POS). Jeżeli tak się zdarzy, usługa MilleSMS poinformuje Cię o każdej dokonanej autoryzacji transakcji - możesz wówczas otrzymać kilka SMS-ów o jednakowej treści!


 • Informacja o osiągnięciu Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o osiągniętych celach oszczędzania na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami i dokładne planowanie realizacji Celu.
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o jego osiągnięciu. Przez osiągnięcie celu rozumiemy uzyskanie co najmniej 100% zakładanego celu oszczędzania na Koncie Oszczędnościowym.
  Przykład: W dniu 1 stycznia 2012 r. o godz. 15:45 na Konto Oszczędnościowe Twój Cel o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678 wpłynął przelew w wysokości 1000 PLN, a saldo dostępne po jego zaksięgowaniu wyniosło 10 000 PLN. Twój Cel przyszłość miał się zakończyć 1 marca 2012 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000O. W wyniku przelewu status wykonania Twojego Celu wynosi 100%. Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS: Gratulacje.
  Na swoim koncie oszczędnościowym o numerze: 12345678 Osiągnąłeś swój cel: Przyszłość.
  Sprawdź szczegóły w Millenet.


 • Upłynęło 25% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu 25% czasu oszczędzania na Twój Cel  na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 25% jego trwania. Przez 25% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 25% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.
  Przykład: W dniu 26 stycznia 2012 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678  upłynęło 25% trwania Twojego Celu (25 dni). Cel został założony 1 stycznia 2012, a na dzień 26 stycznia wykonanie celu wynosi 15%. Twój Cel przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2012 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000. Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS:
  Minęło 25% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość. 
  Osiągnąłeś już 15% zakładanego planu.


 • Upłynęła połowa czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu połowy czasu oszczędzania na Twój Cel  na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 50% jego trwania. Przez 50% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 50% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.
  Przykład: W dniu 19 lutego 2012 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678  upłynęło 50% trwania Twojego Celu (50 dni). Cel został założony 1 stycznia 2012, a na dzień 19 lutego  wykonanie celu wynosi 30%. Twój Cel przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2012 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000. Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS:
  Minęło 50% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość. 
  Osiągnąłeś już 30% zakładanego planu.


 • Upłynęło 75% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu 75% czasu oszczędzania na Twój Cel  na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel.

  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 75% jego trwania. Przez 75% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 75% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.
  Przykład: W dniu 15 marca  2012 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678  upłynęło 75% trwania Twojego Celu (75 dni) . Cel został założony 1 stycznia 2012, a na dzień 15 marca  wykonanie celu wynosi 60%. Twój Cel przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2012 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000. Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS:
  Minęło 75% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość. 
  Osiągnąłeś już 60% zakładanego planu.


 • Upłynęło 100% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o upłynięciu całości czasu oszczędzania na Twój Cel  na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel.
  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami.
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o minięciu 100% jego trwania. Przez 100% czasu Twojego celu rozumiemy dokładnie 100% z czasu oszczędzania na Twoim Celu.
  Przykład: W dniu 9 kwietnia  2012 r. na Koncie Oszczędnościowym Twój Cel o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678  upłynęło 100% trwania Twojego Celu (100 dni). Cel został założony 1 stycznia 2012, a na dzień 9 kwietnia  wykonanie celu wynosi 95%. Twój Cel przyszłość ma się zakończyć 9 kwietnia 2012 roku a kwota którą chciałeś oszczędzić wynosiła 10 000. Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS:
  Minęło 100% okresu oszczędzania dla Twojego celu: Przyszłość. 
  Osiągnąłeś już 95% zakładanego planu.


 • Informacja dotycząca braku wpłat na Twój Cel przez określony czas (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Po aktywowaniu tej opcji usługi MilleSMS będziesz otrzymywać powiadomienia o braku jakichkolwiek wpływów w ciągu ostatnich 2 miesięcy na Twój Cel  na posiadanych przez Ciebie Kontach Oszczędnościowych Twój Cel.

  Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie Twoimi oszczędnościami oraz przypomni o założeniach długofalowego oszczędzania.
  Powiadomienia te są wysyłane na Twój telefon komórkowy w godzinach 16.30 - 21.30.
  Sam decydujesz odnośnie którego Celu oszczędzania będziesz powiadomiony o braku wpływów. SMS zostanie wysłany dokładnie po 2 miesiącach bez żadnych wpłat na konto oszczędnościowe Twój Cel
  Przykład: Cel o nazwie „Przyszłość" został założony 1 stycznia 2012.  Niestety zapomniałeś wpłacać na niego oszczędności.  W dniu 1 marca  2012 r.  zostanie wysłany do Ciebie SMS o fakcie braku wpłat na Konto Oszczędnościowe Twój Cel o nazwie „Przyszłość",  nr 12345678 . Otrzymasz SMS następującej treści:

  MilleSMS:
  Na Twój Cel: Przyszłość nie są przekazywane oszczędności.
  Wpłacaj na konto regularnie a osiągniesz wyznaczony cel.


Przelewy

 • Ustawienia transakcji MilleSMS w Millenet

  Przed rozpoczęciem zlecenia przelewów przez SMS dokonaj odpowiednich ustawień w systemie Millenet w zakładce MilleSMS > Operacje > Transakcje. Należy określić rachunki źródłowe, które będziesz używać do transakcji SMS. Dla ułatwienia można nadać rachunkowi nazwę skróconą (alias), którą potem można wykorzystywać w wysyłanych zleceniach poprzez SMS.

  Definiując nazwę skróconą rachunku należy pamiętać, że nazwa:

  • musi zaczynać się od litery
  • nie może zawierać polskich znaków
  • nie może zawierać znaków specjalnych poza wybranymi takimi jak + - . , _
  • nie może być dłuższa od 15 znaków

  Następnie należy określić odbiorców, których nazwy skrócone będą używane do zlecania transakcji. Jeśli odbiorcy nie ma na liście można go dodać w sposób uproszczony z poziomu ekranu Transakcje SMS. Wtedy należy podać 26 cyfrowy numer rachunku oraz jego nazwę skróconą. Nadana nazwa skrócona będzie używana w przelewie jako nazwa odbiorcy przelewu. Zmiana ustawień jest potwierdzana H@słemSMS.


 • Jak zlecać przelewy przez SMS?

  Transakcje SMS należy wysyłać na numer +48 601 767 767 (+48 601 SMS SMS).


 • Przelew z wpisaniem numeru rachunku i nazwy skróconej odbiorcy

  Zlecenie przelewu (P) z rachunku 0012345678 do odbiorcy o nazwie skróconej TATA na kwotę 55,12 PLN:
  Tekst Transakcji SMS (wysłanej na numer +48601767767):

  P 0012345678 TATA 55,12

  Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:

  Zlecenie przyjęto do realizacji. Numer zlecenia 060907154521306.


 • Przelew z wykorzystaniem nazwy skróconej rachunku i nazwy skróconej odbiorcy

  Zlecenie przelewu (P) z rachunku KASA do odbiorcy o nazwie skróconej TATA na kwotę 55,12 PLN:
  Tekst Transakcji SMS (wysłanej na numer +48601767767):

  P KASA TATA 55,12

  Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:

  Zlecenie przyjęto do realizacji. Numer zlecenia 060907154521306.


 • Przelew z wykorzystaniem nazwy skróconej rachunku i nazwy skróconej odbiorcy (własny opis transakcji)

  Jeśli chcesz dodać własny opis transakcji wtedy po kwocie operacji możesz umieścić dodatkowy tekst. Wtedy ten tekst zastąpi opis przelewu zawarty w danych Odbiorcy.

  Zlecenie przelewu (P) z rachunku KASA do odbiorcy o nazwie skróconej TATA na kwotę 55,12 PLN z opisem ZWROT ZA ZAKUPY:
  Tekst Transakcji SMS (wysłanej na numer +48601767767):

  P KASA TATA 55,12 ZWROT ZA ZAKUPY

  Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia:

  Zlecenie przyjęto do realizacji. Numer zlecenia 060907154521306.