Właściciele kart płatniczych otrzymali do dyspozycji możliwość zarządzania kartami wykonanymi w technologii zbliżeniowej. 
Klienci mogą za pośrednictwem Millenet włączyć lub wyłączyć płatności zbliżeniowe dla swoich kart.
Opcja dostępna jest na ekranie ze szczegółami karty:
Karty -> Lista kart -> Informacje szczegółowe -> Ustawienia bezpieczeństwa

Zmiana ustawień karty jest bezpłatna i nie posiada żadnych ograniczeń czasowych.
W celu prawidłowego zakończenia procesu zmiany niezbędne jest wykonanie transakcji stykowej w bankomacie lub terminalu płatniczym.

Contactlessnews