Dzięki MilleSMS będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia na telefon komórkowy o operacjach na Twoim koncie oraz o transakcjach dokonanych Twoimi kartami płatniczymi.

MilleSMS to:

 • Szybka i dokładna informacja - możesz otrzymywać MilleSMS-y zarówno przed wykonaniem operacji (np. przed wykonaniem zlecenia stałego, przed spłatą raty kredytu), jak i po wykonaniu operacji (np. po otrzymaniu lub wykonaniu przelewu, transakcji kartą płatniczą, wypłacie gotówki z bankomatu)
 • Kontrola własnych wydatków
 • Usługa dopasowana do Twoich potrzeb - to Ty decydujesz zarówno o rodzaju, jak i minimalnej kwocie transakcji, o których będziesz informowany
 • Bezpieczeństwo - gdziekolwiek jesteś, możesz zawsze być pewny, że zlecona przez Ciebie transakcja została wykonana zgodnie z Twoją dyspozycją - automatycznie otrzymujesz MilleSMS-a

Aktywuj Pakiet MilleSMS

 • Korzystanie z pakietu w pierwszym miesiącu jest bezpłatne.
 • Otrzymasz 20 dowolnych MilleSMS w miesiącu na krajowy numer telefonu komórkowego w stałej, niższej cenie 2,99 zł miesięcznie.
 • W pakiecie taniej - standardowy koszt takiej usługi to 5 zł miesięcznie.

Pamiętaj o promocjach!

Przez pierwszy miesiąc od pierwszej aktywacji usługi MilleSMS-y wysyłane są bez opłat.

Dodatkowo wszystkie zlecenia doładowań telefonów wysyłane poprzez numer 8058 realizowane są bez opłat.

Aktywacja

Aktywacja usługi MilleSMS polega na:

1. Zdefiniowaniu numeru telefonu komórkowego w Banku, z którego będzie można składać dyspozycje z wykorzystaniem usługi MilleSMS.

2. Włączeniu usługi w zakładce Bankowość mobilna w Millenecie i zdefiniowaniu wybranych typów powiadomień.

Aktywacja numeru możliwa jest w Millenet po wydrukowaniu jednorazowego H@sła 2 z bankomatu Millennium:

 • Wydrukuj H@sło 2 z bankomatu Millennium (wymagane posiadanie karty debetowej),
 • Po zalogowaniu do Millenet system poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS,
 • Po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z  H@słemSMS, które trzeba będzie wpisać w Millenet,
 • Na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych cyfr z wydrukowanego w bankomacie H@sła 2.

Zmiana/odblokowanie numeru telefonu dla usługi MilleSMS odbywa się w identyczny sposób jak aktywacja.

Blokada zdefinowanego numeru telefonu dla usługi MilleSMS możliwa jest w Millenet.

Funkcjonalność

 • Powiadomienia

  Zobacz przykłady MilleSMS - powiadomienia

  Potwierdzenia MilleSMS otrzymane na numer zdefiniowanego telefonu komórkowego, użytkownik może określić w systemie, jako powiadomienia przed i po danym zdarzeniu.
  Definicja powiadomień MilleSMS pozwoli na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie i kontrolę nad finansami. 
  Ustawienia powiadomień są dostępne w Millenet w zakładce MilleSMS > Powiadomienia > Przed zdarzeniem/Po zdarzeniu.

  Obecnie można zdefiniować następujące typy powiadomień:

  Potwierdzenia wysyłane przed następującymi zdarzeniami:

  • Planowany przelew
  • Planowane zlecenie stałe
  • Planowane zakończenie lokaty
  • Planowana spłata raty kredytu
  • Planowana spłata karty kredytowej
  • Informacja o nadchodzącej wpłacie na Konto Oszczędnościowe Twój Cel (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Informacja dotycząca nadchodzącej daty końca celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)

  Potwierdzenia wysyłane po następujących zdarzeniach:

  • Przelew przychodzący/wychodzący (przelewy wewnętrzne i zewnętrznie, wypłata kredytów, wpływ kapitału i odsetek z lokat, wpłaty własne i wypłaty w oddziałach Banku)
  • Niewykonany przelew oczekujący
  • Wykonane/Niewykonane zlecenie stałe
  • Wykonane polecenie zapłaty
  • Zakończenie lokaty
  • Wykonana/Niewykonana spłata raty kredytu
  • Logowanie do Millenet
  • Wyciąg łączny dostępny w Millenet
  • Faktury elektroniczne - informacja o nowej fakturze do zapłaty (powiadomienie dotyczy wszystkich aktywnych porozumień)
  • Spłata karty kredytowej
  • Wypłata kartą kredytową
  • Rozliczenie transakcji karta kredytową
  • Autoryzacja transakcji kartą kredytową
  • Wypłata kartą debetową/przedpłaconą
  • Autoryzacja płatności kartą debetową/przedpłaconą
  • Informacja o osiągnięciu Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęło 25% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęła połowa czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęło 75% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Upłynęło 100% czasu trwania Twojego Celu (powiadomienie dla konta Twój Cel)
  • Informacja dotycząca braku wpłat na Twój Cel przez określony czas (powiadomienie dla konta Twój Cel)

 • Przelewy

  Zobacz przykłady MilleSMS - przelewy

  MilleSMS to także możliwość zlecania przelewów poprzez wysyłanie SMS.
  Wysyłając wiadomość SMS na numer +48 601 767 767 (+48 601 SMS SMS) z wykorzystaniem komendy (P), klienci Banku Millennium mogą dokonywać płatności za pomocą telefonu komórkowego. 
  Definicja aliasów kont i odbiorców umożliwia szybki i łatwy dostęp do usługi i możliwa jest w systemie Millenet w zakładce MilleSMS > Operacje > Transakcje. Szczegółowe zasady składania zleceń przelewów za pomocą usługi MilleSMS znajdziesz tutaj.

  W przypadku klientów biznes treść wysyłanego SMSa należy zakończyć podaniem członu „# (nazwa aliasu dla kontekstu)", np. A1, A2 - prezentowane w Millenet w zakładce MilleSMS > ustawienie ogólne).

  Transakcje SMS można zlecać w ramach dziennego Limitu Głównego. Transakcje SMS zliczane są niezależnie od operacji dokonywanych przez Millenet.

  Główne zalety usługi to: jest oferowana bezpłatnie, jedyny koszt ponoszony przez klienta to opłata za wysłanie wiadomości SMS (zgodnie z tabelą opłat i prowizji operatora sieci) oraz możliwość otrzymania potwierdzenia dokonanej transakcji. Koszt takiej usługi to jedynie 25 gr (30 gr w przypadku numerów zagranicznych). 

  Obecnie można wykonywać następujące typy przelewów poprzez MilleSMS:

  • Zlecanie przelewów ze swoich rachunków osobistych w walucie PLN na rachunki prowadzone w walucie PLN w Banku Millennium
  • Zlecanie przelewów ze swoich rachunków osobistych w walucie PLN na rachunki krajowe prowadzone w walucie PLN w innych bankach w Polsce